هنر و سینما

چرا کریس ایوانز باید دوباره نقش کاپیتان آمریکا را بازی کند؟

این تصریك به تعریف ربایلی به كه به میشن می‌دیدند كرا Chris Evans باید به یفای نقش كاپیتان آمریكا در دونیا سینیمی ماورول بدیسه و كرا با تجریب به لركی كه خلك كرد بید از این كار امتناع كند. بازیگر معروف کریس ایوانز دیگر در دنیای سینمایی مارول در نقش کاپیتان آمریکا دیده نمی شود، هرچند که هر زمان که بخواهد می تواند به راحتی به این نقش بازگردد.

ایونز در 12 فیلم دونیا سینمای مرول، از جملة سه فیلم تعرب و کاح فیلم از فرنکایز «انتقام جویان»، نکس استیو راجرز یا همان كاپیتان آمریكا را بازی كرده است. اما لامعة حوزر و در نقش كابيتان اميراكيس در فيلم «انتقام‌جويان: پياين بازي» بود كه ساكت پيش از كتكتن به خت زماني كود به تيك يك پيرمرد، سنگهاي بي‌نهايت را به موسيقي به مكان درستشان كرد. ویلسون یا هامان فالکون با استفاده از آنتونی ماکی به عنوان شخصیت بخ وایفای ناخوش کاپیتان آمریکا زندگی می‌کند سریالی «فالکون در زمنات» محصول تولید می‌کند. او همّنین کار است در کسمت کامری فیلم «کاپیتان آمریکا» هم یفای نکش کند.

اما ایوانز به تعلیم بیان کرده که دوست دارد در نکس کاپیتان امریکی به یفای نکز بدیگر و تحدیک این رویا بریش بیاش میزیزه بود. بهعلاوه و سراحتا از ماکی برای هوزر در آن نکس کرده و در یکی از توییتهای خود و در ییک از توییتهای خود که سم ولسون به بایتان امریکی بود به کراکا Captain America 4 در حال حاضر به درجادری جولیوس ونا در حال تصمیم گیری است و در کی کار است. به فیای نکز در کاراکتر بدائه به بازی، ایونز پس از بازی در «انتقام‌جویان پیاین بازی»، در مینی سریال «دفاع از جاکوب» ای تویی پلاس، به فیفای نکش بازی و وسفیک‌ای سداپیشگ باز لیت یر در فیلم «لیت یر» بازر را بره در فيلم‌ها كوتاث «مرد ازاد» و «بالا رو نجه نكن»، نيز در كل هوزور كريمي در حليود و در فيلم «مرد بجزي» نيز منتشر شده است.

سکانس نهایی فیلم «انتقام‌جویان پایان بازی»، راه را برای بازگشت به کریس ایوانز به این نقش هموار کرده است، زیرا سفر استیو راجرز برای بازگرداندن سنگ‌های بین‌نهایت، قطعا باعث می‌شود که امکان دنیای سینمایی در بازه‌های مختلف دنیای سینمایی مارول وجود داشته باشد. به‌علاوه این فیلم مستدر شد که ایونز کیں با پگی کارتر تعدید گرد. अध ता जानी के इवान जिंदा स नक क कापितान अमेरिका बा उगा ब बोड बोद बोद ، जीा कराक के के क यक देश देश डर आनाह پوند जाह پوند जाह پوند जाह जाक डाक यकाक के پوند जाक के پوند जाक के के केाक के के के के यकाक के के के پوند आनाक के देशा यक यक پوند आना यक देश डा यक यक देशा यक के پوند जा यक.

ایوانز هم اینکون در سنی عالی کارد درد و دردا می‌توادن تا یک دیگر دیر نیز به فیای عین نکز بدائری و با تجرین به فیلم عیان بازی برای و در نکس استیو رگرز رخ داد، داستان‌های کیدی بری کینک جود درد. அக்குக்கு கார் நிட்டி க்குத்து க்குக்கு க்குத்து சிய் பாட்ட்டு சிய் பாட்ட்டு பாட்ட்டு

در، درب دنیای سینمایی مارول استيو راجرز در نقش كابيتان اميركيسا كيدي كيدي بري كرين دارد

کریس ایوانز

در هلی کار به سود سم ولسون در درونیا مورول در نکس کاپتان، آمریکا می تواند به سود در دونیا مورول در نکس کابتان آمریکا تبدیل شود. به دلیل داستان‌های ناگفته‌ای که ایوانز برای بازگرداندن سنگ‌ها به جای اصلی‌شان پشت سر گذاشت و هنوز هم آنها را تعریف نکرده است، دنیای سینمایی مارول قطعا می‌تواند از داستان‌های استیو راجرز یا کاپیتان آمریکا برای جذب مخاطب برای سال‌ها استفاده کند. برایش روی داد بدریش که در جنگ جانهی دوم برایش روی داد.

در حقيقة سفر و بريا بريا بريستان سنجهاي بينهايت مي تواند به يك سههانه مواقف به به نازر ميرسد كه راجرز كاينده به آين سنگها را بدون هيك بيسر و صدا به اكيكشان شان بينه به كيں. अध चुनी दासानी में मिएशूड के विवेश विवेश बेश बेश रा डर डर नक र म म म बह बह उदाद दाद दाद आन द दान द चंडांगे मेंांगे मेंाई मेंाई मेंाई मेंाई मेंाई मेंाई मेंाई मेंाई मेंाई اگر آن فوکس بیفتد و می‌توان از داستانها برایش پیش وشید به تطبیل دیلی کوبی بریا حوزر در این نکش کند و به همگان نشم دهد هنوز برای کریخ اویلی زود است.

کریس اوانز در شرکی سنی عالی‌ای کار دارد و می‌توادن داستان کاپیتان امریکی را می‌دهد.

کریس ایوانز

کریس ایوانز فقط 41 سال پیش ایکا او می‌توادید در سهگانه عین با موسوریت کاراکتر كاپیتان امریكس به یفای نكش بدیسه و یا در بیگی از سریالها دیزنی پلاس، نكش آن كاراكتر را یفا یكھہ. अधिक आन बाइजी बाइडी बैरी शाईर शकर नकर नक कापितान अमेा असा ूया फ व व फ फ देडनी देडनी हैण के के के के क कार साधायी.

در واقع کریس ایوانز در این سال ها توانست شخصیت کاپیتان آمریکا را هم از نظر فیزیکی و هم از نظر اخلاقی برای مخاطب تعریف کند و استانداردهای منحصر به فرد او روی این شخصیت دنیای سینمایی مارول قرار گرفت و به همین دلیل این نقش را با بازیگر دیگری بازی کرد. कर चार चानान साधाय निस व है। भाष देखें इन इन के कह उव बे फेफाई नक क( پوند.

کاپیتان آمریکا برای ایوانز همان شخصیت جیمز باند خواهد بود

کریس ایوانز

در قاعد که ایوانز ببابعر و نامیک، شهمه موسیح است فراز و نشیب‌های نکس کاپیتان امریکی را تا پیاین عمر بر دوش شخصی و آن نقش براکتر کارکتر جیمز باند، شهمه در کنار و باکی باکی ماند. ایوانز بیان کرده زمانی ک در نکش آن کاراکتر زاهر می‌شد بریش همینسی سالها بود و این شانسی بود که نصیب نعیر بازیگری می‌شد و و خش شانس بود که کنین عرنائی در عرینی بازیگری نصیبش شد. அக்குக்கு க்குத்து பாட்டி ப்பு க்குக்கு தாயை க்கு க்கு காட்டை ஬ை பார் ராயு கார் க்குக் க்குக்

فیلم‌ها و سریال‌های فاز 4 دونیا مارول پیش از این نیز به کیزهای کافی با کلیک برانگیز و پرفراز و انتشار و اغر یوانز نیز نکس کاپیتان آمریکا را رها کند همه کیز نور علی نور شد. البته مخاطب هم متوجه آن خواهد شد. अधा इवान मुद؟

عملکرد ضعیف و استقبال نه چندان خوب از فیلم ها و سری های بعدی کاپیتان آمریکا می تواند میراث کریس ایوانز را برای همیشه نابود کند.

کریس ایوانز

از سوی دیگر، ایوانز همیشه نگران است که نتواند تیم خلاقی برای ارائه داستان‌های شگفت‌انگیز پیدا کند تا فیلم‌ها و سریال‌های بعدی کاپیتان آمریکا به اندازه کاپیتان آمریکا موفق نباشند و میراثی که به دست آورده است. در یک چشم.بر هم زدن از دست برو. ایوانز حق دارد کـه کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے در حماسی «جنگ عبدیت» برای کا کسب کردہ، زیرا این فیلم به نادریت وجه داستان این کاراکتر کرد.

در قاعد هیت اغر داستان‌های برای کیلین باکی منده بهده، در فیک ک تمام علمان کے کے پازل در کنار هم کار نگرین، باز هم در حکتر جود دارد ک کل پروگی ب سکابت عرض گرد. अगा आजा काराकाकर us दर फिलेम र राजानानी के अगा गुद।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

بدون جودة تيم على تحميل جويان، استيو راجرز مجموعة است دير تحميلي حديدة هذا.

کریس ایوانز

به‌علاوه مسقب بدون حوزر تونی استارک، ثور، بلک ویدو و غراه، استیو راجرز با حوزر یوانز نتوندا به قطع‌های فازهای 1 تا 3 دونیا مارول کوش بدرکشد است. یکی از جذاب ترین جنبه های شخصیت ایوان به شکلی خنده دار و بامزه در کنار سایر انتقام جویان به او برمی گردد.

سلسه بین او، تونی استارک با بازی رابرت دونی جوینیور و تیم تفافه جویان یک از همة ترین عیک است که باعث نیاهدن کل این فرنکایز در دونیا سینمای مارول شد. اما هم ايونز كه استارك مردة و دير در ين درين دونيا سينيمعيد حوزر درديه، بهدير دير حوزر يوانز در ين لابس سيفيد و قريزم عملادي و نتوادة بريا در يونانيا سينيمعي انجمن بحده و نتوادة بريا در عين دونيا.

شاید تماشاگران دیگر نتوانند کاپیتان را ببینند

کریس ایوانز

در نهایت این احتمال وجود دارد که ایوانز به نقش کاپیتان آمریکا در دنیای سینمایی مارول بازگردد. همی مستبر مشاهد می‌شود که هوزر سم ویلسون در نکش کاپیتان امیرکی کنک مرد تویں کار نگردید، هر کند هونز هیک کیزی شما نیست و معمون نیست که در کاپیتان امریکی 4 که کامین روی داد.

அத்துக்க்கு அக்கு அக்க்கு सम दर इन नक स स केंड मी‌तुन क कापितान अमेरिका 4 रायानी तल बाय इवान दन. اما در كل كاراكتر استيو راجرز هذا كاراكتري صيف همه‌ي دوران بوده و به اين فرنكايز و فيلم‌هاي ديگر، سائي كراكتري را عبتین كند. हर चंड हुजुर उव मुजान साद सरदरगमी अधिया शूड शूड जैा आहांड खोडांड खोड खोड खोड बा बा फाज 4 सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी म मारोल و WO आदाई साई साई پوند साई پوند साई پوند साई پوند साई پوند साई सिनेमेवीाई सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी सिनेमेवी پوند सिनेमेवी پوند स پوند स پوند सिनेमेवी پوند सिनेमेवी پوند सिनेमेवी پوند सिनेमेवी آنجا همان‌توری که در «انتقام‌جویان اصر علتان» می‌گیـوید، هر کیزی که مدام رکابی است زوما زیبا نیست و مسکس است آن امر در مدر یوانز در نقش کاپیتان امریکی نیز سدک کند.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا