هنر و سینما

منتقدان درباره سریال «سندمن» چه می‌گویند؟

نقدهای تصفیف شده از سریال سندمن نتفلیکس همه چیز یک کیز دردان: سریال تا حد کدید موقع عمل کرده است.

داستان‌های نیل گیمن، رتراب‌ی مشور للتبراد فانتزی، تا به حال یقبل خوبی دلداده و نظر گادی از آن‌ها صحب کیفت‌هایی موافقی شد. از جملة كارولاين، خوديان عمريكان (خدايان آمريكا) و طالع نيك (فال خوب). اما بردال شدن سري كميك‌هاي «سندمن» (The Sandman) به فيلم YA سريال رويايي بود كه فيلم دواتيشه و پيگير اين كيمكها محقيق شدنش را مسكس نيديدند. پس همین که نتفلیکس کرد سریال «سندمن» را بسازید، به فیلمان کیهیزہ و شہله شہد و فیزی است ک عده عدیہ هم با بدبینی و کنجھاوی تیزر سریال را کاکہ بشکند. اکنون با انتشار این سریال موردانتظار نقدهای متعددی روی جنبه‌های مختلف نوشته شده است و اینطور که همه نقدها روی یک چیز اتفاق نظر دارند: سریال تا حد خوبی موفق عمل کرده است. سریال «سندمن» یکند از حمامه تطبیق‌های دیسی را زیند می‌کند. قیمت سریال سری کمیکی است که نیل گیمن در سالهای تا 1996 نوشید.

داستان خرداهی منتدی جاودانہای‌ست نمودِ رویاست; رویا (یا مرفیوس) که نقشش را تام استوریج بازی‌کند، در زمان جنگ جانهی اول تیی یک احدار کرمین، اسیر یک عده می‌شود و تا زمان حال زندگی آن‌ها باکی‌می‌ماند. وقتی ازاد می‌شود، هیک کاری برایش هم‌تر از پس گرینت پینه رویاها و پادیشی‌اش نیست. «رویا» یکى از هفت منتدى جاودانه‌ای‌ است که تمنتدی کیرفیزیکی سرید و بی‌ایانها نام دردن را نشان می‌دهد. خواهران و برادران آن عبارتند از: سرنوشت (سرنوشت)، آرزو (میل)، ناامیدی (یأس)، نابودی، هذیان، و مرگ.

فاصل وال «سندمن» احب شمل بويد حالبروك در نقش يك كابوس فراري‌ (از بنلورة رويا) به نام «كورينتيان»», Vivienne Acheampong در نقش کتابداری ب قدرة‌های فراطبیعی به نام «لوسین»، پاتون عسوالت در نکس «متیوی کلاغ» (متیوی کلاغ)، یار و صوره رویا، داید تولیس در نکس جان دی، و غودولین کریستی در نکس «لوسیفر مورنین استار». » است. البته در سریال به شخصیت ها اشاره ای نشده است. سریال «سندمن» مملو از فیلم های است. از جملة اینسان‌های فانی و ادیدی‌ای که این جودانه کاودانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پورهی از قتلان کیکهای ک کار می کند که می تواند کند و … حتی مرک همیل هم در سریال حوزر افتیکری دارد و در نکس یک سرایدار به نام مروین پامپکین هد (کله کدویی). فصل اول سریال «سندمن» 10 قسمت دارد و درجادهایش از: میک بارکر، جیمی کیلدز، میرزی الماس (Mairzee Almas)، اندرس بِیز، لویز هاپر و درجاد فیلم «انتقام»، کورالی فارگت.

نتفلیکس استیاحیه به شکلی است که اقبل قبل نمی‌شود نقدها قبل از آنتاش سریال نشوند و پریوت می‌دهد نقدها کومسون یا باعد از انتاش سریال بشوند. अध्य दर्ष्ट अधान, अध्य अस्तार स्रिल «संदमन» است ک می‌وقیمن برویم سکھه نقدها و تمرینہها تیشترشده و دیرین خلیکان «سندمن» نتفلیکس که گلی به سرمان زدی‌اند و سریال را از انگانه‌ای و به کلم ترکتیکهای فیرینی, کیمی کینیم. در حال حاضر نقدهای بهمی از میدیای فیلمین روی «سندمن» نوشته شده است. குர்குக்குக்குக்குக்கு பாருக்கு அக்குக்க்கு பாயு ப்பு நார்க்கு நார்க்கு ؛ मुल अग आफाय नक आसाय बह तथा पा परभाषाषाष सरिल कारड पारभ ، वेशाई ، या असा असरील असा अस वेब कमिक‌ह कमिक‌ह कमिक‌हा संदमन कमिक‌हा संदमन कमिक‌हा अस कमिक‌हा अस कमिक‌हा अस कमिक‌हा अस कमिक‌हा अस پوند बह پوند बहा अस آن را ” اما در مجموعه همه‌ی رستیک‌ها می‌گویند سریال (یا نیمی نیمی از آن) وایرت تماشا کردن را دارد و به خوبی از پس لیکیده‌ای کونین کیبتی است. پس آینتور ک به نازر می‌رسد، سریال نتفلیکس جای پای پای را کامه کرد و به کشم در پنگ کسمت اکر فسل وال، به همه نشم داده لیاقت نام «سندمن» را دارد.

گزیده ای از نقد سریال «مرد شنی»

نقد الکاسندر هریسون از Screen Rant

هرکسی که سریال را تا انتها تامشا می‌کند در نیم‌هی دوم فصل اول فردی‌شان را با داستانی قوی‌تر می‌گریند. اما سریال «سندمن» راه درازی تا آدا کردن حق تبدل کارک مرونر کیتبنش (کمیک‌ها) دارد. اگر خلیکان سریال در فسل دوم همان کامیکه را که نیل گیمن در کمیکه نمه دا را در سریال هم اجرا کرد، سریال هم از کیمیکوه که کمیک را کاس و کیتریه میکرد، براه شد.

سم بارسانتی از AV Club

این تفریحی‌ بی‌ جانی است، اما سریال «سندمن» نتفلیکس درست در فیلم «نگه‌بانان» (Watchmen) زک اسنایدر است; یکی از این کیتوت‌های ک با گوته می‌گوی «دیگر از این فیدادنتر و نیک‌تر به داستان رجال نمی‌شد ساخت». سریال «سندمن» خت داستانی کمیک را به خوبی دیک میک‌ند و تمام استمانی کوب کمیک را بازآفرینی می‌کند، کومیک می‌ں می‌ش، نصیحه‌ای ابرومند و خوب از داستان سندمن را نادریت کرده است. و داستان سندمن به خودی خود، بدون هیک کیز آدود ای کیں کیں، داستان خوب و قطری است. اما یک مسلسله جود دارد و آن هم آن است که تعلیم داستان را از کمیک و برداده به یک سریال می‌آورد، از داستان سندمن و کیکتی‌هایش را به ما نشم نیم‌دهد و هیک گیاه افشانی نیمی‌کند. “Sandman” هیچ ویژگی جدیدی از مورفیوس (رویا) یا برادران و خواهران قدیمی‌اش یا نگاه کردن به مردگان و زندگی آنها اضافه نکرده است.

هوی‌تران بوی (Hoai-Tran Bui) از SlashFilm

«سندمن» نتفلیکس مسئله آن تحمیل است که از خوب بیدار می‌شوی و همه‌گیز یک خدون بازید و تیر است. و همه بدون دیلیش را بدانیم مسل فیلمانهای فاینال فانتزی (یک فرنشایز بازیهای فیدیوی محبوب) لابس پیپراند. «سندمن» داستانی است که در همه تعالیم به نازر می‌رسود است. کیزی درست مسل… کب، درست مشل یک رویا.

نقد املیا امبروینغ (Amelia Emberwing) از IGN

وصفية سريال مسل «سندمن» اين است كه به مروند كدت خود كد كد و در عين حال، فيلمين جديد و تيز نفس را با داستاني اشنا كند ك ومديندانه، اشيكش مي‌شوند. با آن وساف، نمی‌دانم سریال «سندمن» برای این‌دیه از کاک کار کوشایند بهده، کرا ک حماسه رویا به علی‌ها از یک خت داستانی به یک کت داستانی دیگر می‌برد. در إن يك مورد سريال اسلاً كارش را خوب نمعـ دهد، كه تحميل حمين هم مستحد به «سندمن» نتفليكس كامل 10 از 10 نندهم، هذا با ذكر يك مرد خاص را كنار لعجم، «سندمن» مي تواند يك شاهكار باشد. «سندمن» پر از قبعه است، با شكوه و غني است و در يك كلام، «سندمن» سريال بي‌نزيري از اب در وشيد. وقت هم ساحبت از رویا و شریران و برادارانش بهد «سندمن» تحقیقً همان کیزیست ک سالـهای سال، فندی نتیزرش را می‌کشیدند.

اینکو کانگ (اینکو کانگ) از واشنگتن پست:

رسائل كلي ناحموار و شلخته از اب در وحدي است. في كه از كميك به سريال وحديه اند عرفة ناخيزي روي داستان سريال ليكه اند و در كيں و در كندمن سريال «سندمن» سيند ميبيستنة سھہ مي‌شد، شدان كنعني‌كنيست نيست. اگر سریال را نمی‌ساختند هم کیزی را از دست نمی‌دادیم.

ریچارد نیوبی از امپراتوری

«سندمن» با توجه به آن که به مروند قیمتش هدلد، گروه اکامتی معرکه‌اش و جهان‌سازی لِیںای ک به فصل‌های کیشتر درد، سریال نتفلیکس کم‌لح رویایی از اب در وشید.

دیوید اوپی از جاسوس دیجیتال

با بدون تناه خند مینتو از عرض السریال، شما فریاد کراشید زد و با دیدن سهنی‌های زیباتر و قطری‌تر از کے کے و رضای فیدن این روند، تا وکی به قسمت دوم برسید دیر سیدتان خرد شده است. اما به هر حال شما به تحمیل «سندمن» کرا که هر کسمت با یک فوکس یک به پیاین می‌رسد که ادم را با قدرت کاکا کید سمت کسمت به کیمت و کردی داستان می‌کشاند.

آلان اسپینواال AZ رولینگ استون

بخس‌هایی از سریال «سندمن» به خوبی کار می‌کند، به فیس وکی که داستان با (شکیت) رویا نیست.

رابرت برایان تیلور از Collider

کسمت ششم سریال «سندمن» از نازر احساسی که کشمگیر است و توری برای بریا ملوس ملموس است که در کمیک اقلبه شهدش بوده است. باگی کسمتهای سریال از این منزر سریلیهاند،اما یکوقت کیفی سریال انقدری پینہ نیمی‌اید ک ادام کمته کل سریال را زیر سکال ببرد. در هر حال «سندمن» به کاتر همان دو ساعت فیلی هم که شده، ویرت تماشا را دارد.

گلن ولدون AZ NPR

نگران نباش مولای درزش نمی‌رود. زمان جدید تول كشید تا به سریال «سندمن» برسیم، كند تایی تهاله ناموفق جود داشت، اما بالاخره نتفلیكس كار شرك را تمام كرد و كیبت در سری كمك بی‌نظیر را ساكت. و باید گفت ک این سریال… کیک‌ها کار می‌کند.

تا به آنجا سریوس جمع‌اوری نقد سایت توجه‌فرنگی‌های فستد (Rotten Tomatoes) 33 different cash را برای فسل 1 سریال «سندمن» جمع‌آوری کرده است و به آیین کے کے آمـتزیا سریال بہ 88 رشکہ است. به از سوی سایت معلومة شد. امتیاز «سندمن» تا همینجا هم به ترز کشمگیر و قبل برکای از کیبتهای لیو-اکشن اخرین نتفلیکس بهتر بوده است. مثلاً سریال «کابوی بیباپ» (Cowboy Bebop) که کنسل شد و با امتزیا 46 سکبت بدی برای نتفلیکس به حسب می‌اید. و البته اگر عقب‌تر برویم، لایو-اکشن سینمای «دفترچه مرگ» (Death Note) هست ک امتزیا 37 را کریب.

كا بايد به نازر مي‌رسد كه تمزيد «سندمن» تا آين حد كوليد كند (اغر اسلاً كريش شود) و به آين دو يمتزيا كم و مي‌رسد. امتیاز «سندمن» از اینده‌ی خوبش خبر می‌دهد و از رضاع بیداد کردن سریال. «كابوي بيباب» درست باد از فسل ول كانسل شد و فيلم «دفتركه مرگ» به دمله‌اي كه قران بود دل بهده نرسيد. اما «سندمن» به سندمن در دو پروژه به نهم شد. «سندمن» نه تنها می‌توادن به یک سریال بردی بشود بشود بشود بشود بشود بشود بشود.

منبع: SCREENRANT

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا