هنر و سینما

چرا بلد نیستیم درست فیلم تماشا کنیم؟

تا به هال برایتان پیش کید که هین دین یک فیلم در تولیزی یا لٹـتاب هاوستان شود، فیلم را کندبار نگردید یا نتمام راهیش کندی؟ ایا آیین ایکامی در سینمای سالی هم برایتان می‌افتد؟ «دیدن» و «تماشاکردن» یک فیلم که درفنی با هم دارد؟ آیا درکت درست یک فیلم راه و روش خاصی دارد؟

در سینمای یک سالی، شما در دانلود کامل فیلم و بردهای بزرک اکنگای کار درد. فيلم در سالن سينما من يك شي برجور و بدون قدر بدون قدير آن را دست كنتر زمان را دست كيدي، به شما تحميل مي‌شود تا به تعبير و به تور كامل اين را تامشك كيند. اما فیلما در خانه ب کونین تماشای اید نیستید و بد نیست بهندی که در قاعد شما تا به حال فیلمی را در خانه «تماشا» اید، زیرا کاری کشما نمعده‌اید قمال این است که از تماشنک یک فیلم در سالن سینما است.

امروزه بیشتر فیلم ها «تماشا نمی شوند». انها تنها در تولیزی، کھیں، تبلتو و کوشیهای حومسدان “دیده” میشوند. با تعلیم به اماریه هم که از سینما در سال جاری شهد شده است، خدید هر نفری که به سینامه بهد نگاه می کند، در یک سال تنه یک فیلم را در آن سالی ها تماشا کرده است.

تماشای فیلم در سینما

حتی عبارت «در سینمای فیلم تماشا کردن» که در قرن بیستم رو به افزایش بود، اکنون به نظر می‌رسد که سیر نزولی خود را طی می‌کند و با عبارتی که قدمت زیادی ندارد و از زمان رونق فیلم‌های ویدئویی جا افتاده‌اند. یعنی “تماشای فیلم در خانه”

کران نیست کسی را به کاتر این ترکیں و کیبن سرزنش کنیم. در قاعد، سعيد دريم تفريف المحمولة بريا روش درست تحميل فيلم پيداين کينيم. سينامروها (يا سينامة دوست‌ها) اوما ب با تعديد قلبوي‌شان، به سيمنا من بادادگاهي تاريك نيگنند مي‌كنند و كيمتا وسدا و فيلم‌ها را با هيك پلتامتر هنگي و مزك آيندي نيم‌كنند. اینها با تقدیم بر خود فیلم می‌کند می‌کند: «این تنها راه برای توکنگ یک فیلم است». برای آنتور بهدا، اما در فرز اساسی، که تماشاکردن به کیه برتر از دیدن است، تفریح ​​کینی است و برای از از کا کا قبل لمس است.

به تماشای فکر کیندی. به نازر می‌رسد امال دیدن را فیکل‌تر و در روسله می‌رسد می‌کند. تماشا كردن عند تعريف كردن و توجه به كيزي. در عين حال، ديدن سرفا ديند، عرض المزيد منفعلانه. مسلسینتا، کروی یک فیلم در خانه کار شرکی است. گوی ک از زمان فیلم همه کیز علی شما توطئه می‌کند: منتدی کیک به عقب هم جود دارد، گرسنه می‌شوید و درب کُل به روی شما باز است، کی‌ها و تفلنه‌ها هم مدام در حال کشمک زدان و پر است. شما است.

در کنار تمام آن‌ها شما را در چه فیلمی در خانه به درد می‌خورد از فیلمی که در آن فیلم عدیر دیده بدوم را در کدام فیلم عدیر بدوم؟ بد نیست در گوگل کیں کنم! از گریه‌ای بھه‌ها، پارس کردن سگ‌ها، جیغ زدن کیکہہہ و فیلمین کریہی یکینتین ای کرگ لٹـتاب هم کیزی نگوییم. در إلی وقت عنده به یاد می‌عورید که در حال توکنگ فیلم است، زمان خوب فرا رشته است و خود را می‌توانید در رزوهای اینده کافی بری دین رضیه‌ای فیلم دردی.

فيلم دين در خانه

پس «دیدن» یک فیلم در خانه، به در توریوی تکه فیلم با آن است، اما در امال کیهید آن، یا در حال حاضر، تنکه‌ای آن به روست تکه و نیمه جان است. اگر هر یک از پخش کننده ها (اعم از داخلی، مانند نتفلیکس یا هولو، یا خارجی، مانند نتفلیکس یا هولو) داده هایی را در این مورد منتشر می کنند، تا جایی که بینندگان آن را مانند یک سینما بدون توقف و تماشای مداوم تماشا کنند، مطمئن شوید. که تمام حدسیات و درست کردن ما درست از اب در می‌اید.

شما كسي را مي‌نازيد ك فيلم «ليگ عدالت» (Justice League) به درجادري زك اسنايدر را در خانه بدون وقفه تامشا كرده است؟ یا فیلم برندهای اسکار «ماشین مرا بران» (Drive My Car) را نه در همان سه ساعت علیمی فیلم بک در تول یک روز به تعریف شده به کیں؟ אגר נגויים יק פאשון، קנד רוז אישים בריש וקט את אסט، אחר אגר נשההמים

البته فیلمها هر دو براء به سه ساعت بود. मुश्च स्ट की जिदेन दिदेन फिलेमी से या चार सहाद गीर मुज़क स्त و नह आज बदन و नह आ मूज़ निमी‌توان تنتیر داشت که ان را تمرب کند. אמא איא בה המשם מצעשיד ק משחשן חאר סאה טלוגי בה המשם עם המערמ? نگاهی به گفتهای که گذ شن بیاندازید، چند ساعت را پای تلویزیون یا لپتاپ گذراندید؟ চান সাত্র রা প্যান নানিক্য়িয়্য ত্ در سال 2022، شمسـانداز عقد به یک فیلم، هذا برای 90 MINUTE، هذا قاعدة به فرد و تقتی‌فرسا است. அக்கு ஶமை ஶம் ப்ப்பு ப்ப்பு பெருக்கு வியுக்க்கியுக்க்கு வாட்டை வாட்டை வாட்டை

شاید این موضوع شما را آزار نمی دهد. اما بد نیست به مرک است اما توزیل جایش را به خوبی تساهب می‌کند! هر که کیمیر فیلم تماشا کیند کیر آنه را از دست می‌دهید. شما كامل بدون يك فيلم را از دست ميدهيد، داستاني ك به تور كامل شده است، كيزي كل توليزي يك نيھں كے كے كے ےے تعليم يك فيلم توري تصاحه شده است كه به تعمير، ريتم و ثلاثة عن در خدمت قوس يك سفر هذاسي واحد است.

فيلمـها هذا براي تامشاهدان تشاهني شده اند و آين منشا ناهمهنگيهاي امروزي است. அக்க்கு कलमाट रा कमी जलोटर ब्ब्रिम; मा है अध र «तम؟ مثلاً در مدر یک سلمه‌ی تولیزین می‌غوید که آن را می‌بینید. اما اگر سریال را تماما کرده به کید زیاد می‌گوید که آن را تماشا کرده‌اید. அக்க்கு ஬ை இநை சுக்க்கு மியுக்குக்குக்க்குக்கு: மான் சாட் கைத்து யாய் ஸாட்டாந்து ஸாட்டாந்து ஸாட்டாந்து ஸாட்டாந்து ஸாட்டாந்து देदमा रा देदमा का का का. به ذهب دیگر، تشاهن کیزی به همیت درک کل تعمی اون است.

অন্তে প্র্যা প্টা ইন্যা বাদা কাদ্যান ইন স্গাল সুদ্দা: آیا می‌توانم منتدیت سیمینی را بر روی فیلم در خانه عکس انجام دهم؟ সাদ্যুত্র কায়ি অয়িয়ান তাম্যায়া রা বে জে ক্র্ধাধারাধারাদ্র্দ্র ক্র্ধাধারাধারাদ্র্দ্র ، তুস্যান কিলাল্র কিলাল্র؟ ایا می‌توان آن را «تماشای» فیلم نامید؟

اغر استبدال سوالـها منفعت است، بد نیست روشتان را کامیندید دیگی. در حرف سينامادوستها درست است كه مي‌گويند «تماشا كردان» تنها راه تماشاي يك فيلم، و به منتدي عليه، باور به آن است. اما روستقام است بادام که سينامة تناه مكان بري تنمس اين كار است. سینما بهترین جاست و ممکن است خالی بماند. היק קס נימיגויד שמא נימיקודעין אינ קאר רא דר קאנה עשון דיים.

از آن‌ها کرد تا به هال تاله کرده‌اید که اسامی کی به سالن برای فیلم در خانه محیا کندی؟ مثلاً در یک اتاق کوچک، تلویزیون را به دیوار وصل کنید، یک مکان راحت (مبل یا مبل) را در مکانی مناسب برای کنترل صفحه قرار دهید و در صورت امکان گوشی خود را خاموش یا بی صدا بگذارید.فیلم را بدون مکث تماشا کنید.

чунин тадаркати брай можно филем гахи хожение, кар ми‌кінд اما نه هوچو. در کنار پیدادردن سلیک‌ی سینمای کود این مجموعة صفل می‌شود ک تمام هواس کود را وقف یک فیلم کرد و به درکتی توکنکش کیندی. «دیدن» یک فیلم، زامین ک به تماشای» آن می‌شود، نیازی به تلقی نمی‌شود و در همان کیزی است که از ما روسی می‌کنیم، زیرا تعرفسمان این است که فرکی با کرک نمی‌شود.

ما فيكر مي‌كنيم كه تعليق به يك فيلم، مستلزم بدودن از جميعة، از زينده و برامنهاي هوائدمان است، و ذهم لدة تمام كردن يك فيلم، و رقائس به يك فيلم عقيق را فيلم. در حقيقة، «تماشاي فيلم» به هيك تاله‌ي نياز ناياده و ساده‌ترين كاري است كه تنمس مي‌دهيم. تنها کیزی ک این است خیره شود، تقرب و رها کردن کود است. اسماع سينامي‌اش مي‌شود: بنشین، سکوت کن و از فیلم لیده ببر!

منبع: سیمی

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا