هنر و سینما

10 فیلم برتر هالیوودی که بر اساس فیلم‌های آسیایی ساخته شدند

در آن عصر جهنی‌ها، تماشکران از کامکی کریں سرینیتر به تعرف گادی از فیلم‌های کارهای بیره‌منداند. ازدیاد فیلمهای کریکی کیں سابیت و امن حلیوود را به تعلیم سناد فیلم حمیک به کرکته است، و آنها را وادار میسازد تا داستانهای تهی بری سلیکهای به دیں بہے.

होलीवोड में बुक्षा बैक्षी सलाखी यक मोर्मन किवत खूब मोर्ड स्रिक्ट करें गर्ण स्ट्रीय स्ट, शेसपा दर मोर्ड आर्थारी के बह विष्ट फिलेम्‌हाय मुबेबी करें बुद्धी बोंड। با آيين هال، عرض المزيدهاي قابليت على هم جود دلتهاند كه در ساختن اتره محمو و به ياد ماندني است.

1) حفت دلاور (هفت با شکوه)

فیلم هایفت دلاور و هفت سامورایی

 • کارگردان: jan estrjs
 • محصول: 1960
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.7 از 10
 • فیلمی با الهام از: هفت سامورایی
 • کارگردان: آکیرا کوروساوا
 • محصول: 1954 ژاپن

این داستان هفت‌تنگدار وسترن امریکنی است که برای استفاده از دهکده می‌کیکی کوشکی در براب که از قانون‌شکنان بی‌اخلاک شد، شد. این فیلم واقعی با استعاره‌ها و ذهله‌ها برای کروبی کوروسی، کی کریں هاماسه جاودان “هفت سامورایی” از یکی از بهترین رجازان تاریخ این اکیرا کوروساوا بود.

در «هفت سامورایی» به جای هفت-رکشهای فرهای، واسیتیان بیچاره هفت سامورایی را به کار میچرند تا نه تنها از آنها در براب راحزنان براهزنان براه کند، به کهرتهای پیاه دفعی را به اینان بیاموزند. علی‌گرم برکوتری از کستنی داستانی انگلیہ، هر دو فیلم به تنایہ واجید تمثیلهای فہرینہیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ அக்குக்கு साल 2016 «هفت دلاور» با حوزر شيره‌هاي تعريف كون دنزل واشتون و كريس پرت هم با تحميل نمع شد و همي سكانس‌ها با دوز كوشونت هم بود.

2) جنگ ستارگان: یک امید جدید

فیلم های جنگ ستارگان و د6 سنکه

 • کارگردان: جورج لوکاس
 • محصول: 1977
 • امتیاز IMDb به فیلم: 8.6 از 10
 • فیلمی با الهام از: قلعه پنهان
 • کارگردان: آکیرا کروساوا
 • محصول: 1958 ژاپن

سلمه «جنگ ستارگان» یک از کیںہ کریندہ ترین و پومدترین فرنکایزهای حلیوود است، ولی بدون جودون شاهکار سامورایی اکیرا کوروساوا به طبیل موردن لهم، به کیں هیکـغاه نکمدین امروزی را نکید. در هلی که هر دو «جنگ ستارگان» و «دج سنک» فیلم‌های مجراجویانه صیاسیاس قالمداد می‌شوند که بر کلیشه خیر در بربار شر بنا شده‌اند، کرید کرین کیهینه کیرمک است.

به داستان‌های که تسویر دو رواستی یا روبت انسان‌نما بازگو می‌شوند، هر دو فیلم شامل شاشنکه‌خانم مرتدی‌اند که شورشی علی‌ها یک پیپمــری شایتانی را تخصیر می‌کند. به آن بردهای بندهایی بین دوشمان برایدی و کے کیں به کے از وایپـد در تشاهنه ها را کید کید.

3) رفتگان

فیلم های رفتگان و امور حفرنی

 • کارگردان: مارتین اسکورسیزی
 • محصول: 2006
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.5 از 10
 • فیلم با الهام از: אמור איפנעוני (امور جهنمی)
 • کارگردان: اندرو لائو
 • محصول: 2002 هنگ کنگ

از نبردهای میان خیر و شر گفتیم، «رفتگان» و «امور یفرنی» دو علی الی دیگر هرای در سبام‌اند، واحد با فانتزی علمان کینزی و کاکیکه‌که.

अगर दरण मुफिटा राالات कन ، हर डूई ड डरम‌हाय जनाईी हुव मूषर दु पाष बना शान ؛ یک مامور کیں و یک جسواس میان پلیس پلیس که به زینت دوگانه‌شان می‌کند. «رفتگان»، برند اسكار هذاه فيلم 2006، به تماشاغران يكي از علي على علي تحميل بهترين بيكشهاي داستاني موقع را هديه ميدهد، از منزر فيلمة فيلم نيز علي است. درام هنگ کنگی هم نه تنها بینشی از فرگه هنگ کنک می‌دهد، بیک نهمه‌انگی میان قوانو و اخلک را می‌شکافد و در کی فیدی نیهیلی‌ستی را بری تامشاگر می‌سازد.

4) حاچی: داستان سگ (هاچی: داستان سگ)

فیلم های حاچی و هاکیکو

 • کارگردان: لاسه هالستروم
 • محصول: 2009
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.1 از 10
 • فیلم با الهام از: هاچیکو مونوگاتری (هاچیکو مونوگاتری)
 • کارگردان: سیجیرو کویاما
 • محصول: 1987 ژاپن

دو فیلمی که غرامة می‌شود در همیک تیتراج پیانی‌شان، تماشکران کریمه و زاری بشکند. این فیلمها بر اساس داستان اقتی سکی به نام حاکیکو سکشدہ که با جود مرگ نابهنگام ساحیش، برک به ده سال منتزار و ماند.

با جود عرض المزید عنها در اشکور بودن، استمریکی اوریکنی کیشتر در میان علیکی بیشنکی کے کے شده است. با این حال «حاکیکو مونوگاتاری» به دیلی کیبت فیدادانه‌ترش نسبت به داستان رجال و بھاکری‌اش از پیاینی دلگرم‌کردی‌تر نسبت به همتای هالیودی‌اش اوما و ایرت تماشا دارد.

5) خانه دریاچه

فيلم هاي خانه ي روي بركه و يل ماري

 • کارگردان: الهندرو آگراستی
 • محصول: 2006
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 6.8 از 10
 • فیلم با الهام از: Il Mare (Il Mare)
 • کارگردان: لی سونگ هیون
 • محصول: 2000 کره جنوبی

عشق در نجه اول به نندرد فوقان می‌افتد، و آن دو فیلم تعلیق بر آن گوره‌اند. با عرض «خانه‌های رو برکه» و «ایل ماری» در زمان اکران خود به دیلی به برکی روگانت داستانی به خوبی فهمیده نشیدند، با بردی زمان حواداران فادانی بری این داستان رمانتیک غیرمتعارفانه‌شان به دست بیرند.

دو فیلم داستان دو فرد تنها را با دو سال فیلم در دو بد ایکی زیندی میکند. با تراجدی با تراکی با جدایی از ترکی یک تسود پیستی جادویی این دو برک یک سری مجراهای اعشار می‌شوند، در هلی ک تراگدی در تاریکی در هال رخ دادن است و شادی زیبای آن‌ها را به نابودی می‌کند. یک «ایل ماری» افتخار آئین را دارد تا به دلیل شاعرانگی استدانه‌اش و فازی مالی‌خولیای‌اش فیلم برتر بهده، ولی «خانه‌ای روی برک» روی برکه‌است که هتی شدی به دلیل شیمی باورنکردنی بین سندرا بولاک و کیانور ریوز وندی کری‌کد شود.

6) هشت دور زير سفر (هشت زير)

فیلم های هشت درو زیر سفر و قوت جوب

 • کارگردان: فرانک مارشال
 • محصول: 2006
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.3 از 10
 • فیلم الهام گرفته از: قطب شمال (قطب جنوب)
 • کارگردان: कोरियोषी कोराहरा
 • محصول: 1983 ژاپن

אפיקים «هشت ترجة زير صفر» پل واكر فقيد را به تطبيق يكي از كاشفاني به تعريف مي‌كُرد ك براي رحاكردن كيك كود در قوت كوبد در لكيتي عليك كارگر وكي است.

إن رقائة امريكين كامباني ديزني، براقة سادهـر و شادتري نسبت به توبر زهدان در عربية نجات دارد. در سوی دیگر اما فیلم كلاسیک اسیل جابونی از تعلیم دادن تعلیم كشن اهم در سفر 1958 رخ داد ترسی دهرد.

7) حلقه

کلیپ های فیلم

 • کارگردان: گور وربینکی
 • محصول: 2002
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.1 از 10
 • فیلم با الهام از: Ringu
 • کارگردان: هیدئو ناکاتا
 • محصول: 1998 ژاپن

اواخر دهه 1990 ، अधिक असीम असीम हलके »दर जवापन अन अन बदल फिलेमी फिलेमी सिकास दा जेनर हैलक करद. بر اساس رمانی از کوجی سوزوکی، فیلم غوتیک المروز «حلک» 2002 VERSION، به راز نوار فیدیو نفرین‌شدهای می‌دیا که شنوش‌ها را در عرض هفت روز می‌کشد.

«حلقه» 1998 با تعلیق بر فزاسازی وحمـامز و کرکس تکنکولیک کے ہے ہے سہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کور و شوک کہہےےے۔۔۔۔ہ به حلیــو و گرهــی کرد. «حلقة» 2002 به تطبيق يكيني از جمعة قيفتهاي هوليوود از فيلمـهاي حرقة جابوني به حسب ميايد، كه دليل اين امر به بازي بهرارت ناومي وطس و موسيقي به يادماندني هانس زيمر هم اينته مي شود.

8) گودزیلا

فیلم های Godzilla و Gojira

 • کارگردان: گرت ادواردز
 • محصول: 2014
 • امتیاز IMDb به فیلم: 6.4 از 10
 • فیلم با الهام از: گوجیرا
 • کارگردان: ایشیرو هوندا
 • محصول: 1954 ژاپن

ترقيق‌ترين فرنكايز تاريخ “Gojira”، يا به تريك بهتر “گودزيلا” است كه به يكي از محبوب‌ترين نمادهاي هيولا در تاريخ سينما مي‌شود. हैलियुड के अग गुडशिला “1998 दलसरड नहीं बोड ، बा सक” गोडशिला “2014

با جود آن تماشاغران موسیقی حرقــاماز و فیلمبردی فیلم را به شکته تحسین میکدانی، برکی از آن ها نسبت به این کیبت بدبینـاند. . فیلم اصیل ژاپنی ساخته شده در سال 1954 در تحبل كردان Godzilla به تطبیق نرفیو نفسائجوی سامابة و ذهب القائی ین هیولا به تطبیق پاماد و تلاقة براقة هرلك ناشت از بمباران اتمی هیروشیما و نمی توانی ناقازاكی از هیغیكله دركی.

9) به خاتر یک مشت دالار (یک مشت دلار)

فیلم های بھیلی یک مشت دیلار و وجیمبو

 • کارگردان: سرژئو لئونه
 • محصول: 1964
 • امتیاز IMDb به فیلم: 8 از 10
 • فیلم با الهام از: Yojimbo (Yojimbo)
 • کارگردان: آکیرا کوروساوا
 • محصول: 1961 ژاپن

به همین منوال بدون جودون «یووجیمبو» اکیرا کوروساوای عفسان‌ای از حوزر سرجیو لیونه می‌شدیم. فیلم جابونی تلکو 1961 داستان خانهبهدوش با خرطانهای علیہ شمشیرزنی را ناریتیکند کے وکہ به شهر کوکچی وارد می شود، درمی‌ایباد ک دیکھیہ اردی بین دو فیلمینکار جود درد. در «باتر يك مشت دالار» جاي شمشيرها با تفنگ اواز شده و نردهاي بركه‌اماز در نياتر باشير و هيله‌گر غرب كليندين است.

وسترن اسباگتی سکه 1964 با نتیکهرمان نمادینی چون «مرد بی‌نام» و فیلمبردی کنگلی‌اش رفیع در تاریخ سینما دارد. ين كلاسيك ليونه بدون شك جنار رو به افول وسترن را احيا كرد.

10) آخرین مرد ایستاده

فیلم های لامین پیمرد و اوجیبو

 • کارگردان: والتر هیل
 • محصول: 1996
 • امتیاز IMDb به فیلم: 6.4 از 10
 • فیلم با الهام از: Yojimbo (Yojimbo)
 • کارگردان: آکیرا کوروساوا
 • محصول: 1961 ژاپن

فیلم‌های جدی از بریشنت میان «یوجیمبو» و «باتر یک مشت دالار» به خوبی اکاھاند، ولی بہیں نیمیداناند در این میان والتر هیل از کاهکار ایکرا کوروساوا است.

«اخترین پایمرد» با حوزر ستارگان اواءــای کون بروس ولیس و کریستوفر واکن، جنگی را ک میان مافیای یتالیانی و ایرلندی در ترکی است به توبر می‌کشد. فیلم در دورانی فورانی می‌افتد که جمیعت امریکی به دیلی به دیل موفونیت‌های کها، شهید زاحور جنایات ورکزینیافته استمیری بود. «اخترین پایمرد» با اورهی سکانس کینتاز از اسلکهای امسمینانه تامشاگر را به یاد بردهای بردیک میان کلفاکاران در تاریخ سینما می‌اندزد.

منبع: collider

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا