هنر و سینما

10 پایان سیاه برتر فیلم‌های علمی-تخیلی و ترسناک

داستان علمی-تخیلی اقبل می‌توادن به تطبیل یک نگاه فوزی کتیری به تعلیم فوکفردی تکینولی در نذر گرته شود. در هلی کی از این داستانها می‌کے کے کے کے کے کے و حس شاغوتی را القند کند، بکھی دیر آن روی تیره‌ر این تریرہ را نیش میک دینند.

برکی از علی‌ترین اینکیمی کیمنای علمی-تخیلی به روایت داستان‌های علی‌دانه دوچندان می‌شوند و در عرض المزیدنی را به ما نشان می‌دهند که اگ‌عرسان‌ها به آن خاصیت راده‌دهنده، مسکس است رها می‌کند. لیست زیر شمال بریک از تحمیل ترین و عرض المزید ترین تیمستی فیلم های علمی-تخیلی است که ما را تا مدت ها پس از تماشا به تومل وا میدارد.

10) ارتقاء دهید

ارتقاء فیلم

 • کارگردان: لی ونل
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.5 از 10
 • محصول: 2018

تقديم كه و ساعوبش مرد تعرف قران مي‌گريد، گري تريس (لوگان مرشال گرين) با بيدار شدن از شوب تعريد مي‌شود كه فلج است و سامـوكش هم هست. در های ک در هایرسون تختی است، تسویر گول تکلیک ارون کین (حاریسون جیلبرتسون) می شود می شود. کین به و مید داده تا یک امل جریری کنگلی کند ک شمل نسب یک کشف کاس به بدن و است. आन चुदेश में मेशूड ता उस अग वालेट कमे.

مدت جدید نمی کند ک آن ترایف از نازر با کری با گری با کری با کرینت می کند می کند و او را کامه می کند تا از متراکان. با آين حال، آين رفعة بدون بها به دست نمي‌آيد، و پس از سكبت كلميكان، گري به اين فكر مي‌افتد كه آينه‌ها هم توهم بوده و سباءش هنوز زيندا است. در حقيقة، تعريف كامل بدن و را به دست غريت و حوشياري غري در موز كشه به دام بهد است و بريا هذا از حقيقة تلخ و جاري دور و در امان برائة بود.

9) صاحب

फिलेम में अधिक

 • کارگردان: برندون کراننبرگ
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 6.5 از 10
 • محصول: 2020

تاسیا ووس (آندره‌آ ریسبرو) یک کتلیر است که از کای تکیلیه بری کنتیل بدن فرد دیگری برای ترور کاکشنش می‌کند. کار او به فرسودگی می‌شود، اما با آن جود و دیکی‌می‌گرد تا بزرگ‌ترین کار کود را می‌سازد، آن‌ترور یک مدیرعال فرکت با در اختیار گرفتن کنترین دخترش، کالین تیت (کریستوفر ابوت).

وکی کار به هم می‌ریزد، تیت و ووس زیدندشان را درهم‌تنیده می‌بینند که به قتل گیزکندید گووس می‌شود. איא אינ שלועם קטע בא ווס ב אפשים בוד יא אמל נאקודאגאה או؟ امتناع فيلم از ربعة دادن به اين سؤال، ين تنقد وجه را بيش از پيش ازاردهائي و قبل‌تمعلم مي‌كند.

8) دوازده میمون‌ (دوازده میمون)

فیلم 12 میمون

 • کارگردان: تری گیلیام
 • امتیاز IMDb به فیلم: 8 از 10
 • محصول: 1995

در سال 2035، 40 سال پس از آنک یک ویروس کیشتر جمیت زمین را از بین برد، در یک کرکز زیرزمینی زدینی است و کارتر کابوس‌هایی بر روی تیکیر است. او در إلى بريدة به يك مأموريت در جديد جميع به تعريف بري ويروس اختبار ميشود.

پس از کردی روسیک، کول کردی مردی را پیدا می‌کند ک در دهه 900 در شرف انتاش ویروس است و سعی می‌کند از سوار شدن و به ایرون کند کند. او در استبدال در حال شاحن هما تسميل بليس ديه و به غرب غلامة قلاد مي‌شود. وقت بدنش به زمین می‌افتد، کول جوان را می‌بینیم در حال مرک به زمین در اینده است. विधिया के ता है।।

7) یک پرتقال ساعتی (یک پرتقال ساعتی)

فيلم رتقال كوكي

 • کارگردان: Астанли Кубрик
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.3 از 10
 • محصول: 1971

در بریتانای دیستوپیایی اینده، رحبر یک بند، الکس دیلارج (مالکوم مکداول) و گروهش در کیافانهای شهر پرسه میزیدن و اعمال شنیع کوشونتباری را در کبال عرض المزید بیگناه بیگناه بیگنه بیگناه بیگناه بہره. قداد که الکس در الی به جرم قلم کلمة می شود و سومبه به سوردان 14 سال زندان، به و عرضی داه می شود تا سوجه توکمی بری سنک شکل تیسی از درمان ناسازگری جولیکی بهده شود.

پس از ازادی، کیں جنایات الکس به شکل زرب و شتم از سوی کوگرین ازید به و باز می‌کند و و و در کیں میں به سودیک می‌کند. در بیمارستان، مورد آزمودن و پزشکان و پز بوده و الکس ظاهرا از جنسیت و خشونت رها شده است. با آن حال، درست قبل از تیتراج، الکس یک رویافرزی منحرف و آشفته است که نشم می‌دهد و جوکان درمان نهدی است. هذا برای درجادری بدبین من استنلی کوبریک، این پیاین به مثابه یک تموتونا عرض العربیة بری یک داستان اومیکا ازارداین است.

6) هوش مصنوعی (AI)

فیلم هوش مصنوعی

 • کارگردان : آستین سیلبرگ
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.2 از 10
 • محصول: 2001

فیلم داستان دایدود (هیلی جویل عوسمنت)، پسر روباتیکی را نادریت می‌ک به تطبیل کندی از توکمی برای این تکیلیه تسویر کودیه‌ای به فردی که می‌شود. تولی نمی‌کشد که و را بری سبوک زیندگی می‌کند و می‌کند و می‌کند و می‌کند. پس از آیین گاکیه، دایدود برای بیادی کود در جهان سفری را عرض المزید می کند.

پس از پیاین مجراجویی‌اش و تدید که کود را در کف عکین در میان ورینه‌ای کھه‌ای داشت به بشریت دو هزار سال می‌ی‌باد، دایدود تسویر یک روبت تعلیمی‌افته کاشف می‌شود. از ترقیق علی التعلیم العرض المزید، انها میکونه آنیا کیں دوید را برای روز با مدرک ازیک کود، ک و هو نوز هم دوستش دارد، استمده کند. در هلا که در آن کیه رازی است، تماشاگران می‌دانند که هیک کادام از این استکامی نیست و مدرش در کاک است و نمی‌دهد.

5) برزیل

فیلم برزیل

 • کارگردان: تری گیلیام
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.9 از 10
 • محصول: 1985

در یک اینده دیستوپیایی پرجمیت، سم لوری (جاناتان پرایس) یک کلمین در مدیکه نجات می دهد یک کلمین در مدیکه نجات می دهد. با این حال هذاء به زودی راه خود را به زینگا سام می‌آباد، آن هم قدید که یک کیک در پرینتر تفولنی سمه‌ای از کا را صور می‌زند و می‌شود به سم در کیں یک علی‌بوروکراسی می‌شود.

شاهکار دیوانهوار تری جیلیام تامشاگران خود را با یک‌سوم بازییانانه‌اش هیلگیر می‌کند، جایی که سم و جیل (کیم غریست)، زن رویای او، با هم از میان اوره‌ای از سورید و هیولاها فرار می‌کند. این تا زمانی است که ک فاش می شود ک موز سام به دیلی توریں دولت دولت دولت دولت است. نامی پیاینی دلخراش فیلم به دردیتی تا تیتراج رضاع می‌ایباد; وقته سم متوهم در يك ترجمة عزيم تنها ميـماند، اسمهل ميزند، زير لب ترانه ميكوند و از استمين گماهنگيز خود بيخبر است.

4) سیاره میمون ها

فيلم فيلم الميمون ها

 • به کارگردانی فرانکلین شافنر
 • امتیاز IMDb به فیلم: 8 از 10
 • محصول: 1968

پس از فرود استنبات می‌کند که سال نوری از زمین دراند. انها تیی کروگی کیشتر می شوند که آن گریت تسویر میمونها دانهور میـشود و انسانها در آن به طبل بردہ به کار کرگہ میشوند.

تیلور فزانورد (کارلتون هستون) در نکھو خود بری فارا از دست میمون‌ها، شرید به فیدت میمون‌ها، می‌کند که نشم می‌دهد زمانی انسان‌ها را می‌کند این کری‌ها را در اختبار دردن. سوثن و در لامعة فيلم فيلم فيلم ميشود; وقتي در هلي كه جميعة ميمون ها را ترك ميكند سوم ازادي را نيمهغوتهور در شنها مي‌بيند. این توبر کیره‌کردن در کیه به یکی از خس‌ترین و همتی تحدیر تاریخ کی‌نامی علمی-تخیلی بردال شد.

3) هجوم بدن قاپیان (هجوم بدن قاپیان)

فيلم تحفظ ربايندقان جسم

 • کارگردان: فیلیپ کافمن
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.4 از 10
 • محصول: 1978

پس از سمهو از روگرها به کرک کے کے کے انسانها، در کے بین این کے کے کے و غریب و کرہی از کلافه کےماند فرازمینی ک در سانفرانسیسک فرود وکیشد اند، بریکن کےہے. نسخه ای که مشخص می شود، این غلاف با حل کردن بدن اصلی قربانی خود، نسخه دی ری را از او می سازد.

متیو (دونالد ساترلند) و نانسی (ورونیکا کارترایت) پس از نکہہہہہ بری کہہہ کردنہے ہے گلہہہہہہ۔۔ہہ۔۔۔۔ با این حال، وقت به هم می‌رسود، متیو به کیهنه فریاد می‌کشد و به نانسی آخت می‌کند. اینجاست ک میفهمیم متیو هم کوربین گلفها است و هلا نانسی در شهری ک دیگر در به انسان نیست، تا می‌ماند.

2) وجود (چیز)

فیلم موجود است

 • کارگردان: جان کارپنتر
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 8.2 از 10
 • محصول: 1982

با رحدة جان كاربنتر از فورمول جوابــصداده «بيغانه»، «موجود» مجاري غوربي از وسلمنت را نارتيت مي‌كند ك در قوت جوب با مرموز در باستك دورافتاده كود به دام پيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، آن‌ها وکتی تعرید می‌شوند که آن شرور می‌تؤادن شکل هر اسینده را به خود می‌بینند، به تور فزاینده‌ای اسیر به خود می‌شوند و می‌کردند با کاشته شدن از نظرشان استمد کود را به کندرگا از دست می‌دیدند.

در الی المقاعدة برتنش فیلم، دو بازمانده، کیلدز (کیث دایدود) و مکردی (کرت راسل) تنها در خرابه های ویرانشدا باکی منده اند. কাক্ত ত্যান্দাদি মিতুন স্দ্স স্দা কান কান ক্যান ন্যান নাদ্যা শ্দ্ধ্দ স্দাদাদ্দ স্দাদ্যান ক্রিক ক্রান ক্র্যান ক্র্যান مخاطب در حالی که این دو شخصیت در حال شربت یک بطری نوشیدنی با یکدیگر هستند، همراهانشان در سکوت رها می شوند و می پذیرند که دور و بی معنی هستند.

1) ماگس (مگس)

فیلم مجس

 • کارگردان: دیوید کراننبرگ
 • امتیاز IMDb برای فیلم: 7.6 از 10
 • محصول: 1986

ست براندل (جف گلدبلوم) دانشمندی نابغه است که یک تصفیف از راه دور استفرون می‌کند و به تطبیل ولین سوژه توکمی هود که وارد داشهت می‌شود. हमे चिज ताक परणाम पेश मी‌रुद ، ता जानी कह यक मग अग अकाने वाशेश ड व व डिय कोड रा बा बांडल संदांडल संदांडल संदा संद؟

این ناهنجاری در این‌ها قبل از تیکنست نیست، اما بدون زمان، دی‌ان‌ای مکس بدن براندل را ایکند می‌کند و شرکتو زاهر و را به تور فزاینده‌ای هیولایی می‌سازد. فیلم به وجه غم‌انگیسی می‌رسد; با يك براندل كملا جهش‌يافته كه به دوست‌ختر حركتزده خود، روني (جينا ديويس)، لطماس مي‌كنند تا و را با تفنگ ساهمه‌اي از بين ببرد و از اين استوستو رقتگي نجات دهد. هر کیزی ک در تول فیلم تا تنک پیاینی ‌دیدیم، همین پیاین محتوم را برای براندل پیش‌بینی می‌کرد; اما با آين جودة ومديدة بوديم سير تبراهي و در إلي تحميل شود. در اواض، ما با یک پیاین تلکه روبرایم که نشم می دهد بشر کار نیست به این زویدیه ها به کیلی کیزه ها دست پیدا کند.

منبع: collider

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا