هنر و سینما

چرا انیمه‌ی «پوم پوکو» یک شاهکار قدرنادیده است؟

انیمه‌ای از استودیو جیبلی در سال 1994 اکران شد، تانوکی‌ها (سگ راکون‌های جابونی) پیکلتی‌های رجال آن‌ها. این انیمه اسعیری تمثیلی دارد و دست روی آن بکش از لیکترای محیلی جابانی می‌گوگرد که همین تانوکی‌ها است. در تونوکی‌ها می‌کانہ یوکای بشکند (یوکای بیشتر استوره‌های جابانی است که دراید قدرت ماورای است) و قادر به جمعة جادوهای کون توهم و تحمیل شکل شترد، در فیلم هم از این جادوها زیاد می‌بینیم.

«Pom poko» ба году эніке др Япапон фок. ‌ فیلمان وکی می‌کرد به آتری از استودیو جیبلی زیاد می‌کند که خیلی کوب از تمثیل‌های امبین کرده است، معمولاً به «شاهزاده مونونوک» می‌روند. کافتی، کیزی نیست ک در «پوم پوکو» کاکتش را اختصابی کیند، کرا که هوادارانی ک آن را دیده‌اند، این انیمه را YEKI از جاوه‌اهرات باارزش و قدرنادیده‌ای استودی جیبلی می‌بینند که شیستای توجه است. . کرا که انسانها بیش از حد قبل با استمنین از حد شهری شدن و براشینهای ابوهوای عمید شده اند. پس سوالی ک پیش می‌اید ین است ک کرا در فیلم ین‌قدر کم تویه کار کار کر است؟

غريب بودن داستان تانوكي‌ها در فازي كار از جابوني

پوم پوکو 1

داستان‌های مهالی کیدی از جابانی وارد انیمه شده‌اند، خیلی‌هایشنه هم مدر توجید عندین گیرثاپنی کار کرگ و محبوب‌شده‌اند. کیلی‌هایشنه هم با مکوریت داستان‌های به یوکای‌ها سکشده اند. با آئینها، بایکی از این داستانها برای فرگان بیگانه کیلی ایکی درشت، در حدی ک کا حمین غرابت هیست از پیام پشت آنـها، مرد توجین قربی معلودی قرآ.

पूम पूको नुश्वारी अधिन चिनी जीस्त आस. به تعلیم تعلیم، تانوکی‌ها به باروریشان مشور دیده است. به همین دیلیل در شرسر فیلم بیضه‌هایشان قبل رویت است. हिंदी आजा अंहा ब्राय जाडू हम है मैकाय. اگرچ از مخاطبان از مخاطبان آنصر عنصری خوش خیلی ها هم می توانند با چنین تمهیدی ارتباط برقرار کنند. همین مستدر شده است که «پوم پوکو» در نتفلیکس تری سنی بهرکسال هدید بهده است. همین مسته می‌شود که از علی‌ها با تعلیم این‌که این انیمه کنم کیس بهی‌سال دارد، به سکرش نوروند.

جدا از تانوکی‌ها، در کیں با دیر ترکه استودی جیبلی، «پوم پوکو» به شکل غنی‌تری فارغان جابون را به تعریف می‌گورد. این فرحان را می‌توان در موسیقی، مابادی که تانوکی‌ها در زیدنی می‌کند، روباهی ک با آن صحبت می‌کند، اشیای ک به آن‌ها به اینها به عنها به آن‌ها به آن‌ها به کُرد کرد. این تعریف در شاهکار بودن در انیمه دارد، و صفیح همین است که آن را در کار از جابون ینقدر کریں شده است.

يك داستان محيت زيستي تلک

پوم پوکو 2

یک دیلی دیگر که مستدر کدرنادیده بودن «پوم پوکو» است آن است که پیاین کوشی دهرید. دیگر توردین استودی جیبلی به شکل کوش‌بینانه‌ای به پیاین می‌رسود، ولی «پوم پوکو» از این نازر دیگر است. تانوکی‌ها در کیں بندر بر سر ساخت‌وساز انسان‌ها را می‌بازند. کیلی‌هایشن می‌میرند، ان‌هایی هم ک زیندا می‌مانند کودند را با دونیا جدید و کیش وقف دینند. برای یک تعلیم معیونی، تکین تکه‌ای کیلی غم‌انگیس است، کرا ک تانوکیه‌ها کینتهی دوس‌داشتنی است. انها بازیگوش، ماسوم و اهل کوشگزانی سردان و شیاس به سیر کردن شکلم خود فیکر می‌کندن تا وازید از موز. पाषाइी सारट के मुदान दूस डारड पिरूजी‌शान र ، वली अगर पिरोज मी‌श ، पयाम महीत जिस पुाम जिस पुा इन आनीमे आनीमे एनी‌कडर एनी‌कडर विशा پوند.

برای کهیلی از علی، از جمهل فیلمین استودی جیبلی، پیاین «پوم پوکو» یک تخصصی کھیلی است. کهیلی از مردو دوست نهدین بری درس کرین فیلم تماشا کند، انها کہ میہہہہہ ہے ہے ہے می شوند. بهم از اطر دیر جیبلی هم از آن درس ها در خود دردان، ولی این پیام در درسته در کوم پوکو» می شود، کرا ک یک پیاین کوش دردان و همین میست می شود تخزین تلک شرک انیمه به فلمسی سبرده شوند. بلا بر غريب بودن در داستان مهلي بريا معلومات غيرثابني، پياين تلكه هم يك عميل محمول ديگر بود كه مست كرد كرين اين فيلم شد.

کرا «پوم پوک» یک شاهکار است؟

پوم پوکو 3

«Pom poko» با این کار می‌توان به آن اشاره کرد. این انیمه کلی کیں کریں و پریسک دارد. استودیو جیبلی در آون مدفن بون مدفن بود، ویژگی «این است که پیشتر کلی اتف شادی و خوشحالی را نشان می دهد. یک کیں کیں کیں‌برانگیز دیگر این انیمه این است که تانوکی‌ها را کاهرمن رایل داستان می‌کند. تانوکی‌ها در انیمه‌های کیدی فرایند، ولی کم پیش کی‌ها که کاهرمن رایلی بشکند. हैट अजा आन भिन शिनर अंगितर इन आस के इन आनिमे तुला का क में में बामा व ، यक पैयाम जेदी व महम महम र अगा केंडा केंड केंड केंड केंड केंड केंड केंड.

به حدی پیام‌ها و تمثیل‌های صیاسیای محمول و آشنا در فیلم گانگانده شده است که در فیلم کیلی زود با این نساءات غیرانسان همزت پنداری می‌کند. تانوکی‌ها قراء کامکی بری کو با انسان‌ها خلک می‌کنند، کیزی کی‌که یک کیه کیه مدینی. کوشونت کیں است، ولی هردو جناه به این دست می‌زند. به تانوکی‌ها بروردهای کرکینی می‌شود تا به جای کوک بر سر حقوق خود، با انسان‌ها صورکی کند. کیلی راحت می‌توان مصداق در داستان را در بکش از جهان پیدا کرد. این انیمه کی تلک پرریسکی بود، ولی به اینتر خارقـبدری‌ای برد شد.

‏‎ اما عشك رائل، عشك به تعريف و زيدنده سادزيستانه است. این انیمه در کهل و نهمین دورهای جوایز مینیکی فیلم برندی بهندی انیامیس شد و برادهی رسمی جابون بری اوزر در بکش رابیه فیلم کرینی زبان شد.

در پی این باید گفت که به وجود پیاین تلک «پوم پوکو»، هیکجای آن آنها به جود نیمی‌اید ک پیام داستان به روست موعضه‌وار به روست شده است. جادو، قربة‌ها و قطع‌های لده‌بکش در انیمه می‌شوند، پیام آن‌ها را بکشند. این انیمه، جدا از پیامش هم یک ثر هنری درکشان است، و کلی کتیری بامزه دارد از خاطرتان برود، از تانوکی مست کرد تا سکلت های غولــیکری ک در توهم های بامزه می شود. अधिक संदरी कह मुरमना लहम अनिमाटरहा bwd Est ، یn enیemh جadhadwیی hrahdhdhed amی‌dhedhdhed ک گ adhnahn‌hah ahn‌hah ahn‌کhan شک شک adhn‌کhan adhn‌کhan

منبع: Game Rant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا