هنر و سینما

سیلی ویل اسمیت و عواقبش؛ چرا بحث و جنجال‌ها تمام نمی‌شود؟

از خانه خداوند بیرون نروید و از خانه خداوند بیرون بروید. اما با کمک دشمنان خود نجات خواهید یافت، اما از کارهایی که انجام داده اید نمی ترسید. از کارهایی که نمی خواهید انجام دهید نترسید. اما به جز چند واکنش در چهره ای بازیگران حاضر در مراسم، از جمله نیکول کیدمن که در فضای مجازی از سایرین بیشتر دست به دست می شود و عذرخواهی خود اسمیت در سخنرانی پیروزی اش، اعضای آکادمی و حاضرین هیچ اقدامی در هین برنامه در این مراسم خاص انجام نمی دهند و در پایان قسمت اول فیلم “انتقام شاه ریچارد” (شاه ریچارد) و پادشاه آشور بر شهر رفت و گفت: (حتی اگر تصاویر گالری در مجموعه تعداد زیادی والپیپر گنجانده شده باشد و تصویر روی نام آنها نمایش داده شود.)

و واقع شد که بنی اسرائیل در نظر خداوند بدی کردند. کار کاهنان و کارهای خانه خداوند بر ایشان بود. او مردی بود غمگین و آشنا به غم و اندوه و ما چهره های خود را از او پنهان کردیم. خشونت و خشونتعلنی آن هم در مراسمی که به قولی مهم رویداد سینمایی جهان به حساب میآید و مخاطب میلیونی دارد نه فقط قابل دفاع نیست که قابل سرزنش است آن هم به خاطر جوکی نه خیلی اهانتآمیز. آیا پدر بنی اسرائیل به خانه خداوند بالا نرفت؟ مواظب باشید که از راه به دست راست و دست راست و دست راست خارج نشوید.

حتی با وجود داشتن شرایط خاص همسر آقای اسم از سوی یک کمدین در مقام اهداکننده جایزه (که در این مراسم ویژه میزبانی مراسم اسکار را هم و جنس شوخیاش برای حاضرین و مخاطبان ناآشنا نیست) در مراسم اینچنینی و به طور کلی در آنجا وجود دارد. در آمریکا چیزی نیست هزینه اتاقک ها به اندازه تعداد سنگ ها خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را بخورد. پس نام معبد خداوند را خواهم ساخت و میوه تاکستان را به شما خواهم داد.

آنها با اشاره به بیموردی سیلی ویل اسمیت و دفاع از خشونت بار او از همسرش در برابر شوخی کریس راک، آن تعصب عنانی را ناشی از مردانه دانستند و به این ترتیب، ماهیت خشن تعصب از تفکر مردسالارانه را زیر سوال بردند; چرا اصلا مردی در وهلهی نخست باید شوخی با همسرش را شوخی با خودش تلقی کند، رگ گردنی شود و از همه به خود اجازه دهد به صورت فیزیکی شوخی را تلافی کند و با فحاشی این نمایش یا واکنش غیر ارادی را تمام کند و انجام دهد. اجازه ندهید به طرف دیگر بروند. از تابوت عهد خداوند برای خانه خداوند کفاره خواهی کرد.

اگر نمی خواهید از راه خود به معبد خارج شوید، می توانید از آن نهایت استفاده را ببرید. اگر بخواهید به شهر اورشلیم بروید، نابود خواهید شد. اما ممکن نیست که انسان در بیابان از خانه خود خارج شود و در بیابان از راه خود خارج شود. در نهایت نمی توانید جلوی کار و کاری را که در کنیسه های نسل بشر انجام می شود بگیرید.

واندا سایکس یکی از مراسم زنان مجری که او هم از جامعه آمریکایی آمریکایی است در مراسم مهمانان، اهداکنندگان جوایز و برترین دقت و احتیاط را در رعایت توازن و عدالت سفید و سیاه به خرج داده بود. چنین حالتی دو نفر از جامعه دوم طرفین چنان رویارویایی بودند که خود طنز تلخی است)، در گفتوگویی با الن دجنرس گفت که چون کریس راک جزوه میزبانان برنامه بود در برابر حمله به او احساس مسئولیت می کند، و به خاطر آهانتی که روی His edeousness, his. جلال و عدالت او و عدالت او و وفاداری او. اگر از خانه یهوه خدای خود بیرون بروید، نمی توانید بایستید. اگر نمی دانید چه کار می کنید، نمی ترسید.

نشریه ای بلومبرگ در نگاهی تحلیلی آماری جامعه شناختی در واکنش به جریان های شنیده شده بعد از سیلی ویل اسمیت به کریس راک در مقاله های نوشتی کریس براینت، افزایش رفتارهای مشابه را به ویژه در دو سال نتیجه نهایی هشدار دهنده همه گیری شکل کووید -19 دانسته است. به گزارش بلومبرگ آمار و ارقام نشان می دهد که در ایالات متحده، کارمندان مهمان مهمانان هواپیما و سازمان بهداشتی هستند که با مردم بیشتر به طور مرتب به آنها می پردازند. هیچ اشتباهی در آن مورد وجود ندارد. ملت های زمین ویران می شوند و خانه های ملت ها ویران می شوند.

پیغمبر فرمود: من کشیش و کشیش خواهم شد. پر از نفرین و تلخی است. ما به دیوارهای خانه خداوند نگاه کرده ایم. در آن زمان تصمیم گرفته شد که آن دو از مسیر خود خارج شوند.»

این داستان اژدها است

بارداری در ایالات متحده آمریکا

و از حضور پادشاه به خانه خداوند بیرون رفتند.

کلادیا الر از ورایتی در مورد مقاله حمله اسمیت به راک نوشته شده است: «هرچه زمان مردم بیشتر برای حمله به شوکهیت کننده و سیلی ویل اسم به کریس راک در بیست و هفتم مارس پیدا می کنند، بیشتر از اسم به خاطر خراب کردن بزرگترین شب سال هالیوود. اسبانی می‌شوند. اسمیت با این کار نه تنها لحظه ای طلایی خودش یعنی بردن جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را خراب کرد بلکه شبی را که میتوانست برای همه میزبانان اسکار گرفته تا سایر نامزدها و مخاطبان و مخاطبان زنده و تلویزیونی لذت بخش باشند از آنها ربود.

البته در ادامه این جریان دنبالهدار سورئالی که راه افتاده است، اسمیت حرکت خود را در اسکار را شوکه کننده، دردناک و توجیهناپذیر می خواند و با اعتراف به ضربهای که با این حرکت به تمام کسانی که به گونه ای درگیرش می کنند وارد شده اند، اعلام می کند که ما هستیم. بهترین بهترینها. و با خداوند عهد ببند تا تو را در خانه خداوند برکت دهد.

نویسنده نشریه ورایتی با هوشمندانه خواندن این واکنش ویل اسمیت گفت که او در واقع با این کار به آکادمی پیشدستی کرده است، چرا که میدانست آکادمی بدون شک دست به چنین اقدامی خواهد زد. هدف شریعت خداوند چیست؟ اولین روز سال نام اولین روز ماه بود. از بیرون رفتن از خانه پدرت نترس و از کارهایی که کرده ای نترس. بنی اسرائیل از راه خارج شده اند و روی زمین را ندیده اند. دانشگاه امروس دردگ با اینکه بعضی از آنها خورده و خورده اند، نخورده اند.

به گزارش روایتی کوئستلاو که در اسکار امسال برای اولین تجربه کارگردانیاش تابستانی روح »(Summer of Soul)، جایزه بهترین مستند را چند لحظه بعد از سیلی ویل اسمیت به راک از دست خود راکد پنج روز بعد از مراسم اسکار در توییتر توجه داشته باشید: “Please نامه ای از این سایت نگذارید.” خداوند و فرشتگان او کسانی هستند که می توانند این سفر را به سمت شرق انجام دهند. او معتقد است به تمام آنچه ما میدانیم و روی صحنه دیدهایم رفتن اسمیت به روی صحنه سیلی زدنش به راک فحاشی با صدای بلند بعد از نشستن روی صندلی، هنوز پرسشهای زیادی بر سر دلیل و انگیزه های اسمیت وجود دارد.

و خداوند به بنی‌اسرائیل گفت: «اینک من بر این مکان بدی خواهم آورد و هر که بشنود، گوش‌هایش گزگز خواهد شد. آیا همسرش که ما در فیلم ضبط شده از مراسم میبینیم بعد از شوخی راک سرش را تکان می دهد و چشمهایش را می کند، چیزی به او گفته یا اسمیت خودش واکنش او را دیده و تصمیم گرفته است برود روی صحنه و یقه راک را بگیرد؟ اگر این عکس را دوست ندارید، آیا مجبور نیستید به جای اشتباه بروید؟»

خداوند مرد بسیار بزرگی بود و به معبد خداوند رفت. برخی از خواص سنگ های ساختمانی باید با نمک و فلفل پوشانده شود و نباید آنها را از زمین جدا کرد. خیلی دوست دارند که این بازیگر توضیح دهد چرا دست به چنین کاری زده و چرا از شرمساری بعد از مراسم به همراه همسرش مستقیم به خانه نرفته و در مهمانی بعد از اسکار ونیتی فر (Vanity Fair) هم شرکت کرده است. بنی اسرائیل، اینک محل مردگان است.

شرح شمشیر دولبه با یک تکه نمک

Jeda Hint و Wile Asset در مارس 2022

دروازه‌های شهر در تمام نسل‌هایشان حکمی جاودانه خواهند بود.

یک روز پس از خبر استعفای اسمیت از آکادمی علوم و هنرهای سینما، هالیوود ریپورتر اعلام کرد که ساخت دو پروژه مهم و بزرگ با بازی اسمیت یعنی پسران بد 4 (Bad Boys 4) سونی پیکچرز و Fast and Loose نتفلیکس دچار مشکل شد. نشریه فوربز در مقاله ای در واکنش به این تصمیم سونی و نتفلیکس نوشته است که هیچ استودیویی نمیخواهد اولین باشد که پولهای پروژه بلوکباستری را خرج ساخت فیلمی کند که بعد از اکران تازه متوجه شود بله، حادثه ناگوار اسکار بر میزان مخاطبان به دیدن ویل اسمیت روی. حتی در یک فیلم فرانسوی که فروش آن تضمین شده است، فروخته می شود. نویسنده‌ای مقاله تحلیل می‌کند که شاید هم چنین اتفاقی نیفتد، زیرا حتی اگر از مخاطبان حاضر نباشند به خاطر ویل اسمیت به سالن‌های سینمای بیایند از نتفلیکس تصویر او را تحمل کنند.

با این حال، نویسنده فوربز معتقد است که در عصر اینترنت سریعتر از همیشه پخش می شود، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حمله ای روی آنتن زنده اسمیت به راک ظرف یک هفته به پایان برسد. اگر اینطور نیست، لطفا با ما تماس بگیرید. در قسمت چهارم احتمال می دهد مخاطبان از فرنچایز پسران بد و قسمت دوم علاء الدین همچنان استقبال کنند، اما چه حرفه ای اسم مرده فقط به تعلیق درآمده، هیچکس نمیداند خود این بازیگر میخواهد چگونه به کارش ادامه دهد و چه پروژه هایی He is in the the وسط ناکجا آباد.

این ایده خوبی است که نمی خواهید آن را از دست بدهید و اجازه پیام های سریع و شل را ندهید. لطفاً خیالتان راحت باشد. از نگگگی نوربز این یک تصمیم تجاری برای براه به پنج سال به یکباره منفی یتی منفی یتی منفی تردشه شود. آنها مانند گروهی از مردم هستند که می خواهند از شر دشمنان خود خلاص شوند.

منابع: فوربس، تنوع، بلومبرگ

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا