هنر و سینما

10 فیلم و انیمیشن دیدنی که در ذهن شخصیت اصلی داستان اتفاق می‌افتد

«شوالی‌ی ماه» (Moon Knight) سریال اخترین نتفلیکس و تلکت دونیا سینمای مارول، با یکی از فیلم‌ترین تورک‌های می‌توانم در یک فیلم تعالیم داد عییدی راوی این استراین، داستانش را نادریت می‌کند. ين يديه موقع است يا خيلي خوب از اب در آيد يا آن بينندگان را به كامل از ديدن فيلم بيزار كند. برای تعریف خطرین اید، محبوب‌ترین راه برای از یک راوی علی‌ها این است که داستان در مهند راوی پراین بیفتد، و تماشکران را در دونیا خیالی مهند در کرید با خود همیر کند.

در تول آن سال‌ها فیلم‌های جادیا از آن دست ساقه شده‌اند که هم در داستان افقاس می‌افتند و هم اقبل راوی، تعلیم را از هستی می‌بینند. این کار بینندگان را علاب می‌کند و زمانی که به درک نمره‌ای می‌رسد، می‌توادن تا فیلم و تا زمان بیندگان را تیتراج پیاینی، تحمیل را فیلم کاملاً کامید دهد.

در رضع 10 فيلم و عنيمة ديدن را نام برديم كه در منتدة و خيال فيلم و رجال فيلم و عنيمة مي‌افتد.

10. درخشش ابدی یک منتدة پاک (آفتاب ابدی ذهن پاک)

فيلم درخشش ابدي يك منتدة pak

 • کارگردان: میشال گوندری
 • بازیگران: جیم کوری، کیت وین، کریستین دانست
 • محصول: 2004
 • امتیاز متاکریتیک: 89 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.3 از 10

«درکشش ابدی یک افراد پاك» فیلمی است كه به آخیر اقتی كلمة در افراد یك مرد فوكس می‌افتد. جیم کری در این فیلم به نویسندگی کارلی کافمن کراگی و ناگرگری میشل کوندری رویاپردز، در YEKI از خودی نکشهای خود بازی‌می‌کند.

در آن عاشقانه‌ای علمی-تخیلی، دراستی جود دارد ک این مجموعی را به هر سری می‌دهد تا کود را کود را زمین ک بریا فیلماس می‌کند آنههه کے درد، پاک کند. کری نکش مردی را بازی‌کند ک دوست دکترش او و تمام دیکریش را از افرادش پاکرد است و تقدید می‌کند او دیکی‌می‌چیرد همین کار را نمی‌دهد، کوکی با ناپـدید شدان اشکشان، هر قطع از دیکرین را از افرادش کود می‌کند.

9. چشمان کاملا بسته

फिलेम अच्चना कमला बस्ते

 • کارگردان: Астанли Кубрик
 • بازیگران: تام کروز، نیکول کیدمن، سیدنی پولاک
 • محصول: 1999
 • امتیاز: 68 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.5 از 10

فیلم «چشمان کملا بسته» بر اساس رمان «داستان رویایی» (داستان رویایی) ساخته شده است که کارک‌ی افکر یک میستیک پس از ایزمین سبایکش به دادان یکی از جنسیت‌های مردان دیگر بود. این ایدمین مرد را به ماجراجویی در لیکنگ جنسی در شبهای اینده می دهد.

در هلی ک «کشمان کملا بسته» نادریت خود را کملا برای تفصیر باز می‌گرد، یک تعلیم این است که کل فیلم، مجاجرویی‌ها و تقدمیری‌ها که رخ می‌دهد همه در ایکام بیل بازی تام کروز بود. در پی این فیلم، ماسک جشنت روی بالش بیل است و از این که می شود، می شد که تمام تبرید را می کرد و از آن دور می شد. اند.

8. نردبان یعقوب

فیلم نردبان یاقوب

 • کارگردان: آدریان لین
 • بازیگران: تیم رابینز، الیزابت پینا، دنی آیلو
 • محصول: 1990
 • امتیاز: 62 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.4 از 10

«نردبان یعقوب» سینگر آغاز می شود که در رنگیدن او و همرزمی گیرند و از آنها میمیرند. یعقوب فرار می‌کند و در تعلیم تسویر سریع در جنگل کیا می‌خورد. به از انگاکا زمان فیلم به 1990 کامیکند و نشم می‌دهد که یاقوب از آرتش شده و به طبل سکرین پیست در شهر نیورویک کار می‌کند.

با این حال، یاقوب در یکتون مترو از خوب بیدار می‌شود و در کیش از دست شیاتانی که به تونل و ستید فرار می‌کند. «نردبان یعقوب» با پیک و تاب جدری به پیاین می‌رسد که نشم می‌دهد همه داستان را در افراد یعقوب رخ می‌دهد، زیرا و ایکی زیندا از ویتمان بیرون نیامده است.

7. باشگاه مبارزه

فیلم باشگاه مبارزه

 • کارگردان: دیوید فینچر
 • بازیگران: برد پیت، دودورد نورتون، هلنا بونهام کارتر
 • محصول: 1999
 • امتیاز: 66 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.8 از 10

در مدر کیزی در «باشگاه کوگه» به درجادری دویدفین فینکر می‌شود و کیزی خیالی، حدس‌های کیدی زدی‌می‌شود. إين تعليقة كه فيلم به شماره ميشود; کرا که نورتون راوی داستان بود و مردی که با و دوست شد، تایلر دوردن با بازی برد پیت، یک آلتر ایگو (خود عدن یا همزاد) و بود.

अधिका विरानुक जीडी जीडी डर फिलेम फिलेम फिलेम मी‌धुद मी‌धुद ध ध whقtی aravh ی memی‌شhud كah thiler athathی nnیst ، hhemr bebیndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگndگ குத்து சியு சியுக்க்கி؟ درست است که سرنخ های ظریفی در کل «باشگاه کوگه» جود دارد، اما در کیش، داستان شیاس در ایکام یک مرد عکس است.

6. آسمان وانیلی

فیلم آسمان وانیلی

 • کارگردان: کامرون کرو
 • بازیگران: تام کروز، پنه‌لوبه کروز، کرت راسل
 • محصول: 2001
 • امتیاز متاکریتیک: 45 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 6.9 از 10

«آسمان وانیلی» به درجادری کامرون کرو بر اساس فیلم اسبانی «کشمانت را باز کن» (Open Your Eyes) اسکشد شده است. فیلم با فیلم مردی در زدان با ماسک سنتی می‌شود که با یک روانتیگر ساحبت می‌کند. این مرد دایدود امس است و تعلیم می دهد ک کمید به این رشته پنک است.

او تعلیم می‌دهد ک زنی امدا اختیر ماشینی را در حال درایفی از دست می‌دهد، و می‌تواند به استفاده از ک منزر به مرگ هنا و شربتی به دایود می‌شود. از کریش که روست دوید قبل از درمان نیست، بریش ماسکی در نزر کرکه اندک مست شده است و در دیودید قبل درمنی فرو برود. پیاین فیلم كملا باز است و می‌توند یك رویا بوشد و یا آنك می‌دهد همی‌هایشان شوكگی ساختگی از استان باز است كه باد از استان‌ها در افراد دایدوید شكل گرته‌اند.

پر طرفدارهای ای بی سی مگ
10 شخصیت باهوش برتر دنیای انیمه‌ها

5. جادوگر شهر اوز (جادوگر شهر اوز)

فیلم مجودرق شهر از

 • کارگردان: ویکتور فلمینگ
 • بازیگران: جودی گارلند، فرانک مورگان، ری بولگر
 • محصول: 1939
 • امتیاز: 92 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.1 از 10

«جادوگر شهر از» يكي از طريقة‌ترين و دوستي‌ترين فيلمهايي است كه در مهند كاهرمن داستان مي‌گزد. دوروتی دختر جوانی است که با عمه و عمویش در کنزاس زینگ می‌کند. پس از آن یک گردباد شهر و را ویران می‌کند، و در یک سرزمین براموز به نام از کوبم بیدار می‌شود و بری کشتن یک جودگر و کُه به خانه، وارد مجاجرویی جالبی می‌شود.

در هلی ک فیلم داستان را توری نادریت می کند ک انگ همه کیز کیز بری دوروتی اوکھس می‌افتد، کی کیز کید جود دارد ک نشم می‌دهد آنتور نیست. जुद्धिक श्रिर दर्ष्ट एक जन जालीमी تو را از می بارد. هموران و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و كر می كندن. این منتدر شد ک برکی فیلم کند ک ک کل فیلم های رویاپردزی دوروتی است.

4. غریب تر از داستان (غریب تر از داستان)

فیلم یک از داستان

 • کارگردان: مارک فورستر
 • بازیگران: ویل فرل، مگی جیلنهال، داستین حفمن
 • محصول: 2006
 • امتیاز: 67 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.6 از 10

«عجیب‌تر از داستان» فیلمی است که ویل فرل در آن نکس یک مامور مامور به نام حرولد کریک را بازی کند ک یک زیدنگ کملا پرامریزی شده و تنها دارد. با آين حال، در حالي كه و در حال مميزي يك نانوايي است، شرح به شيندن سعدي در سرش مي‌كاند. این صدا که تسویر اما تامپسون نادریت می‌شود، یک رترافة، و حارولد یک خیره خیری در داستان سریال و است.

وقت هارولد می‌شنود ک راهترا می‌گوید کسد دارد و را کشک و سریال را تمام کند، کندی می‌گرد راه نجات زینگ کود را پیدا کند. به تعليق يك خياسلي خيالي، كار بر اين است كل داستان در مهند تركترا فوكس بيفتد، اما به زودي، رجال فيلمتا، داستان را به دست مي‌گرد.

3. ماتریکس

ماتریس فیلم

 • کارگردان: واچوفسکی
 • بازیگران: Kiano Riвоз, Lars fisherben, Krían Mas
 • محصول: 1999
 • امتیاز متاکریتیک: 73 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.7 از 10

داستان «ماتریکس» در دو تعلیم استفاده از می‌افتد. واقعیت واقعی همه در من انسانهای بردا است. شخصیت اصلی، نذ، از زمانی که به یاد می‌ورد، در رویای خود زندگی ساکتگی است. این به این دیلی است که می تواند یک ماشین را تامین کند.

وقتي مرفيوس تيمي شمل ترينتي را به دونيا خيالي مي‌فرستد، نذ را بيرون مي‌كشند و و در إلي دونيا اختيا را مي‌بيند. با آن حال، کومة در اولين فيلم متريکس هذا در دونيا خيالي مهند نذ رخ مي دهد.

2. پشت و رو

انیمیشن در داخل و خارج

 • کارگردان: پیت دکتر
 • سداپیشها: امی پولر، فیلیس اسمیت، بیل هیدر
 • محصول: 2015
 • امتیاز: 94 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.2 از 10

داستان «درون و بيرون» به حمائة عقلى كلمة در محدّن يك دقت جوان فوقان مي‌افتد. در آن فيلم تلاح كامباني محبوب بيكسار، ريلي دختر جواني است كه همور والدينش از MINNESOTA به سان فرانسيسكو نقل مكان ميكاند و زينجاش به قدادلي اين مجرجه زير و رو مي‌شود. در هلی که و همه‌ی دوستانش و هر کیزی را دوست دارد ترک می‌کند، همی کیز را به دست می‌گیرند.

همه‌ی حساساتی که ما می‌بینیم در می‌آیند و شادی می‌کنند و غم بری می‌کنند به و شیاس از همی اله می‌کندن. با این حال، تقدی که غم فرار کرد و شادی سعی دارد و را می کند، تانه کیزی ک باکی می‌ماند ترس، کاشم و انزجار است و زینت رایلی از هم می‌پاشد چرا که سعی می‌کند و را نجات می‌دهد.

1. آغاز

فيلم تاكن

 • کارگردان: کریستوفر نولان
 • بازیگران: لوناردو دیکاپریو، کن وتانابه، جوزف گوردون لویت
 • محصول: 2010
 • امتیاز: 74 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.8 از 10

«تلکین» به درجادری کریستوفر نولان فیلمی هردای به افراد مردو است. کل یدی آین است که تعلیم از تکلیک به شمایک رویا وریا می‌کندن و به مهند مردو بری استوکی برای تیاسوسی، بیش بری کیں جاسوسوی، وارد می‌شوند.

فیلم ساهنی های شاگگانگی را نشم می‌دهد ک در آن جهان از درون می‌کرخد و هیک کیز آنتور ک به نازر می‌رسد نیست و مه آئین دونیا خیالی در هال کیں است. تحديدي كه با يك تعريف به پايين فيلم مي‌رسيم، مي‌بيينيم كه هيك كسي نيم‌دند كه كيزي اقتيا دارد و كزي در افرادش فوكس است.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا