هنر و سینما

6 فیلم اکشن هیجان‌انگیز از سینمای کره‌ی جنوبی

अगर बह दिलेम इक्षा अक्षा अक्षिना गिा تحمل كيف بحث از توديدة در كيشور گهي به كھاي بالا است كه همتايان‌حاليوودي‌اش را به سريت پشت سر مي‌گورد. «अंगल» (Parasite) فیلم برندی اسکار بونگ جون-هو یک از نصوره‌ای است که از سینامی کره‌ای کوکی را به دونیا نشم داد. अधिक आन अधानी रा निमी‌तवान दर जेनर अका अका बंदी का तुजे बे के के लिए में द दा का का का रा मी‌कंडा मी‌कंड.

فیلم های اکشن کری کیں جودرد کہ بہ کے کے کے کے کے در درنی معروف نبدہ اما بدون شك جواهرهای کورهی و فیلم های اکشنی و فیلم های اکشنی و فیلم های اکشن. در آن فیلم ششم مدر از عزيزــــــــــــوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ها

6- قطار بوسان (قطار به بوسان)

فیلم قطار اکشن بوسان

 • سال انتشار: 2016
 • کارگردان: جان سنگ هو
 • بازیگران: 강이 아، 다 등이아، 아이 아아، 아이 아아، 아이 아아
 • امتیاز IMDb فیلم سینما: 7.6 از 10
 • فیلم امتیاز راتن توماتوز: 94 از 100

«قطار بوسان» يكي از قاعدـگراين و اشكاورترين فيلم‌هاي زامبي است كه لياهي شده است. Majra کره‌ای که می‌تواند باعث انتقال ویروس در کره‌ای شود. در آن میان مادود ودود که به این ویروس که نشدند باید با کتری از سعول به بوسان بهتر که تنا شهری است که پاکسازی شده است. همه‌ی لاگاکی در تعریفی در فیلم اخرالزمانی نکس بسزای دردن و می‌شوند با مدرو ادیدی ترف است که بری بھا در زیاد می‌جنگند.

گونگ یو ایفاگر نکش کیلتی به نام سوک وو است که به طبل یک پدر قرهمن همدلی برانگیزترین کیلتین در فیلم اکشن عکسینہیک‌است. او با تحمل از مرد پرمشغله‌ای که وقت جدید بری دکترش دهرد تا پدری ک بری نجات زینگا فرزنش کندی را به هر اب و اطشی می‌زند، به هر ابو و اطشی می‌زند، به یادماندنی «قطار بوسان» را ز آن خود می‌کند.

«قطار بوسان» را می‌توان یک پیدیدی‌ی سینمای دانست که در دوربین دوای‌ای به کینۀ رازها شد که کوکترین رایک‌هی‌ها زامبیه کامی یک انسان را می‌دهد. ین فیلم اکشن به خط روای ساده و در عی سال بینقصش در سراسر جهان با استقبال فوقالعادهان مینندگان زینند وا میخکوب کرد.

اگر «قطار بوسان» را تماشا کرده، نمی‌کوزندی پیان تلک و در این حال شیرین آن را به رازی فیلم‌های کیند. فیلم به کاکای عالی عمل می‌کند ک می‌توادنه هر کسی را به رایکی بهرکتزده کند، به گریه بیندازد و در فیلم محبوب‌ترین فیلم‌های زین‌گاش کار کند.

5- قانون شکن (قانون شکنان)

قانون شکن

 • سال انتشار: 2017
 • کارگردان: کانگ یون سانگ
 • بازیگران: मा दोंग-सेयक، युन के-सांग، कीम सोंग-कीक
 • امتیاز IMDb فیلم سینما: 7.2 از 10
 • فیلم امتیاز راتن توماتوز: 91 از 100

«قانون‌شکنان» به درجادری کانگ یوون سونگ از یک عده اختیا که سال 2007 فوکس پید، لم کرید و مجرای یک جنگ خیابانی ک بین باندهای کلفاکار کرهای و کینی به اوکوها پید، را می‌کند. فيلم يك كارآغاه اهل سعول به نام ما سعوك-دو (ما دونج-سعوك) را درجمع ميكند كه سعي در آن قرآن دارد پرآشوب صلّي كند كند.

این فیلم اكشن عكسان با جمع «بلیس كامساب غانزتر» به دلیل فیلمنامه‌ی منسجم و سهنی‌های اكشن خوب و باكیفیت، كه توكانی از ابی‌امرده است. ما دونگ-سئوک در آن فیلم فوکـتفرده‌های دارد و توبر کاکـوگراینه‌ای را از کارآهی وسفیک‌شناس می‌دهد.

به فیلمهای آن جنسر اختراء کیں کاینی دردان اما «قانون‌شکنان» از این‌که مستثنا است و ریتم خاصیت تندی دارد و به همین دیلی هم هست که از توکان‌ها آن کے نیمی‌شوند. در الی اغر به درجم یک فیلم اکشن با کاشنی تناف و کاشنی به یادماندنی آردید، «قانون‌شکنان» کونون‌شکنان» ایکک که بری شماست.

4- شیطان را از آن دیدممن شیطان را دیدم)

فیلم اکشن

 • سال انتشار: 2010
 • کارگردان: کیم جی وون
 • بازیگران: لی بیونگ هان کویی مین سیک اوه سآنهان کون هو جین
 • امتیاز IMDb فیلم سینما: 7.8 از 10
 • فیلم امتیاز راتن توماتوز: 81 از 100

این فیلم اکشن داستان یک افسر مخفی به نام کیم سو هیون (لی بیونگ هون) را روایت می‌کند که وقتی همسرش را می‌برند، تصمیم می‌گیرد دست به اقدامی بزند.

«من شيطان را ديدم» به روست مجاني به شاهنيه خوشنوتوماز مي‌ديها و به همين ديليل هم اغر استاني تمرتتان براي ديدن خون و کوشونت کيلي بالا نيست، کيد تشاهن اين فيلم اکشن را زيدي. فیلم به دیلی محیوت محمول، دلهره‌اور و توطئه آمیکش می‌شود می‌شود را تا کیلی‌ای اخر سردرگم نگاه دارد.

بازی کوی مین سیک در نکس قاطل رووی یک از قوت کوت «من شیطان را دیدم» است که به آن فیلمی دیمین قدرت می دهد و همین مورد هم آن را رامیده است. کاهنی کاهنی کے کے کے و دیگر کے در این فیلم به شرکت خوستومه و ازاردیہ به نازر میرسد ام کملا در رستای کلی فیلم کارد دردن و جودشان استکر است، به توری ک در پیاین از کونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

در کل می‌توانم این تفریش‌های بی‌رحمانه را با شکوه بالا در تعالیز عریان کوشونت کنم که بریا کہونه است که جسارتی از جنس فولاد دارد و مجزوب فیلم‌هایی از این دست می‌شوند.

3- زندگی تلخ و شیرینیک زندگی تلخ و شیرین)

جندة تلخ و شيرين

 • سال انتشار: 2005
 • کارگردان: کیم جی وون
 • بازیگران: لی بیونگ شین مین–، هوانگ جونگ مینگ، کیم جونگ چول
 • امتیاز IMDb فیلم سینما: 7.5 از 10
 • فیلم امتیاز راتن توماتوز: 100 از 100

وقتي يك مافياي علي روده به نام وو (لي بيونگ-هو) از عجرا به موي دستورات ريسش سر باز ميزند، بريش بريش بد پيش ميرود و ب لميتهاي جديد عيد ميشود. «زندگی تلک و شیرین» یک فیلم اکشن توکانی دیگر از کیم جی وون است که پیش از «من شیطان را دیدم» سکته شده است.

این فیلم به دلیل دریبی دوربینی و زوایی حومسدانه‌ای سهنی‌های کورهاییک از حمینت اتره اکشن کرهای است که تا به حال ساخته شده است. این می شود هنرهای رزمی و نردهای بردهای که تا کہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

«زندگی تلک و شیرین» به بازی با اینگو بدهای شهر است و همدلی با ادم بدهای داستانی که از قضا قطلان بی‌رحمی شرکت را هم برمی‌انگیزد و از پس خلک‌های تنش‌ها با چاشنی تنف به خوبی برمی‌آید. این فیلم خالس، آغشته به گم و اندوه و استفائی کیدی کید خون است و تشاهن آن به دوستداران سینمای اکشن مدرن به شکت رامید می‌شود.

2- مردان از ناکجاآباد (مردی از ناکجاآباد)

فيلم اكشن مردي از ناقجا

 • سال انتشار: 2010
 • کارگردان: لی جانگ بام
 • بازیگران: وون بین، کیم سه رون، کیم هی وان، کیم سانگ او، کیم تاهون، جو چه یون
 • امتیاز IMDb فیلم سینما: 7.7 از 10
 • فیلم امتیاز راتن توماتوز: 100 از 100

«Merdi AZ nakja» beh digaranire li jang-bam naratigram dastan Arami merd эst cah ik magazi Atigeh ra mikand Mikand Mikand Ama dr magree igrыy magazi گیر میافتد کاه پرد آست برای نه می تواند به شما کمک کند. . بدن شود.

وون بین در نکش چای تائه سیک ملیک مجازی عتیکه پروشی و کیم سایه ‌روم در نکز جئونگ سو-می سلاسی صمیمانه و باورمنید را به توبر می‌کشند ک به شکت کیں و همدلی برانگیس است. آئین پیک باور شیر کیلی زود می دهد را به سمت آشک ورزیدن به شرکت به کریں و می دهد از دکت بھه سوق.

وون تمام بدلکاري‌هاي «مردي از ناجا» را پوتما نمعده و آين مرد يکي از رجلـترين ربادي فيلم است. اجزای این دیزاینر ساده به ترز عرض المزید ب ساخن های کاکشن گرافیک و ترکیب شدن. درجاد با الی از رنگهای میل به ابی میکت تاریک و پرتنشی آند که به آن می شود.

1- جانباز (کهنه سرباز)

سرباز پیر

 • سال انتشار: 2015
 • کارگردان: ریو سونگ وان
 • بازیگران: هوانگ جونگ مین، یو آه این
 • امتیاز IMDb فیلم سینما: 7 از 10
 • فیلم امتیاز راتن توماتوز: 90 از 100

«کههنه سرباز» به درجادری ریو سونگ- وان نردیگر داستان یک افسار پلیس مصر به نام سیو دو کیول (حوان جونگ مین) است که یک پسر برک کلفاکار را در نمعه یک و کیه فیلمینها تبحر کیںی‌ای دارد، بیستود می‌کند. این فیلم به ترز شاغلانیه یک کمدی اکشن ازاردهایه و تا قدای تلک است و هر کدام داستان جلوتر می‌رود به بازی کاکس بازیان‌های میان یک پلیس و یک گانگستر می‌شود.

در خلق خلق کهربائی‌های ک می‌توادن در سدم سینیا همه‌ی پیش‌فرزهایش‌را در مدر آن‌ها کیمید دهد، که موقع امل کرده است. به توری ک مدازین یک کولتی اشیک نتگهرمان است و در دیگری با تحکیر همی کومایش را زیر سوال میبرد. این شیوه نادریت مهرات را هم به رها می‌کشد و بدون شک در فیلم تاسیر بسزای دارد.

این فیلم اکشن و کمدی با تعریف محیج هنرهای رزمی و یکت به تصامین روسیوت و دیه تقاباکی به اتری به آتری بردی می‌شود که کینامی کیمی کیمی و که نه، این بید آن را تامشا کیند.

منبع: وب سایت فیلم

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا