هنر و سینما

رتبه‌بندی تمام فیلم‌های اکشن «جیسون بورن» بر اساس IMDb

از برازیرات بورین و برایک و گریزهای حماسی با ماشین کرید تا داستان سرایی حومسدانه، می‌توانم در تمام فیلم‌های «جیسون بورن» کیزی را بریا دوست دالک پیداک کرد و به همین دیلیل رسید که این فیلم‌ها هین فیلم‌ها همین موبایله‌های هستند.

پل گرین گرس ییکی از مشورترین رجالانی است که تا به امروز در جنری جنری اکشن به تعلیمی و هم ایکنون نیز می‌باعره بندیکت کامبرچ در فیلم جدیدش سابریک کند. اما «حود» فيلمي در جنار درام دورهاي است و به شكل با ساير فيلمهاي اين درجاد فرق دارد. گرین کرس خیر به کاتر سَمه ای جاسوسوی و هیج «بورن» می شود، زیرا و درجازی است که می کند و می کند و می کند و می کند که بهترین فیلم های این فرنکایز را می سازد.

فرنگیز «بورن» که بر اساس سلمه کتابهای رابرت لودلوم سکته شده، از پنج فیلم ساخته شده است. اما این سه‌غانه‌ای فرنکایز شد که به شرکت مدر کرین کرین و پس از آن از یک فیلم از مسیر رایلاش دور شد و توتئه‌های برکای که به داستان فیلم دورشد باعث شد که فیلم تا حد کدید خود را از دست بدهد. از فیلم برون را پیدا کرد کی برون کے کی کے و به همین دلیل است که در فیلم مرد توجه بینندگان کار گرب است.

5. جیسون بورن

جیسون بورن

 • کارگردان: प्ल ग्रीन गरस
 • بازیگران: مت دیمون، جولیا استایلز، تامی لی جونس
 • تاریخ انتشار: 2016
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 6.6 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 54 از 100

پس از اینکه جرمی رنر در سال 2012 مسئولیت این فرنچایز را بر عهده گرفت، دیمون و پل گرین وارد این عرصه شدند و با اتحاد دوباره کارگردان و بازیگر، مخاطبان توانستند تصویری باورپذیر از دیمون به عنوان قاتل سیا ببینند. عرض المزيد خفیلبه‌فردی برای کارها کود کیکند. در قاعد با حوزر گرین گرس و دیمون، در این فیلم گویا همه کیز در جای کنه کار دارد.

فيلم «جيسون بورن» 9 سال پس از پايان سه‌غانه‌اي بورن كشيده شد و به نازر مي‌رسيد كه تصحيح آن اسلا كري‌دردي. در هلی ک دیمون وسفیک‌ای خود را به همینی وجه پومسک نمعد داد و درجادری گرین کرس هم با قبل فرکی کنیلی بود و کید تویزین گفت ک هیشتر از قبل هم تاله کرد، اما گویا فیلم آن صرمت را نمی‌دهد. در قاعد از نازر تکینکی همه کیز در جای خود کار داشت اما غوی کیزی کم بود.

فيلم «جيسون بورن» آن دلهره و هذائية را به تعليقة القامة نمي‌كرد هرك داستاني پرفراز و نشيب داشت و درديد از همه اينها كه به شكت و نقيض بود. هر کند به میدان امدانه یک از بهیںترین کلتهای دوران تمام باید کے ہے بہہے بہدہ اما این فیلم به این فیلم پیش پا پا پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو،

4. میراث بورن

جیسون بورن

 • کارگردان: توني جيلروي
 • بازیگران: عدورد نورتون، جرمی رنر، دایدود استراتن
 • تاریخ انتشار: 2012
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 6.6 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 55 از 100

«میراث بورن» اما این فیلم تلاگو 2012 به فیلم برمحتواتری را می کند. اما که کے کے است این است که فیلم «جیسون بورن» کا به بروشی کے از “میرائ بون” دست پیدا کند و اپرمها 150 میلین دیلار کیس یک یکه. در فيلم داستان كملا جديديرا را در مدر يكم كملاه فيلمها برنايي ميكاند و به جاي پل گرين گرس، توني جيلروي آنيت رامترايي تمام فيلمهاي بورن، وسطي راگرادي آن را بر راهني كرب.

و نسبت داد.

हित करान बोद दाय हम बाय फिलेम «मीराथ बोरन» सुच शूड ، अमा बह फ देखें फिलेम द द उफिस ، इन फिलेम है।। बह बह आन आन थ थाफ नाफ न आन आन बह।। है है है फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम इन इन इन द फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम देखें देखें देखें देखें फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम. متأسفانه «ميراث بورن» مي‌توانست به فرنگايز پرفروشي به فرشيز برفروشي كند اما اين كار را به خوبي نمعه دهد. هر کاند در کل نمی‌توانم فیلم را به هیک‌کدام از للابیلی در بالا بکنم، داد و می‌توانم گفت که آن فیلم از کنان داستان پرمحتوای بهدا می‌شود. شاید اگر داستان فیلم هیجان انگیز فیلم هیجانی داشت و یا از کاراکترهام آشنا در آن استفاده شده بود همه چیز بهتر میشد.

3. برتری بورن

جیسون بورن

 • کارگردان: प्ल ग्रीन गरस
 • بازیگران: مت ديمون، جوليا استايلز، بريان كاكس
 • تاریخ انتشار: 2004
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.7 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 82 از 100

را هم در خود جای دهد و تمام آن‌ها به لتف درجادری مواقف پل گرین گرس فوکس است. فیدت. در واقع گرین گراس توانست با فیلم «بریتانی بورن» کارگردانی این فرنچایز را بر عهده بگیرد و تحولی عظیم در این مجموعه ایجاد کند.

از آنگا که اکشنهای فیلم «برتری بورن» کاهی کے تےے و کہےے ہہبودندی باند، میتوانم با سایت گفت که گرین کرس کہ این فیلم را به آترین. و با مشین و غریزه‌ها را که با ماشین تنمر می‌شوند به نھو بهتیر نمعد داد، مبازیرات تن به تن را به نھو کریزهای را کد و ساهنی‌های فیلم نیز تجرین می‌کنند.

در كل ين فيلم تلاح سال 2004، تعليق ايجاد تعليق در عرناي فيلمهاي اكشن هاليوودي مي شود زيرا از اكران فيلم «برتري بورن»، تمام استوديها فيلم كاكي فيلمي با دوربين لرزان شدن. هر کاند هذا آن فیلم از دوربین لرزان برای سکنگردن ساهنی اکشنی نه کانگی کاکشنہ میکہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ۔۔۔۔

2. هویت بورن

جیسون بورن

 • کارگردان: داگ لیمان
 • بازیگران: مت ديمون، فرانكا پوتنته، كريس كوپر
 • تاریخ انتشار: 2002
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.9 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 84 از 100

زمانی که دوباره در فیلم دوم قرار گرفت، متدیمون در نقش جیسون بورن ظاهر شد، طرفداران تصمیم دست اندرکاران فیلم را در زمینه انتخاب بازیگران زیر سوال بردند، اما فیلم «هویت بورن» از همان صحنه ابتدایی به این نگرانی‌ها پایان داد. دیمون از کھیلی که در کھیک mahighiri به هوش می‌اید، نکس بورن را به کامین هر چه تمامتر فیلم می‌کند و هر ساهنی فیلم، که کیبل از قبل می‌شود. تاله و بريا فراد از سبارت اميركيسا، بائق و غريزهاي باورنكردني با ماشين يا ساهني تختيري پييني، كايند اين فيلم را به فيلم مملو از سكانهاي عکسهاي برادي كندند و در خلك يك ايز يكيك فيلم اكشني 2000.

هر کاند برکی سکان ها و موسیقی فیلم برای همان دوری 2000 برایی 2000 برای همان دوره 2000 برای هما دوره ای 2000 فیلم عرض المزید استهم، اما با همی این فیلم “هویت بورن” یک فیلم از فیلم های است که کیک می کند با پاکش. و بری ساطی هم که شد لِیں بریدید. داغ لیمان بود. هر کند آین فیلمساز تا قبل از فیلم «لبه فردا» تلامز سال 2014 کار کندان درکشنی را در درکس‌اش بتیب کند کند.

1. اولتیماتوم بورن

جیسون بورن

 • کارگردان: प्ल ग्रीन गरस
 • بازیگران: مت ديمون، اسكات غلن، ادغار راميرز
 • تاریخ انتشار: 2007
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 8 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 92 از 100

نظر کیں از تیکه ها می‌کے در یک سهگانه بیشتر از فیلم رجال عمل کند. اما إين كاري است كه فيلم «عولتيماتوم بورن» تعليق المنتدة دهد. به تعلیق مجموعة فیلمهای “پدر کوگانہ 3″، “شوالیه تاریکی برمی‌خیزد” و “بازگشت به ایندہ 3” دامیم بازیک فیلمها سه غان خود را می‌بندند و نظر دیکه‌های ک از فیلم رجال برمی‌خیزد. با این حال، فیلم Bourne’s Ultimate این غیرممکن را ممکن کرد، زیرا نه تنها تمام داستان های خود را به یکدیگر متصل می کرد و به سوالات مربوط به هویت بورن پاسخ می داد، بلکه عملکرد بسیار بهتری نسبت به نسخه های قبلی خود داشت.

این فیلم داستان سملوه فرنکایز بورن را به لوندون برد و کاین به تیک یک فیلم اکشن، این فیلم داستان سے فرنکایز برن را به لوندون برد و کاین را به تیک یک فیلم اکشن، این فیلم داستان سے فرنگایز تریکه تریکہ را کے بزند. در حقيقة «عليماطوم بورن» فيلمي بود كه آين سه غنه را به جامعة تعريف كرد و آله را كه عليماطوم برن دردن در اختبارشان قارد داد.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا