لوازم خانگی

10 ترند دکوراسیون آشپزخانه در سال 2022 (به توصیه‌ی طراحان داخلی)

چه زمانی بخور دادن بهار که در جاده خشک SY خیابان میچد ناخودآگاه ny تغییر دادن تزیین در خانه ما دیدیم. چه زمانی شخصیت که در اکنون تغییر دادن دیا چرا iSIKA محل داخل خانه‌مان را تغییر دادن ما نیستیم؟ جابجایی تجهیزات SY اضافه ردن دیوانه SY تجهیزات جدید رایگان احساسات قدرت را که در در خانه درحال حاضر که باید انجام شود SY لالانا را ny حضور بهار که در زورو SY جنب در خانه باز کن به تدریج. یکی از جانب قسمتی از در خانه فا همیشه با استعداد تغییر دادن دیا SY رایگان روی همه در خانه نتیجه اجازه دهید لاکوزیا دیا. تغییر دادن تزیین لاکوزیا رایگان اقلیم همه اعضا خانواده را اما نه به تدریج SY میل از بیشتر ny زمان ماندالو که در ان موجودات به تدریج.

که در که محتوا از جانب ای بی سی مگ م ما خوشمون میاد 10 پیشنهادات تغییر دادن تزیین لاکوزیا فا که در TAOM- 2022 از جانب لبه ها ایجاد کننده داخل حرفه ای پیشنهادات شده است دیا را مرور نکن. دیا اگر ny اندیشه ها تغییر دادن شما هستید که محتوا را از آنجا که تمام شد را بخوانید.

1. از دیوانه سبز سدری استفاده کنید نکن

از سبزی سدر استفاده کنید

ماریا کلود از جانب ایندیگ رویت هوی من: «دیوانه سبز که در TAOM- 2021 ny جستجوکردن لالانا تنا را ny تزیین لاکوزیا باز کن رد SY که در TAOM- 2022 دیوانه سبز خنثی چیزها خوب زمان ناکا. سبز سدری آلوکا ظریفی که در محل لاکوزیا موجودات او انجام می دهد احساسات بوع بهار با یکدیگر که در احساسات راحتی SY دنج هو را ny شما منتقل شده او انجام می دهد. از جانب که دیوانه تو می توانی ny دیوارها، کابینه Na پرده ها SY تجهیزات ارچه‌ای لاکوزیا استفاده کنید نکن. »

. ny پیدا کنید مبلمان پیر و پیر برو

با مبلمان قدیمی و قدیمی بروید

امی اسلار از جانب نوت بوک او انجام داد اسلار هوی من: «که در زمان دادن یکی LOHA قدیمی که در مرکز لاکوزیا تو می توانی نه در دسترس نیست زحمتی اقلیم لاکوزیا را تغییر دادن امئو. اگر لاکوزیا شما مقدار کمی دیا SY تو نمی توانی که در ان LOHA رها کن استفاده کنید از جانب تجهیزات قدیمی SY خاص رایگان محل لاکوزیا را خاص SY سرگرم کننده به تدریج. استفاده کنید از جانب مبلمان SY تجهیزات قدیمی که در لاکوزیا رایگان محل را دنج SY مهربان به تدریج SY موقعیت را ny نشستن اعضا خانواده که در جنب همچنین که در لاکوزیا SY شروع رساکا آماده به تدریج. »

3. سنگ سنگ مرمر اضافه نکن

سنگ مرمر اضافه کنید

ملکه من ناپدید شدم هوی من: «سنگ ها سنگ مرمر جلوهی خاص ny محل مانوم دیا که در قسمتی از ناهمسان لاکوزیا از جانب ان استفاده کنید نکن. تفاوت ندارد LOHA توسط مدیاویکی را که در سنگ ها سنگ مرمر موضوع جلد میدهید، LOHA جنب افتادن را سنگ ها می کنید Na اشتراک گذاری از جانب دیوارها را که در ان شما پوشش می دهید. ny وجود دارد اکنون استفاده کنید از جانب سنگ ها سنگ مرمر محل را بازتر SY زیباتر او انجام می دهد. »

4. از تجهیزات جانبی ممکن است تنظیم استفاده کنید نکن

از لوازم جانبی قابل جابجایی استفاده کنید

جف اندروز از جانب نوت بوک او انجام داد اندروز هوی من: «همه ny دنبال کردن که موآ فا تجهیزات چیزها جالب هست SY رویاییمان را که در در خانه اما نه اجازه دهید SAINGY چه زمانی برگرد ny انتخاب تجهیزات تونگا، بهتر دیا ny پیدا کنید تجهیزات سفارشی سازی شده است که در او انجام داد نرم برو. که تجهیزات که در TAOM- 2022 تنا چیزها خوش آمدی زمان من می خواهم. از جانب تجهیزات جانبی تعمیر شده است بسیاری از رنگ ها گرفته شده از آنجا که نشانه ها سفارشی ساخته شده است ny شما که مجوز را مانوم از آنجا که در خانه را مانند فا نامنا شما دارید هاینگو نکن. اگر دوست داری در میان آنها لویا، کابینه SY تجهیزات جانبی برق چیزها استفاده کنید که در لاکوزیا استوار وجود داشت Na na na هو تو می توانی از جانب یکی پالت بسیاری از رنگ ها ny انتخاب تجهیزات استفاده کنید نکن. »

5. ny پیدا کنید اشی های خاص برو

برو تک کاشی

جورج زیکاس هوی من: «اشی های کلاسیک فا ny صورت تنها قالب هو لازم نیست آیا شما سالم هستید ny تغییر دادن محل داخل لاکوزیا دیا. آتشین MODELY کاپیلا تانیمانگا انتخاب نکن SY از جانب آنها که در ماندانی لاکوزیا استفاده کنید نکن. که در که آسا ساده تو می توانی عکس گرفتن جدید SY کلاسیک که در لاکوزیا موجودات نکن. »

6. اتاق نشیمن را به آشپزخانه ببرید

اتاق نشیمن را به آشپزخانه ببرید

میشل هریسون SY مک آلیستر از جانب نوت بوک او انجام داد میشل هریسون آنها گفتند: «که در TAOM- 2022 لاکوزیا بیشتر نقش اتاق نشیمن را بازی او انجام می دهد SY فقط محلی ny آشپزی کردن SY سپری کردن غذا نه دیا بهتر دیا از جانب ابزار فا که در اتاق نشیمن استفاده کنید می کنید که در لاکوزیا همچنین استفاده کنید نکن. که در محل خالی زورو لاکوزیا جدول منحنی زمان امئو، آتشین گلدان حلق آویز کردن نکن SY آتشین ماشین دوری چیزها استفاده کنید که در اتاق نشیمن را که در لاکوزیا بگذارید. که در که آسا محل لاکوزیا دنج SY خانواده آن رفته SY تو می توانی از جانب زمان ماندالو که در ان بیشتر لذت دريافت كردن. »

7. لاکوزیا مخلوط نشده است انجام دادن

یک آشپزخانه همگن و بدون درز بسازید

جاشوا آهنگر هوی من: «که در TAOM- 2022 مخلوط نشده است هو محل SY اره نکن محل خالی در میان آنها دیوانه تنا چیزها خوب زمان من می خواهم. همچنین استفاده کنید از جانب یکی دیوانه ny جدول، کابینه SY دیوارها پشت ان بیشتر از جانب دیوانه ناهمسان SY مکمل از چیزها خوش آمدی زمان گرفته شده دیا. دیا ny دارند لاکوزیا روش آندرو بهتر دیا از آنجا که حد ممکن است از جانب موجودات مجتمع SY استفاده کنید از جانب دیوانه بودن نخورد نکن. که آسا آنتونی آن رفته تزیین لاکوزیا شما استراحت کن سبک SY بهار ny چشمها آمدن. »

8. لوکو قوی SY پررنگ را ny آسا دريافت كردن

از رنگ های قوی و پررنگ استفاده کنید

لورن لرنر از جانب سایت اینترنتی miainawithlolo هوی من: «که در TAOM- 2022 شاهد متحد کردن تجهیزات الکترونیک باهوش که در فن آوری پیشرفته که در جنب دیوانه روزه داری ما خواهیم کرد وجود داشت. » که محل حس وحالی باهوش SY فعال ny تزیین لاکوزیا مانوم SY این درست است ny ایده ها تونگا فا بیشتر چیزها خوب جوانان، بخصوص وکیل زندگی هوشمندانه، زمان من می خواهم.

9. سنگ سنگ مرمر سبز، ترند تزیین لاکوزیا که در TAOM- 2022

سنگ مرمر سبز، روند دکوراسیون آشپزخانه در سال 2022

علامت گذاری لوندر از جانب جذب سرمایه تزیین داخل لوندر هوی من: «این درست است ny ایده ها تونگا فا که در TAOM- 2022 سنگ ها سنگ مرمر سبز ny ترند معروف TAOM- تبدیل هو SY بیشتر از جانب قبل از ان را اجازه بدید ببینم. دیا ضروری است ny هماهنگی بقیه محل لاکوزیا ny دنبال کردن تجهیزات SY دیوانه هماهنگ كردن که در که سنگ ها به ما اجازه دهید از آنجا که تزیین لاکوزیا را ny بهترین فرم متناظر سلیقه‌ای آندرو او انجام داد نکن. »

10. از رویکرد ده ساله 1950 قهرمان نکن

الگوی دهه 1950 را دنبال کنید

انی اسلون هوی من: «عده ای مقدار زیادی میل از eFA که در تزیین لاکوزیا از جانب دیوانه فعال SY هیجان انگیز فا که در ده سال 1950 چیزها استفاده کنید زمان آن را دریافت کنید استفاده کنید ردن. که چالش ها و مسائل امضاء کردن مانوم فا مردم از نو میل از eFA محل داخل خانه را خیلی خاصساختن که باید انجام شود SY متناظر که در سلیقه SY میل از تنا هاینگو ردن. من امید من دارم دیوانه درخشیدن، ب نباتی SY دیوانه قدیمی فا که در ان ده سال چیزها استفاده کنید زمان آن را گرفتند از نو روش SY ترند آندرو هو. »

بررسی اجمالی

همه ما می خواهیم با فرا رسیدن فصل بهار دکور را تغییر دهیم و فضایی شاداب و بهاری در خانه ایجاد کنیم. با توجه به تغییر نقش آشپزخانه در دو سال گذشته و تاثیر همه گیری کرونا، به نظر می رسد آشپزخانه فقط برای آشپزی و غذا خوردن نیست، بلکه برای خانواده ها برای نشستن و گفتگو در کنار هم است. حتی هنگام دورکاری، آشپزخانه تبدیل به اتاق کار می شود. بنابراین بهتر است برای تغییر دکوراسیون آشپزخانه برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه نوروزی بر اساس ترندهای روز از مشاوره طراحان داخلی معروف و حرفه ای استفاده کنید.

منبع: goodhousekeepingمجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.
دکمه بازگشت به بالا