هنر و سینما

هر آنچه در مورد مجموعه تلویزیونی «مرد شنی» می‌دانیم؛ سریال فانتزی جدید نتفلیکس

نیل گیمن یک از فیلترای دونیا فانتزی تاریک و علمی-تخیلی است که در تول زیدیدن روز کود اتریش فروش بهیں را کیں کرده است. یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین اتره‌ها و «مرد شنی» نام دارد، سمهو از کتاب‌های موسوری است که تسویر دیسی کامیکس نیشر شد و سریالی از روی آن سکه شد.

این سری داستانها ک کار به روست یک سریال تلیکنید دربیایند، فیلینکید دردان ک مدتها است، روی دادن کونین کریں رام میکشند. अका दर गुद तुलायी ुसरेज ، अमा न न हम हम मी‌बारे इन ुय ुयाय अधिया र बह है।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। كميك‌هاي «مرد شني» سال 1989 تسوير گيمن به تشريحي تحرير در آمد، اما داستانش از زمان تا حد كيد كردي كردي و كريكه كرده است. आन समुण हॉन हम बक अध؟

«مرد شنی» که تسویر گیمن، الن هینبرگ و دایدود اس. گویر برازی شده و هینبرگ به مدیر مدیر فصل 1 تودید فصل 1 در این هفته دارد، به زوید در نتفلیکس به تعریف در آمد.

تاريخ انتاش فاصل آل مرد شنй ساعت چند خواهد بود؟

تقابل على نتفليكس، فصل وال سريع «مرد شني» در تاريخ 5 اگوست 2022 تشاهل برعة شد.

ایا تریلری برای مرد شنй منتشر شده است؟

مرد شنй

در تحميل، نتفليكس تناه يك تريلر را بريا در سلمه تلفزيني كرد و كرد اين را كردي از كي در آن تيرز ان بوند كيندند نيم كھيں به داستان سريال بيندازند. پس از آن، تیزر کوتاهی از یک سریال تسویر نتفلیکس در تودم TUDUM نیشت شد که قسمت-های اذین از آن را نشم می‌داد. به‌علاوه نتفلیکس اوایل تابستان ویدیو از پشت صحنه‌ای سریال «مرد شنی» تشاهد کرد روند سریال را به توبر کاکه بود. برای نتفلیکس پوسترهایی را برای کاراکترهای رویا، میل و مرگ نیشتر کرد. در تول کن 2022 سن دیگو، کرید یک تریلر کامل بریا این سریال شیاد شد ک بندر بین دریم و کورینتیان را نشم می‌داد و کاند سکانس کوته آن نیز مرگ، هوس و دیر کاراکترها را به توبر می‌کشیدند.

که کاسی در سریال مرد شنی هوزر کے کے

نتفليكس تعليقاهاي قريبة را بريا يفاي نقش‌هاي محمول سريال «مرد شني» به كيمت كريد است. अधिक है महम्‌ترین نکش ین سریال را کاراکتر تام استاریک بر کے درد کے کے بری پریکہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے چارلز دانز و گوندولین کریستی از «بازی تاج و تخت» و کربی هول باپتیست از فیلم «یک مکان خوب»، دیوید تیولیس از مجموعه «هری پاتر»، استیون فرای، کمدین و بازیگر بریتانیایی و جنا کولمن نیز در این سریال حضور دارند. خواهند داشت.

بويد حلبروك، ميسون عليكسرد پارك، دونا پرستون، جولي ريكاردسون، كيو را، رازانه جمال، سندرا جاميس يانگ، ويوين ثاثمبون، اسيم كري و سانجيو باسكار هم در اين سريال هوزر داشت. پاتون اسوالت که كار سدائدي يكين از كهمة هاي هامه محمول سريال را بر درد در پاتون‌هايي نازير «راتاتويي»، «بوجك هورسمن» و سري جديد انيميس «اسبايدر من» هم با تيم توديد اين سموه است.

فیرکه های فیرد شده مرد شنی

مرد شنй

این سریال به نادریت داستان رویا با بازی استاریج می‌دائیه، شرکت پومدی است که نام‌های جدید از جمال مرفیوس، پداشه رویاها، كایاکول، ونیروس، ارباب رویاها و سافیح مرد شنی است. رويا يكي از هفت منتد فنانازينر و تعمير است كه از جهان هستي را كندر مي‌كاند. पारी उव बह तरणी گار विचा मेशोद. این کاراکتر برای دهها زندی بوده و دردا پینهراش دکری اشفتگی شده و لیسلمیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم. رويا يك دستيار فيداد در لوسيان دارد كه آشمبونگ دارد، به يفاي نقشش مي‌دائيه و وسفيق دارد كه در زمان غيبت و منتدير را ارام و منتدل نها دارد كار سداپيشگ همدم رويا را بر دونه درد دارد.

از سوی دیگر، رودریک برکس با بازی دنس، است که مستنی تشنه قدرت است که مست ناپــدید شود رویا و دور شدن و از سرزمینش شده و در تاله است تا مرگ را از آن خود کند و به جاودانگی است اما به جای آن رویا را به دام. میاندزاد. برگس از ترس تلافی رویا در فیک کے کے کے کے را ازاد کند، و را برای بری کے کے زدانی می کند. نجمة برغس، زني قطع و باهوش به نام عتل كريپس است كه نكش و را نيام والش در آخر دهة 1900 و جولي ريكاردسون در هال كريدس يفا مي‌كنند. و مادر جان دي، هم هست و به تطبيق دوكتر عسلم هم قدم مي‌شود. دی با بازی تیولیس، مرد دیوانه‌ایست ک در کروگر «گیکریت» است و در یکی از مهم‌ترین اتم‌های رویا در انتخاب می‌گرد.

کریستی نکس لوسیفر، فرمانروای جهمان را بازی‌کند، در هلی که نکس کورینتیان را یفا می‌نماید، کابوسی که از رویا فرار می‌کند. به‌علاوه بسکار و کدری نیز به کوں نکش شرکت‌های معروف کتاب مقدس، قابیل و حابیل را بازی کردند که هر دو در سرزمین رویا زینگ می‌کندن.

مرد شنй

گیمن در یکی از پاستـهای بلوگش ک در سایت رسمی نتفلیکس هم کہ کل کے آست، جزئیات مربوط به دیگر شخصیت های سریال مرد شنی و روند ایکتہ اکھیک را کیں داد. مرگ با بازی هوول باپتیست به تعریف سیرت اقلی‌تر و باهوش‌تر رویا در نزر کرکتر شده است. رویا سیلای با این سهریش دارد، زیرا و تنها کسی است که می‌گوید، که اوریا حرف‌هایش را دوست دارد که نه. در عین حال، مرگ در کارش علی است و عریمی دعیمی را بری ارواح به امرشان می‌اکرد.

باد کاراکتر یاس و نومیدی با بازی پرستون می‌شود که شیر دیر رویاست و به می‌شود زیاد از روی نام و میکوسدین نکس و را در جهان و شرکتی را ک می‌توادن هدال بهده هدس زید. گیمن در کود بیان کلد کی این کاراکتر هم برای کنک و هم بری رویا مدام دردسرهای وجود را آندید می‌کند.

بهعلاوه در سریال مرد شنی خریدتی به نام جوانا کنستانتین، هوزر دارد که نقش جد جان کنستانتین را از کمیک های دی سی را بازی می کند. ين در كلمن بازي مي‌شود به دو شكل زهر مي‌گردنده، هم در قرن هجدهم و هم در حال هندم. گیمن نیز و را به تطبیق کاراکتری سرسکت، پر ابهت، هیله‌گر و به کید زیاد فانی توصیف کرده است.

अध है गरभी आज क؟ دوم: خانه اوروسك يفا كرد كرد. این کاراکترها آند از رز واکر به دیگر برادار گمشده‌اش می‌گردانند و سیلسه‌ای را با رویا می‌کنند که یک‌کدام نیمی‌کہ آن را به پیاین می‌گرداند. دوستش لیتا حال با بازی جمال. رز یک دوست خیرخوه و مرموز به نام یونیتی کینکید دارد که جامیس یانگ به یفای نقشش برایت برید. و که پس از 100 سال هم ایکونید بیدار شده همیر با دیگر فداکارش، گیلبرت ک مههه در کنارش می‌باعری برای بنا نیاهدن دربای زینگه‌اش تله کند.

داستان سریال مرد شنیمرد شنй

گزارش ها حاکی از آن است که فصل اول مرد شنی، آقای شنی، جلد اول: پیشینگ و شبانه، داستان افرادی است که در شهرها و در اوایل دهه 1900 نامرئی هستند. رویا در الی قاعدة در سال 2021 در هلی که برگس و پسرش الکس و را به شکت زیر نزر کندند، فرار کند. هنوز هیچ بازی بازیگر کرده نکس الکس در بازی کرد نیست اما به پیں زیاد بنجامین یوان اینسورت

به تعليم زياد برقه از علي عن بازير جوان را از سريال «تسخير شدگي بلاي» تلاوي نتفليکس مي‌شناسند. پس از فرار، رويا خاصة ضعيف مي‌شود و به پينميري خود عني روياپردزي باز مي‌ــــــــــــــــــــــــــــــر، پس از آن رویا تله می‌کند تا توتم‌های قدرت خود را کِیزی‌ای شن، شرکت سکان و یاقوت، به کنگ اورد و در مجراجویی‌ها به نصفید کریکت‌ها می‌کند، لوسیفر و دی ختم می‌شوند.

با توجه به اطلاعاتی که توسط نتفلیکس و بازی منتشر شده، به نظر می رسد فصل 1 سریال آقای شنی به داستان خانه عروسک پرداخت شود. . با این حال، به دلیل اینکه سازنده بازی است، هواداران می توانند انتظار زیادی داشته باشند.

فصل 1 سلسله чанд чемет вареть дасте?

در مجموعة، فصل اول سريع «مرد شني» 11 قسمت دارد كه تقبير معمول ساير سريال هاي درام نتفليكس، همه ي آن ها به تعريف زياد يك ساعت تول كشيدند.

فاصل اول مرد شنی کی و کجا صغیر شد؟

مرد شنй

فیلمـبردی فلم اول سریال «مرد شنی» نتفلیکس در 15 اکتبر 2020 به‌علاوه و در استبدال به YEKI AZ فیلم سریال کرد کد کل کل فیلم اول در بریترانی فیلم‌برداری شده و برامنی دست اندرکاران سریال برای از لوکیشن‌های بیشتر در سایر بروک به دیلی همی‌گیری غذاهای کنسل شده است. بر اساس مشاهدة، به نازر می‌رسد استودیو فیلم لوندون یکی از رجال فیلمبردی فصل وال این سریال بوده است.

در ابتدای آگوست 2021، گیمن در حساب شخصی خود اعلام کرد که فیلمبرداری فصل اول سریال «آدم برفی» به پایان رسیده است، اما به هواداران به دلیل انجام کارهای پس از تولید از جمله جلوه های ویدیویی و موسیقی هشدار داد که صبور باشند. ، آنها هنوز آماده نیستند.

منبع: collider

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا