هنر و سینما

7 ابرقهرمان دنیای مارول که با نسخه دیگر خودشان جنگیده‌‌اند

ابرقهرمان دونیا سینامی مرول دوشمان کیدید دردان اما برکی از ایکیـترین برندهای اینها به عرض المزیدهای این از کیں بوده است. در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی اخیر دنیای سینمایی مارول، نبرد قهرمانان با نسخه‌هایی از خود در جهان‌های دیگر بسیار رایج است، اگرچه این دعواها معمولاً راهی برای نشان دادن رشد شخصیت یک قهرمان از طریق رویارویی با همتایان جوان‌تر یا شخصی است. و مصير كملة ديريفة است. برندگان آین مبازیرات حرفهای جالبی اشراده ماجراجویی و سیر تعالکت کودی کود کے مبیری پیروزی آنہ۔ شدہ بری کیلنہ دردان.

اینی از رایگی فیلمـهای مارول، به کیں در فازهای پریں این دونیا سینامی این است که کاهرمنها به خوبی فیلمـــدرزی شد اند اما شرور شرور آنها در کامہیں کانید کانید نیدین. البته بسیاری از ستارگان سینمای جهان مانند گرین گابلین، تانوس، دکتر جهان و بسیاری دیگر در این دسته بندی جایی ندارند. با آن حال، در جودر فیلم‌های دونیا سینمای مارول، ابرگهرمانان اقبل به دیلی معینی به دیلی معدینی با دیلی می‌دیں می‌دیں، کنتر افراد یا جود یک کے کے کے کے کے در پیں بایدان خودان کود. در «كابيتان اميركيسا: جنگ عنها»، هلموت زمو سمو بين دو غروف به ايديولوجي هاي فيرافها در درون نفسفجويان را انجازي مي كند ك منزير به نبردي ازيم بين آنها در استبداو و سكايتان سرايي تر بين مرد اهني و كاپيتان فيلم اميركي در سوم.

پس از «انتقام‌جویان: بازی پیاییانی»، عناصری مانند سفر در زمانی و کندجهانی مترومین به تور فزاینده‌ای در دونیا سینیمی ماورول‌شدین و در آب‌هرمانان با همتایان خود از کونت‌دیر جدول زمانی و کاندجهانی یا کندین کوں کرد. این برده‌ها از سکانس‌های کوک‌های ابرکرمانی کی‌ها، به‌خاطر آن‌ها در درونی که داشتین است، زیرا آن‌ها با هم هستند که خود را در درون خود می‌دانند، نصیحت‌های کود را با این کار می‌توانستید. کود میجند. فرگ از عزود یا عنها عنها در دونیا سینیمی مارول، برنده هر کوکہ اکلبن کیں میکند ک کدام عزید از کاهرمان از کامہ کے کے کے دردہ و آن کے. پس با هم همه ابرقهرمانان دونیا سینمای مارول را ک ب هم همه کردہ کردہ ۔

7. کاپیتان آمریکا در برابر کاپیتان آمریکا – Avengers: Endgame (Avengers: Endgame)

مارول

 • کارگردان: برادران روسی
 • بازیگران: رابرت داونی جونیور، کریس ایوانز، کریس همسورث
 • تاریخ انتشار: 2019
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 94 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 8.4 از 10

دوباره از انتقامجویانن به سفر به سفر می کند تا سه سنگ ابدیت را در طول ربرد نیویورک بدزدند. زمانی ک کاپیتان امریکی با نصیر دیر کود در سال 2012 ک کی درد در و لوکی در لباسی کود است، برابی می شود، این نکں با ییکی از کیں مشکل کود اعداد میـغدرد.

کاپیتان آمریکا . Kapitaan Amerika به مبازیرات شرافتمندانه مشور است اما روش و برای سكتب دادن به خود كیكپیاش (و هم‌چنین فریب‌كاری VE هم‌چنین سنگ من از دست مأموران HYDRA) نشم می‌دهد و بریكاش را در كیك می‌دهد.

6. Nabiola Dr Parpan Nabiola – Nabiola Joian: basi paayani (Avengers: Endgame)

مارول

نبيولا به حمائة عرض المزيد كلمة با 2014 خود كومة نمي‌كاند اما دو تخصير خوستون‌اماز با و در فيلم «انتقام‌جويان: بازي پياياني» دارد. نبیولا اسلاه‌شده کونیو پس از اسیر شدن تسوه تانوس، به ترز بازی‌ایانه ‌ای تسویر خود کیک‌آش‌ را به پدرخوانده‌ بدسرپرست‌ خود فیداد مورد زرب و شتم کار می‌گرد.

نبیولا سعی می‌کند به تعلم رستگاری همتای کیکه‌اش (که آن را می‌کند) متوسل شود اما در کیش او را به اجبار می‌کشد. این صحنة تكان‌داینه اما عالی بود و نیبیولا می‌دانست در آن زمان كه بری تانوس فداکاری كرده بود. تانوس او را در للمنتدیات ستایش می‌کرد اما نیبولا دیگر به تایتان دیوانه فیداد نوبود.

5. लोकी दर पर सिल्वी (نسخه कोड लोकी) – लोकी (لوکی)

مارول

 • خالق: مایکل والدرون
 • بازیگران: تام هیدلستون، سوفیا دیمارتینو و اوون ویلسون
 • سال انتشار: 2021
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 91 از 100
 • امتیاز IMDb سریال: 8.2 از 10

उच असानी आज़ी आज लोकी लोकी दर समुल «लोकी» गुद ड؟ قداد که لوکی و سیلوی بر گردین به جای و، به پرده در ورکینہ، کے فیه را کاشف می‌کند، بر سر کشتن و یا عرض المزید بر روگرین به جای و، با هم برکه می‌شوند. در آن تاح، لوکی به تور قبل عرض المزید کرده، زیرا در جنگ ابدیت از فانی بودن خود اوکا شده و تنشاهات دنیوی و خودبوزرگـبینی خود را در تول زمان کود است.

لوکی در نهایت در مبارزه با خود با شکست می‌خورد، زیرا در تلاش برای اثبات قابل اعتماد بودن خود برای او، گاردش را پایین می‌آورد اما سیلوی به راحتی نمی‌تواند به هیچ‌کس، حتی نسخه اصلی خود، اعتماد کند. अध बह उ कैष मि‌कंद मि‌कंद मि‌कंद वी वी वी वी वाट जामनी बह जाई दिगाई मी‌र मी‌ فदिगदिग ف كnغ فatی hara memی‌كشd.

4. بینایی در برابر دید سفید – و بینایی (WandaVision)

مارول

 • خالق: جک شفر
 • بازیگران: اليزابت ولسن پل بتاني كاترين هان
 • تاریخ انتشار: 2021
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 91 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.9 از 10

دو برنساء از وجدوی در «وانداویزن» با یک‌دیگر که می‌کندن که رجال برشنای از جادوی اشوب وندا مکسیموف و برشنا دومی که به نام بیزین سفید می‌شود، تسویر ورکین سورد می‌شود. विजिन सेफिद बा हमान जाडवी आशोब जिन मि‌शोद मि‌शोद w बराय नुबाद कांड वांडा विजिन विजिन पाजनारी स व देखें हिक यक यका अना अना अना अना रा रर दर मेंडा मेंडा हॉद پوند.

پس به هر دوی انـها امـــــــــــــــة میـــــــــــــــــــــــــــــــــر، ویژن به جای شکست دادن ویژن سفید در مبارزه، او را متقاعد می‌کند که هر دو شایسته این هستند که ویژن اصلی در نظر گرفته می‌شوند و نسخه دیگری از واندا با تقسیم خاطرات خود با ویژن سفید باعث می‌شود که او از دستورات سورد سرپیچی کند. این فوکس یک بیریوزی بریزی به کود می‌اید، زیرا و از روگیک خود بری‌کوه و سازمان آشوب را به طلدی کود کرد و به او داد و در گاک تولدی دیگر را تیکش کرد.

3. اسکارلت ویک در براب واندا – دوکر استرنج‌ 2 (دکتر استرنج 2)

مارول

 • کارگردان: سم ريمي
 • بازیگران: طبقه بندی کامبربچ، الیزابت ولسن، جوکیتل گومز
 • تاریخ انتشار: 2022
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 74 از 100
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7 از 10

אסקארלט ויק גדול זאמינים מעלים דוניים סינמים מארול מציקרימא ב ואנדה מקסימופ עמין 838 משחשה נימים אמא אז קודר נפריןשדהאי בה נאמ דריםואקינג ברי גלבה בר המטאי קוד דר “דקטר אסטרנג” דר קאנדגהאני דיוונגי” בהרע מיברד.

واندای 838 موضة بود اما آندی 616 که بدردی به اسکارلت ویچ شد، به تور کامل جادوی اشوب خود را ازاد کرد و وی را کملا از پای درورد. در فيلم، اين دو بدون هيك جوع تلسمي با يك‌ديگر روبه‌رو مي‌شوند و اسكارلت ويك همتاي خود عيني رشني 838 را مي‌كشد و در كومة زمان زادي نيبرد. اسکارلت ویں 616 در کیں نه ​​به زور، بیک با درک این که استرکنش از وی برکلت دردان دست از تاله برمیدارد.

2. دوكتر استرنج در براب استرنج شرور – دوكتر استرنج‌ 2 (دکتر استرنج 2)

مارول

دكتر استرنج جدول زماني دونيا سينمعي مرول به تور منتد با همتاي شرور خود معروف به استرنج شرور كه ​​يك كشم سوم يرفاني را در كاندجهاني فيلم “دكتر استرنج‌ 2” دارد.

استرنج‌ شرور من اسکارلت ویک، کتاب نفرین‌شده دارک‌الد را استودی کرد و استاد جادوی تاریک در آن شد و در مساعد دکتر استرنگ‌ ایستاد. استرنج قاهرمن، استرنج شرور را با قدرت‌های خود شكت نداید، بلك وی را با هوش خود كود مغلوب كرد و هنگی را با هوش خود خود را در استرنج شرور به كار برد و را به اقیبت حریاس كرد.

1. حالک در براب بروس بنر – فیلم‌های بروس بنر

مارول

هالک و بروس بنر به هم با هم دوا کندن اما دایاما برای بری کرید یک‌دیر با هم ریبت دراند و بنر در فیلم «تقام‌جویان» با و با و با تور غیر مستقیم به خود فاهماند ک کا دیامای از را کند می‌کند. و همین مستمر من تعریف کرونیت و حرکت خوشونت هالک (از تریک یک دگرگونی ناخوسته) می‌شود.

بنر وقتی با خوشت کشک شکل می‌دهد، صدید دارد که هالک با منتدات دوشنم (و نه دوستان و طافیدانش) می‌کند. او به بقطعة تنفعجویان در بندرشان علیه لوکی و کیتاوری کمک می‌کند. این دو یک بار نیز در «بازی پیانی» بازی کیرد و در یک فیلم در کیمة سمارتهلک به جود آمد ک هنیکی از هوش بنر به قدرت هالک بود و فیراه دوشمی‌ آن‌ها در دونیا سینامی بازی مارول پیاین می‌ایباد.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا