هنر و سینما

10 سکانس سریال «چیزهای عجیب» که مستقیما از فیلم‌های کالت الهام گرفته‌اند

گروهی از افراد که با جامعه سازگار نیستند به دردسر میفتند، شخصیت اصلی آن قدرتمند و با موقعیت اجتماعی مناسب برای به یثیوند و به انها کمک می‌کند، و ایدوتی خارق‌دری که داستان را کیلید می‌زند. آن‌ها بهم از فیلم‌های کالت مواوپک‌ی 80 باند ک در سریال «چیزهای یک» (Strangers Things) هم دیه می‌شوند. زمانی که براداران دافر، در سریال را به نتفلیکس بیرند، نظر کید از مدروکت آن بوند، کرا ک این سریال درامیک دوران کیں را بری کیم از اینان زیند کرد.

براداران دافر برای زیندا کردن همین حس نوستالزی در تول فسل‌های فیلم «کیزهای ایکی» به سریال‌های تلیزینی و فیلم‌های مواقف عن دوران، بها فیلم‌های کالت، کانگنده بوند. آنها ذهب برکی صحنه به‌یادماندنی از فیلم‌های کلاسیک را به فتیکر و درجانی کیدی ک بر آتر آن سریال موقعیت روی آنها اینها کردی کرداند، بازآفرینی کردی.

1. ব্র্যানা বিক্কানিক্র্স ব্য়্তা ন্ন

ব্র্যানা বিক্কানিক্র্স ব্য়্তা ন্ন

در هما عرض المزید سریال «کیزهای کیک» که هم دوست داشتنی سرید و هم کیک وقتي يكين از آنها ناپـديد مي‌شود، بقايتي سوار بيكك مي‌شوند تا با كمك الون (ميلي بابي بروون) و را پيدا كند.

همین جمعة در فیلم «غونیز» (The Goonies) ساقه‌ای استیون سیپیلبرگ هم دیه می‌شود. در آن فیلم هم که از دوستان تنازان سوار بر بیکریک‌های خود به دیگر بیک‌های گم‌شده‌ای می‌زنند تا کانه‌های خود را از سلب لنکیک نجات دهند. استفاده نیست که در هر دو مرد، همه بھها با بیکیک‌سفر می‌کنند، کت می‌پوشند، و برای بری ایدی از شهر کاشر می‌شوند، و لیدرد انتخاب هر دو در گروه‌ها می‌کند.

2. فرار از مردان دولتی بد سوار بر بیکھیک

فرار از مردان دولتی بد سوار بر بیکھیک

قداد که دولت به دولت الون همه جا را زیاده می‌کند، پسرها با بیکریک‌های خود هستند و می‌دهند. الون هم با ميك (فين ولفهارد) روي يك بيكرك سوار مي‌شوند.

در فیلم «ای. Т. هم مایک و دوستانش، بیدین که ای‌. Т. در سبد بیکریک‌های میک سوار است، با بیکریک‌هایشین از دست مأموران دولیتی فرار می‌کنند. در رضاء هم وقت پسرها در هر دو فیلم از آن مخمسه خارج می‌کند، هر دو فیلم از این مخمسه کیر می‌افتند، که آن‌ها را از آن مخمسه می‌دهند. الون ونی را که به سمت آن‌ها می‌اید با نیروی فراطبیعی به هوا بلند می‌کند و ی. Т. کاری‌ می‌کند که پسرها برای فرار از دست مأموران با بیک‌های خود فرازی کند.

3. انکوباتور انسان

انکوباتور انسان

در پایان فصل اول، هارپر (دیوید هاربر) و جویس (وینونا رایدر) به دنبال ویل (نوا اشناپ) در دنیای جنگ هستند. جویس و هاپر پس از بیرون کاکین شکک از دهان ویل، بری بریک کے اہیہ ہے ہے ہے ہے ۔ بعداً شرحة شد که از ویل به تطبیق انکوباتور برای تورودة دموغورگان‌های دیگرهای‌شد.

اگر این صحنه از سریال «چیزهای عجیب» به نظر شما شبیه است، پس باید بدانید که شبیه صحنه ای از فیلم بیگانگان است که معروف ترین و ماندگارترین فیلم کلاسیک کلاسیک است. ستقرة جولیده، هیولای خزنده که از تخمش بیرون می‌اید و به دیگری می‌کشد خود را به روست هوستان هوسنه‌اش، بیک در معرین حرک، ناجی ک بری نجات و می‌اید. براداران دافر در ساهنی به یادمندنی را کرد و به نھ احسان در داستان خود کرد کرد.

4. نور اقوب خاش خانه

نور اقوب خاش خانه

در قسمت مکس دیوانه، قسمت اول فصل دوم «کیزهای ایکوه»، ویل مدام رویای از کشمدانزهای هریسل دونیا وارونه می‌بیند. در یک ساهن، وقتی که نفس‌شب برای بردان دستشویی از شوب بیدار می‌شود، نور ایکی بیرون از خانه می‌بیند، درب برون خانه می‌شود و هیولاهای کابوس‌وار در دوردست نامیان می‌شود.

در ساحنه‌ای از فیلم «برخور برکود از نوع سوم» (Close Encounters of the Third Kind)، بری جوان با سائی اسباب‌بازی‌های علیکریک خود که سروصدا می‌کند، از شوب بیدار می‌شود. درکششی که از شورک کلید در به کشم و میخرود و میست می شود به سمت برود برود و آن را باز کند. وقتی نور زرد روشنی نامیان می‌شود، و از اغوس مدرش می‌گریزد و با نور ناپدید می‌شود. این ساهنی ک در آن بری تسویر بیگانگان ربوده می‌شود، بری کامه در میند بینندگانی ک این فیلم به یادماندنی را تامشاهاند، نکش بسته است. जाई अधिक निस के ब؟

5. بیماری عجیب

بیماری عجیب

विल विल बाद आस में के दर दारूने वारोने गिर पुदा बोद बोड बोड ، होसा मेंड के के उो उो उो उोाई ज़ाई व आज आज उर बर बाय बरय बा ब है।। پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوند आज پوندورم دوکر اونز (پل ریزر) که صلید نیست که اونز بری ویل می‌افتد، در لیسی‌ای این مشکل را با دیگر دیر می‌تره کند تا دامیم سعین راه حلی برای بیابیند او بیابند. جویس که سبرش تمام شده در ین لسعة کود را از دست می‌دهد که کرا هیکس نمی‌تادنی می‌کند و می‌گوید مشکل پسرش کیست.

در ساهنی‌ای اماکا منتدی در فیلم «جنگیر» (جن‌گیر)، کریس مک‌نیل با کریکی از روانپیکتران که هیک کیک کیکی بری استودو دکترش هندین، پشت مزیزیته است و و و و هم مندید جویس از آنها جریزی شود. در إلی، روانـــــــــتران ک بور دردان ریگان تسویر یک روح تسکیر شده، به و پریده می‌کندن ک از یک جــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، অন্তে রেগান ، ঵্ল हम তিশ্যা ক্রি নের্য্রি শেটিনিন স্ধিধ্দ্দ্দ এধিধ্দ বাদান্ত বাদান্ত বাদান্ত همین نشم می‌دهد که در خت داستانی «کیزهای ایکی» از فیلم‌های کالت الهم کرک شده است.

6. بردان به زیر زمین برای سکتب دادن هیولا

بردان به زیر زمین برای سکتب دادن هیولا

مایك، داستین (گیتن ماتارازو)، لوكاس (كالب ماك لافلین)، ماكس (سدی سینك) و استیو (جو كیری) برای كمب به الون در بستان دروز، از تاریخ تونل‌های حفر شده تسویر میندفلیر به زیر زمین می‌روند. انها درک کنند دردن این تونل‌ها را به اتش بکشند به این ایمان که این کار میست شود دموگورگان حواسش از کیهینی دروازی پرت شود.

در فیلم «آن» (It) هم کریبی دیه می‌گریند با هیولایی ک در کریکی توازیون لانه کرده است که کند. در هر دو مورد، این گروه از کند پسر و تنها یک دوکر تصویر شده‌اند. هر دو غروف باید در هزارتوی تونل های هریسل زیرزمینی حرک کند. .

7. پیش‌روی در کانال‌های فیلمی هوا

پیش‌روی در کانال‌های فیلمی هوا

پس از تهاجم روسیه به مرکز خرید استارکورت، رابین (مایا تورمن هاوک)، استیو و داستین به اریکا (پریا فرگوسن) فشار می آورند تا از یک مجرای تهویه کوچک عبور کند و به انباری مخفی برسد که به طرز مشکوکی توسط مردان مسلح اشغال شده است.

فیلم «جان شرک» (Die Hard) با سهنی خزیدن قاهرمن خود، جان‌مکلین، در کانال‌های هوا برای فرار از رادیکال‌های علمی، در یاده‌ها منده است. این فیلم خاتره‌انگیز در 80 به کدری مواقف بود که کاحر دیگر دیر نیز بری آن سکه شد. जाई अधिक निस के ब؟

8. خزیدن لای در

خزیدن لای در

نانسی (ناتالیا دایر) و جاناتان (کارلی هیتون) وکتی که یکی از استعدیر اقدیشان به نام بروس (جیک بوزی) سعید در کشتن اینها دارد، بری جان خود را به استمابینی متروک فرار می‌کند. بروس در قاعد يكي از فلايرها است كه تسوير مايندفلاير را سخت كرده و اذكون مي كند كه از آن بخوبي شود. بعد از این که نانسی و جاناتان در اتاکی را در آن پناه کند، کلک می‌کند، بروس شیکر را می‌شکند و در هلی ک دستش را از فیک پنجره نظر می‌کند تا در را باز کند، به آن‌ها پوزخندی تحمیل می‌زند.

فكر مي‌كنم ديگر هركسي تعريف مي‌شود كه آن صحنه از كاجا لهم مي‌شود. جاك تورنس دري بسته را با تبر سكبت و قبل از باز كردن قلق درب حمامي كه و در آن قائم شده بود، از افقفي كه به سمت سباء حرلق‌زده‌اش عند كرد، به و نجه كرد و پوزخند زد. این ساهنی اینیک از هریاس‌ترین صحنه‌های فیلم «درکشش» (The Shining) و یکی از به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های کل تاریخ سینماست.

9. מעשון יק זאדני

מעשון יק זאדני

رابین و نانسی که به تعلیم کودین پیکولیکهه ۔۔۔۔۔۔۔ اما نانسی می‌داند ک مقصر عقلی قتل‌ها در اسل وکنا (جمی کمببل بویر) است و ویکتور به کیک کیدانه از نفرین مرگبار خود فرار کند.

لگانه ویستاد از ویکتور كریل امراً كلمه به كلمه همان لحنی است ك بری وسیدیل از حانیبال لكتر در «سکوت بره‌ها» گوشزد می‌شود. مامور جوان، نامیتمتن و تجهیزکار FBI با کیفیت خوب و قصف‌های ارزان که تا سلول‌های راحرو قدم می‌زند، سولو اکروی و نانسی است که از راهروی زدان به سلول ویکتور می‌روند. یک فیلم از دهه‌ی 80 نیست، اما در فیلم مشور جنهر حرلک ایکنون دیگر جزور فیلم کلاسیکی کالت کلت می‌شود. و إين ساهني معروف بين جودي فاستر و آنتوني حوبكينس انقدر خوب بود كه مقدم نهد براداران دافر از رجلة آن در سريال شان بگزند.

10. فرقة منافظة حقيقة نميـميرد

فرقة منافظة حقيقة نميـميرد

لانه‌اش را پیدا کردان. برایش توه تختند و به دامندش. سریال حامان نکہی خوب و کابہشدہ دردن و فاز کہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پیش رفت. رابين و استيو به سمت و كوكتل مولوتف برتاب كرد و و را اتش زدند. سباس نانسی به و شلیک کرد و و را از پنجره‌های به بیرون برتاب کرد تا سه تکاک را کند. اما اوقنا به درجم او باین آمدند، وکنا کرده بود.

اینی از نککت کیں از فیلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو، حمین بود که فیلم من عرض المزید. براداران دافر گرگہاند ک جان کارپنتریک کے کے روی آنها دادند، همان پیاینی را ک کمیکل مایرز در هالوین دارس بری وکنا کروی دادند و همی را متاجب کردند.

منبع: COLLIDER

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا