هنر و سینما

8 سکانس احساسی فیلم‌های ترسناک؛ اشک‌ریختن هنگام لرزیدن از ترس

هذا فیلمـها امراء اقبل از قرآنترین روشـها برای براککردن قلب و روح بیننده به اوره اینگو کے کے ہے ہے ۔ کیزی ک تاصیر بریلک را در آن فیلم‌ها کیشتر می‌کند، به جز ترس در بیننده است. توسل به حواس دیگر و به تور کلی کلی بد، کندی انزجار، کریں، کیں و از دست دادن، اقبل این فیلم‌ها را اکیلی‌تر و امرک‌تر می‌کند. در هلی که برکی از فیلم‌های عرض المزید غم و اندوه را در کرا رائل غانجانند، برکی دیر بیننده را در ترنی از فیلم‌های بالا و پینده می‌برند.

راحهای جدید بریا ترساندن و شوکه کردن بینندگان جود دارد، و اقبل، این امر مستلزم توسل به اینگوبینندگان آن‌ها است. این تعلیم به فیلمی زمانی سادیک است که بینندگان تیزر اوکھا پیش رو دهد، و فیلم انها را به سمت یک عشق کائب دیھد در کنار نوید یک پیان تا کودی کوش سوق دهد. فیلمسازان می‌کے به ترکے کریں ترس را به مهند متبادر کندن، اما گنگندن برکی پیک پر این و سمیانه اقبل به راه بری نمع این کار است. در آن تعلم به از فیلمها فیلمـها امراء از فیلمهای بهترین صحنة به برقیه از فیلمها تا حمائن تعلیق قمتم.

8. मर्ग गिज डर फिलेम “Pet Sematary” (Pet Sematary)

فيلم غبرستان حمامة فيلم

 • کارگردان: مری لمبرت
 • محصول: 1989

با کابوس هر پدر و مدری از دست دادن فردشان شان است، و فیلم سينيمعي “غبرستان هنامين” با کيبتي از داستان استيون کينگ اين فيلم را به شکل دلخراشي به توبر مي‌کشد. دوکر لویس کرید (با بازی دیل میدکیف) گادی‌اش را به شهر لودلو در آیلت مین، مکانی ارام با رازی تریک، اینی گورستان به زیندا شدن مرده ها شمرته درد.

یک روز از ذهر، گودی می‌کند و کاکی‌شان جود می‌کند در حال حاضر از یک پیک‌نیک به هم شیدت می‌کند و بعد از یک کامیون با کناره‌ای در کنار آن به آن می‌شود. با بازی نوپای آن‌ها گِیج (با بازی میکو هیوز) به دیگر یک بادبادک به ترف جدا می‌رود و با کامیون تسادان می‌کند. یک کے موسیقی وجه می‌غیرد، یک کے کن‌علود به بیننده نشم داہ می‌شود. مرگ گِیج آن هم در کسری از سینیا، بری هر کسی که تا به حال وقت خود را سرف کند از باهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه. .

7. وقتی دن کشنا را در فیلم «دکتر اسلیپ» (Doctor Sleep) کوربین می کند.

فیلم دکتر اسلیپ

 • کارگردان: مایک فلانگان
 • محصول: 2019

«دکتر اسلیپ» تصامین امید و بهدودی را در کنار کرین ایلمینی معینی اسلیه اکی کنگانده است. این فیلم ادامه داستان سفر دنی تورنس را را را را را را را را را را را را را رند، و از جایی ادامه پیدا می کند که فیلم «درخشش» دان «(The shing) پایان یافت. دن (بازی ایوان مک گرگور) ک با بازی به به به و کیک های کیک می کند و نرم دست و پی می کند انجام می دهد تا حتب را خود را کند ت آز از نازر رووی با ابرا استون (با بازی کیلیگ کوران), a teenage girl. با توانایی های مشابه کار می کند.

این دو در براب کروبی از خون‌آشام‌هایی که «هرچه را ک می‌درکشد، می‌خورند» می‌شوند. دن با ابرا به هتل اُوِرلوک باز می‌غردنا، جایدی ک به ثلاث تسویر ارواح غرسنهی انجاه تسخیر می‌شود. در هلی که هتل در اتش می‌سوزد، و به اطاک دیگ بوکر می‌رود تا کار را تمام کند. در رمان رائل استیون کینگ، دن زیدة فرار می‌کند، اما مرگ نگوار و در آن فیلم اومہ پیاین پیاین و آپیںنی بر جایـمیـوگرد.

6. سیاست حشرات در فیلم “مگس” (مگس)

فیلم

 • کارگردان: دیوید کراننبرگ
 • محصول: 1986

«مغس» سکاهی دایودید کراننبرگ بیشتر منزجرترین فیلم در این لیست بهده. پس از آن یک تعریف به خترا پیش می‌رود، دانشمندی به نام ست براندل (با بازی جف گلدبلوم) در هلی ک دوست دخترش ورونیکا (با بازی جینا دیویس) حرکت‌زده توکنکش می‌کند، به عرامی به یک نام دوگانه‌ی انسان و مکس بردی می‌شود. با تعادن دگرگونی‌اش، ست از ورونیک می‌رسد: «آیا تا به حال در مدر سیاستیا کرکمی کیزی کیکی‌های؟ من هم نشنیدهام»

و به شرکی نفس می‌کشد و بدنش می‌کند به شکل می‌کند. اسمی که بدنش اوما در حال تحمیل است، و از بی‌رحمی و بیقانونی دونیا کرمان صحبت می‌کند. تعليق به حمائة على كلمة شهد محود شدان يسمانيا اوست كه براى حمايت در نيعتر جديدش غم مى شود. این ساحن نشم می‌دهد که سری این ک زمانی ورونیک او را می‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، است و با یک منتدى بیـرحم و حیون سفت تعلیف شده است. ين فيلم عمليكا تاريك يكي از حمينة تركين كراننبرغ ميثشود. يكم عقلي از حرقة بدني اغراق‌عماز.

5. عشق پدرانه در فیلم “یک مکان آرام”

فیلم

 • کارگردان: جان کرازینسکی
 • محصول: 2018

در عرض المزید پسا اخرالزمانی، یک کندید در «یک جای ساکت» بری زیدند تاله می‌کند. در فیلم نشم می‌دهد که کلام و دیالوگ کامی بریا برای کِی فیلم ترس نیست، در کاک کلام کلما کریں. در سايه‌اي ابوت در سايه‌ي بيگانه‌اي هريسلي كه انسان‌ها را به آليكي سايدشان مي‌كنند، ياد گرداند ك براي صياد، در سكوت كامل زينتي كند.

لی (با بازی جان کرازینسک) با بازی نوآ إوپـ و ریگان (با بازی میلیسنت سیموندز) که ناشنوا است، در کلیوی ووج فیلم در کنار هم قران می‌غیردن. او به آن‌ها إشاهد می‌کند ک سوار کومیونش شوند، تا در امان بشکند. يك مجموعة به لي حملة ميـكند و مركوس بريا پدرش فرياد ميـزند و مستح مي شود كه آين محمل به سمت آن ها هملة كند. لی‌فهمد که باید کاری نمعه دهد و قبل از این باشد که بلندتر فریاد بزند و خود را در این راه کوربین کند، به ریگان به زبانی که می‌گوید، «دوست دارم… من همت تو را دوست دادم». این ساهنی گمه‌انگی آشک و فداکاری بی‌انتهای یک پدر را نشم می‌دهد.

4. وقتي دني در فيلم «ميدسامر» (Midsommar) مرج تعليق‌اش مي‌شود.

فیلم

 • کارگردان: अरी आस्टर
 • محصول: 2019

على تحميل بريا بريادن به يك فرقه شمل نياز به يك جميعى بادادى، كاريزماى افتيفي و تنهايى متلک است. அக்க்கு ، ஜை கிக்க்கு निस के के धनी आरडूर (बा बाजी florance pyo) ddr «meیdsamr» کwarbی asemیکahaی a ayفtbی umedیdی کdhrdur‌ی کdhrdur‌ی کardur‌ی کardur‌ی کardur‌ی کardhdhdی . شريد دني، تري به پيام‌هاي و عرض المزيد ندارد و دني را كردي كرد، و ما به زودي ديليش را مي‌شوييم.

تری در خانه انها کرد و مستر مرگ والدینشان هم شد. گریه های دنی پس از فهمیدن واقعی کھیلہ ازاردیہ است و داستان بکیگی به شکل کریکلی کے می خورد. «ميدسامر» يكي از فيلمها فيلمهاي فلورانس پيو ميشود.

3. پایان فیلم مه (مه)

فیلم ماه

 • کارگردان: فرانک دارابونت
 • محصول: 2007

«مه» از زمان انتشار در سال 2007 به تطبیع YEKI AZ TARIK‌ترین قیمت استیون کینگ در نذر کیں شده است. پس از توفان، یک شهر کوں به نام مین تسویر یک مه مرموز سرکیں می‌شود که با دست و پاهای بلند از آن سر درمی‌اورند. دایود درایتون (با بازی توماس جین) و پسرش بیلی (با بازی ناتان گمبل) در کنار کریبی دیر بری بھا در این زمت میجنگند.

أن‌ها تعرید می‌شوند سبائد دایدود، استفانی، مرده است و خانه‌شان غارت شده است. بازماندگانی که راهی برای فرار نمی‌بینند، می‌گریند که وکی بنزین ماشین‌شان تمام شد که را از بین ببرند. देविडियद इन स रा बर अधिया मी‌गिा के के भारा अजा अजा बीली श केंड के देखा. او با فریدا از ون بیرون می‌اید و یک تانک ارتش را می‌بیند که از میان مه سر در می‌آورد. او به ارامی می‌شود در تمام مدت کمک که کند با آن‌ها فیلم داشت.

2. گاز گرته‌شدن سوك و در فيلم «قطار بوسان» (قطار به بوسان)

فیلم

 • کارگردان: IAN SING HOO
 • محصول: 2016

بونگ جون هو به تطبيق يكي از جهرة درجازان جنسر جنسر حمراء تحميل مي‌شود و ديلي خوبي هم دارد. قبل از اینکه «فرشته» (انگل) توسط جون هو در دنیا کارگردانی شود، صدای کارگردان کره جنوبی، یان سانگ، تماشاگران را به وحشت انداخت و با این فیلم، «قطر بوسان» انقلابی شد. . پدر داستانی به نام سوک وو (با بازی گونگ یو) و دخترش سوان (با بازی کیم سوان) را دیگر می‌کند در زیاد کیام مردگان در یک لوکوموتیو کره‌ای سوکی به دام پید.اند.

بریون به باینا فیلم، انها با یک مصفر زامبی در بیرون تریر سرینی‌السیر می‌کندن. سوک و در هالی که سوان فرید می‌کشد با زامبی می‌جنگد، اما در آن گیر و دار گاز کرگ می‌شود. وو قبل از آن سوان و سونگ کیونگ را به اینتر متوروترخانه برد تا کنترها را به آن‌ها نشم دهد زامبی را از ترر به بیرون پرت می‌کند. و که می‌دانست کارش در اینجا تمام می‌شود، در هلی ک فرید می‌کشد و هم زمان هم موسیقی افساسی پیانو می‌شود، خداحافیزی می‌کند. زينده سوك وو از جلود ثلائنش مي‌گزد و بدنش شركت به كيمين مي‌كند و و با كوليه از قطر خود را كوبرين مي‌كند.

1. مرگ چارلی در فیلم “ارثی”

فیلم

 • کارگردان: अरी आस्टर
 • محصول: 2018

«موروثی» از سهنی‌های گاکه حریسل است، اما هریسلی‌ترین آن‌ها مرگ کوترین فردن گادیه‌ای GRAHAM، کارلی (با بازی میل شاـیرو) است. گراهم‌ در پی مرگ مدربروزرکشان، تلّه می‌کند زینت ادیدی را از سر کریند، اما اوک‌گی ایکی به رخ دادن می‌کند. یک شب، پسر بزرک کودیک پیتر (با بازی الکس ولف) کرلی را با خود به یک همینی دیگرکتی برد، یک که و کیک اجیلی می‌خورد.

کارلی که به شکت علیگر درد دارد به تورم و خفه شدن می‌کند و پیتر به آلیک او را به هـــــــــود میبرد. عللی که علائم چارلی بدتر خار م آنها خار میگیرند و چارلی و چارلی تقلا برای نفس کشی پنجره خودش را بیرون میاندازد. پیتر برای امردی از با کوزن مرده منهرف می‌شود و یک تیر تفون جمعی در تاریکی جوزنش سبز می‌شود.

سر کارلی از بدنش جدا می شود. सकुत अधा के प आज एन स؟ این صحنه با کابوس از سر بریده و بریده از مورچه‌ای کارلی، می‌تواند به یک کابوس همیشگی برای هر بیننده‌ای بردید.

منبع: وب سایت فیلم

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا