هنر و سینما

10 اقتباس انیمه‌ای برتر از مانگاهای محبوب

أنيمه‌اي «خانواده x جاسوسو» از زمان كود تا به‌حال، به يكي از كانواده‌هاي كتاب‌ها از يك منگاي محبوب بردادي شده است. إين منغا همئة هواداران جديدة دائت و وتوسطة با يك قيبت عليا، مرد توجه انيمه‌بازها هم قرآن گرپت.

گیتب از یک منگ می‌توادن کلی دایں بهده، یا بکرید کید منگای موردن کیبت را یک تست بهم ببرد و خواندگان و بیندگان را به یک طائه مسهور کند.

1. جاسوسی ایکس خانواده (جاسوس ایکس خانواده)

جاسوس ایکس خانواده

 • கார்க்கு: தெட்டுயை ஆனு
 • کارگردان: アセードードロードショイ
 • سال: 2022

این انیمه فاسل ولش همین امسال باز شد، ولی با همین یک فسل هم انقدر قوی و پرقدرت شده است که بین انیمه‌بازها به یک تعداد کلاسیک شده است. «جاسوس x گوندی» به لتف ترسیم فازی جنگ سردی دهه 1960 و تحت ریاکارانه‌ای رااکرانه‌ای رکیله‌ای که از قضا بری صلی الله علیه و آله هم می‌کند، به یک دیگر می‌شود.

सकरीय बेन दू स कलावा w विट बराय सुक इन आनिमेही किटिती ، ता बहाल हैरीटा बोधे स त. فضاسازی برلین شرکی دهه‌ی 60 به کیک‌ترین شکل موسق شده است، از نازر اکشن هیک‌وقت کیزی کم دیں و هر وقت هم رازی بهده، یک درام قوی را می‌دهد. «جاسوس x تعليق» يك ​​قيفت پرقدر از منجايي محبوب است و بعيد است كه تعريف اوائل در مسير پرموفقيتش به جود ايديد است.

2. کاگویا ساما: عشق یک جنگ است (کاگویا-ساما: عشق جنگ است)

عشق عشق است

 • خلیک: اکا آکاساکا
 • کارگردان: شینیچی اوماتا
 • سال: 2019

mangay «کاگویا-ساما» به زودی به پیاین می‌رسد و انیمه‌ای کیبت هم در حال حاضر در فصل سوم است. این انیمه‌ی کمدی رمانتیک هرکیزی ک یک هوادار آنتیز را در خود دارد. از کشمکش بامزه‌ای کرگد ک کل سریال حولش می‌کرخد تا راوی ایکو و غریبی ک کا کَه کَه کِه فیلم این انیمه است.

کود منگ انقدر علیا است که به تعریف و بدون نیاز به انیمه استودی می شود، ولی تنک قوت انیمه این است که اغراق به داستان ساخته و شوخی ها و مقادبازی های شینومیا و شیروگانه را در آیین سلسایه عاشقانه ایکی، بامزه تر از آن است. «عشک جنگ است» را به للد کشمکش خاسی دارد می‌توانم همین انیمه‌ای را در نزر گرپت داشته باشم، بهتر است از هرکس آتری می‌دانسته که می‌سازد و می‌نسیا خود را با شرکه به کرک می‌دهد.

3. حمله به تایتان (حمله به تایتان)

املة به تایتان

 • خلیک: هاجیمه یاسایاما
 • کارگردان: ティック アラク ، ماساکی کویزوکا ، یوچیرو هایاشی ، جون شیشیدو
 • سال 2013

اغراق نیست اغر «حمله به تایتان» را مرد تنزیرترین سريع تلفزيني اعد از «بازي تاج و تخت» در نازر جينيم. در سریال انیمه کیلی زود به YEKI از محبوب‌ترین سریال‌های تمام دوران شد. این انیمه که بر اساس منگایه به همین نام از حجیمه یااما قیمت شده است، کار دو استودیوی ویت و مّا است، این انیمه خوب مواقف شده و جهان داستانی، کتت داستانی و جمعی از مانگ را در کلم انیمه به درای بکلید.

به تعلیم کیلی زیاد، هواداران «حمله به تایتان» خیر از آن دیته شرکت ک تنها انیمه را دیده اند ک تناه میکیلی کمی از آنههه کے کے و با بیکاری بہ کے کے کے کے. ولی همین کردان هم نشم می‌دهد ک این انیمه کھد کوب موقع هواداران ازیمی کرد خود جمع کند و قدرت و شرکتی که در منگ هست را اینده دیده است.

4. گینتاما (گینتاما)

گینتاما

 • خلق: هیدآکی سوراکی
 • کارگردان: یویچی فوجیتا
 • سال: 2011

«gintama» इदेडाय डारड के काइदा ुयाज़ा नोड़ जूबा मी‌डाद ، वली दाल नाबूरी हम हम आनीम किट किट किट ट ट ट ، खेश खेश कोवी व व मुफ़؟ «گینتاما» از آن انیمه‌های نادری است که به شکل محیرانه‌ای در موقعیت قرار گرفته در مرز زیریف بین درام و کمدی را درمست کند، به نھوی ک عنیمه‌ای با سلیکها بریں، می‌ں کے از پوچی هم در انیمه و هم در مانگ، به یک کہ کہ لہیھ است. ببرند.

کیزی ک انیمه‌ی «گینتاما» را آئین‌قدر باشکوه می‌کند، این است که در آن انیمه دیور کاحم را می‌شکند و در فرش قیمت کود، قرائت می‌کند. سازندگان انیمه هیک مرزی برای خود کودی ندیده اند و پوچیتدی در مانگ را در قیبت کود به تشرف فرکتی پیکده اند. هر افقوس ایکی که می‌قوادین کیند، در آن آتر را می‌دهد.

5. یک تکه (یک تکه)

یک تکه

 • خلیک: ایکیرو ودا
 • کارگردان: کونوسوكه ودا مونهيسا ساكاي، SATOSHI ايتو
 • سال: 1999

«وان پیس» یکی از تورترین منگاهای تاریخ است، YEKI AZ همه‌ی راگیب‌هایش، انیمه‌ای کیبت شده است که آن هم عمر کامه‌ی ترکی دارد.

سفر توروره غروف کلاح حسیری‌ها یکی از محبوب‌ترین داستان‌ها در میان انیمه‌بازهاست و ب جود بیش از دو دشنه از تولدش، هنوز هم داستان‌های کیتیری بری اینیمه‌بازهاستها و بین هم داستان‌های کیتیری بری اینیمه‌بازهاستها و اینیمه‌بازهاست. अधिका स तोए आनिमेश अज उल ता अलान ، है। असाद परभाष एनिमेही एनिमेही किवत स एस एस WOW अन अन र अधी अधी निसपाधे निसपरधे निसपरधे به آئین کوں، این منگ و انیمه سالـهاست که دوشادوش هم، پرقدرت و قوی پیش می‌روند.

6. کایزن جوجوتسو (جوجوتسو کایزن)

جوجوتسو کایزن

 • خلیک: گگه اکوتامی
 • کارگردان: Songho Park
 • سال: 2020

mangay action-majrajjoei شونن گگه اکوتامی به لتف سریال و انیمه‌ای سینیمی که در زمان بر اساس آن سکته شده است، به مختصری از موبائت در شرسر جهان رشته است. پی بردن به دلیل این موبایتها کار شرکی نیست. «जुजुटसु काईसन» चीली खुब मुवव؟

استودی ماپا وسفیک‌ای ساکت کیبت انیمه‌ای را براهده گرپت و تا الان، این اشک و توجه به خود را نتشار این اهر کرده است. ویژگی اصلی مانگا این است که قدرت و قدرت خود را از انتها حفظ می کند. . وقت خت داستانی «شیبویا» در انیمه شرود شود، پومیک نصیعی انیمه هم به هواداران دوائشه‌ای رفیدان دست پیدا کرد.

7. جوجوماجراجویی عجیب جوجو)

مجرجوی ایکو و غریب جوجو

 • خالق: هیروهیکو آراکی
 • کارگردان: کوتا اگرنو، توشیوکی کاتو، фуتوشی هیگاشیدا، شینگو پاکا
 • سال: 2012

اگر «وان پیس» یکی از تورین‌ترین منگاهای تاریخ است، هیروهیکو اراکی با «ماجراجویی ایکو و غریب جوجو» از آن هم جلوتر است، کرا ک آن خانه ده سال لیکر از «وان پیس» است. محمولترين درفة اين دو سلمه اين است كه اراكي يك آنتالوجي است. هر فسل داستان و فی کهربائی استفاده می کند و تنها تبار است و اسامی تیرک است که سرجای خود را می دهد.

«ماجراجویی ایکو و غریب جوجو»، همان‌تور که از اسمش هم تعریف می‌شود، یک مسیر پرهیجان برای فندینی است که از اول تا الان پیگیرش بود. اما انیمه‌های کیفت شده از این ثلر هم تاصیر کاکا کیں روی کیں و دوام آن دردن. اگر به کاتر انیمه‌های نوبود، جهان هیک‌وقت با دیو براندو، یکی از همین شرورهای سانت انیمه اشناه‌می‌شد، کسی که کیلی رحت وارد شوخی‌های اومی مردو شد.

8. بچه شیطانی (شیطان کری بیبی)

شیطان

 • خلیک: ایکیرو اکوکی
 • کارگردان: ماساکی یواسا
 • سال: 2018

نتفلیکس در سالهای اخترین گامهای جدی در سانت انیمه/مانگ کردی و اتره کیدی تورد کرده است. او آذا يك واحد تجهيز بريا تعديل عنيمه‌هاي اصيل زياس كه استابل كرده است. یکی از ولین پریکتہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔، کیبتین تحسین شد از «شیطانی»، منگای تحسین سال 1972 گو ناگی است.

«بچه‌ ننر شایتانی» کیلی خوب مواقف می‌شود بدون فیلم کرید از تصامین نتجنگ جنگ منجای رایلان، دستمایه‌های تزییدی کند که در تول آن فیلم، وارد دونیا مدرن شد. این انیمه هم خت داستانی مانگ را حفظ می‌کند و هم ریتم خود را تا پیاین نگاه می‌دارد و به این کیں، به یک کیبت علیا می‌شود.

9. شیطان (شیطان کش)

شیطان

 • سازنده: कोयोहारो गोटोगे
 • کارگردان: هارو سوتوزاکی
 • سال: 2019

«شيطان‌كش» از كويوهارو غوتوغه خيلي راحت مي‌توانم به يك انيمه‌اي اكشن شونن مي‌توانم مي‌توانم بكنم، ولي وكتي استوديوي يوفوتيبل اين پريك را در دست كرد، هيككس فيكرش را هم نيمي كرد كه كارآخه يكي از علي‌ترين سال‌هاست. اها با همان قیمت عرض المزیدانی خود از خت داستانی «قطار موگن» نشم دیدن که عقدی‌هایی در این برک دردان. تلحانهایشن هم جواب داد و «قطار موگن» پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جابانی شد.

منگای گوتوگه کنکه ایتر درکشنی است، ولی بکیک بکش‌هیاش مسل تشاهین هنری ای کوتوهی داستانی، می‌توانستند بهتر زهر شوند. ता इंजा के युफुटीबल चीली खुब मुव؟ قطعة عنيمة‌ها در «شيطان‌كش» و قدرت‌منايفي فني يوفوتيبل است كه در نيم‌ر انيمه‌اي عدي نازيرش پيدا مي‌شود.

10. ماب سایت 100 (روانی اوباش 100)

100 نقشه روانی

 • سازنده: وان
 • کارگردان: Язоро Тачикава، Такахиро کاسویه
 • سال: 2016

«ماب سيكو 100» كه ذهري دير از خليك «مرد تك مشتي» است، يكي از داستان‌هاي ايكي است كه عزم عزم را با يك داستان بلوغ سنتك كرده است. «ماب سيكو 100» خيلي راحت مي‌توادن راقيب محمولة عنيمهاي يك داهي جميلة شود و هر فسلي كه از آن تشديد ميشود، در دبا را هذا از قبل اثناث ميكاند.

ستوديون بونز آن سبوك زمخت و وبكميكي وان در آن ثلر را به كار غرب و مواقف شد با حفظة تمام تعريفات ها المرونة را به همان فريق كه وان در نازر دائد، به روست انيمه پيك كرد. अधिक अनिमाई व सबक हैनरी दर यक आनिमे अधिक؟ «ماب سيكو 100» اين والدرة را دارد كه جمعنهاي صغين خود را به نسلـهاي باد هم كرده و براي سعه رضي پيدا كند، درست است من كاري كه سموله «اونگليون» نمعد داد. همین کایکو شده «ماب سیکو 100» است.

منبع: Screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا