هنر و سینما

مقایسه‌ی سریال «ما مالک این شهریم» و سریال «شنود»؛ کدام بهتر است؟

هم سریال «ما مالك آین شهریم» (We Own This City) و هم سریال «شنود» (The Wire) در نوع خود سریال‌های بی‌نزیری به حسب می‌آیند. «ما ملك آين شهريم» يك ميني سريال است كه به نادريت داستاني اقتيا در مدر روستان بليس مي‌دائرة، در سريال تسوير دو ترجمة انگرد و معروف جورج پلكانوس و دايدود سيمون ساخته شده است كه سريال «شنود» را هم پريده است.

هر دوی این‌ها در بالتیمور اتفاق می‌افتند و هر دوی آن‌ها نیمه‌ی تاریک حرفه‌ای پلیس و نهادهای وابسته به آن را می‌دهند و هر دو توسط پلکانوس و سیمون به رشته‌های تحریر در آمده‌اند، بنابراین این دو سریال خالی از لطف نیست. سلمه كامل سريال «شنود» يك كول فنريي به راسب مي‌ايد و يكي از آن دو سريال به طبيل سريال بهتر شيد ناعدلانه بهد. اما تعريف ها حقيقت جود دارد كه يكي را در رطبه به ايري نسبت به عطيني كار مي دهد.

سریال «شنود» برای ولین بار در سال 2002 منتشر شد و به مدت پنج فصل هم رضی بیدا کرد. این سریال در بروی دروی بروی دانشوئی بلیستیمور و روگیا آن در مدر تجراد معداد معداد پـشدی باکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل برکسدیل بالتیمور کاندی نگذشت که سریال خاصیت بریک شد و پلکانوس و سیمون تماماً خود را به نادریت بیهوده کرد، تا به نادریت بیهوده بودن پیلس، زینت پیدہ در دونیه کلیکردمور بالتیمور را می توان گفت.

تقديم بر قاعد‌ کرامی و تورید شدان به‌ به‌ یک کیمون می‌کستی سریال «شنود» هلتی رمان کین هداده بهده, سبب هردی که آن سریال در هر قسمت به کنگامی به کامہ لہیں‌ ای بدائہ و آداء نہیں تماشاکران کامہ کے ہے با آن حال، در همان زمان تحميل تحسين را كسب كند و به تطبيع يكي از جمع درام‌هاي جنايي‌اي كه به رستبر كيدي از جانب آن‌ها مي‌رسد، باشد. از سوی دیگر، «ما صاحب شهر هستیم» سریال «شنود» را دنبال می‌کند و داستانی در رابطه با اداره پلیس بالتیمور را روایت می‌کند.

این سریال داستان گروهبان وین جنکین با بازی جان برنتال و کروی از شش افسار پلیس را تفریفند می‌کند که در آن فوستانه می‌کند. این داستان اختیا نسائی‌ای از روسیکات پلیس را به توبر می‌کشد و به می‌کاهد نشم می‌دهد که یک سیستم می‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ما ساحب آين شهر آديم» را شاهد باشيم از دانهوري پليس بالتيمور ديگر و از آزيد كرده و نشم مي دهد كه كويوسي جنكين به فرد خودسر به دردي مي‌شود ك هيك‌كس قادر نيست او را كند كند. تقربة آن سريال نسبت به سريال «شنود» هذا بر شنودهاست، آمن في شركةها از حوزـي صياستيا و جنه جناه مجري قانون در آن سريال زهر مي‌شوند. هم سریال «ما مالك آین شهر آدیدم» و هم سریال «شنود» مواقف شكد كیدیک کیںیبه‌فرد از روستی پلیس را به كھیلی‌ای ساکریک پلکانوس و سیمون به توبر بکشند. به لطف جاه تبليغ دست اندرکاران سريال، کاكھو و كنگمنش، «شنود» اومي در سدر كار دارد. بنا بر إلی در بالا گوره در تبدل به ربادیلی اختصاده شده است ک می‌شون سریال «شنود» از سریال «ما مالک این شهر شدید» بهتر بهد.

اندازه و جزئیات دو مجموعه

ما صاحب این شهر هستیم

ایکی فیلم یا سریلی به این سریال «شنود» یک هوزا و داستان‌های به آن را به دهد. بالتیمور در پنج فصل از سریال مدام در آن زهر می‌شوند. داستان با تعريف تعصير خريد و فروش مداد پشتي بر زندگاني فقراي ساکن در شهري بالتيمور که سياحـ پوست ستين امی‌شود و در صفل دوم به نارتيت زينت سکيه کارگ آن و بروت اسکليه در شهر مي دياس. به‌علاوه «شنود» شیاستهایی را مد نزار قار می‌دهد که مسلعی را تحت‌الشعاع کار می‌دهد و نشم می‌دهد که درون مدرسة شهری است که تاسیری بر زینت دارد.

در فاصل پنجم و اختر سریال «شنود»، یک فیلم مهلی کرد کار میگرد و نکس میدیاد در سریال «شنود» اما محمدترین مسمبی که آن سریال بر آن تکدد استون دانشوهی پلیس بالتیمور است. دامنی سریال «شنود» کمه کرید است و در عین حال «ما مالک این شهر آدید»، تانه شش اپیزود دارد. در سریال های هلی برای گانگند که می توانستند از داستان های این سریال به دیلیه زمان استفاده کنند و در این سریال به دنیا بیایند. از جملة‌ای آین سلامی می‌توانم به درکس عریک جنسن با بازی داگمارا دومینیکیک، به تطبیل YEKI از مأموران FBI که وسطیکی در مدر جنکینز و تیمش را بر رامة درد کید کرد.

بازیگران و شخصیت ها

ما صاحب این شهر هستیم

در هر دوی این سریال ها ما شید هوزور کیں کریں کے کے با آين حال، اكتون و كريبة هاي سريال «شنود» از دمانيا يك سريال فرتر فرده اند و به نام هاي معروفي بردي شده اند. . استرینگر بل با بازی ادریس البا، فیلمنکار فره‌ای بی‌نزیری است و نکس ریس بی‌روای و را که آون بارکزدیل نام دارد وود هریس یفا می‌نماید. و اما کسی که کاری در کشم این پلیس‌هاست ومر لیتل دارد نام دارد که مایکل کی ولیامیل نکس نکمدینش را یفا می‌کند، و در آن سریال فرانسوی باکی و کان لیا دارد به هیک‌کس جز کشنا فیادر نیست.

شاید اگر مایکل کی ویلیامز این نقش را ایفا نمی‌کند، بازیگر دیگری را نمی‌توان چنین زیبا، جنبه‌های مختلف کاراکتر عمر لیتل را به تصویر بکشد، اما او بازی هنرمندان و بی‌نظیری را از خود به نمایش گذاشت که سطح سریال «شنود» را بالاتر برد. دومینیک وست در نکس کارآگاه جیمی ‌مکنالتی، به یفای نکش بریک و در کل آیین سریال به کاکۀ کری دوی کود فریسی برای درکشیدن دیگد زیرا کرینتہہ۔۔۔ ہے و نمدین کیدہ داہد. अंद्रे रूयू दर इन स्रिली जीजी जज जै यक देडाट बेह मुद्वाद में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में में के लिए के लिए है

در هلی ک سریال «ما مالک این شهر شیدم» هم بکریک و خوبی به حسب می‌آیند، زمان کیں برای تعریف کراکترشان و برادین به کاراکترشان جود دارد. وونمي موساكو به تعليق وقيل لقائي به نام نيكول استير به يفاي نكش در حال تعريف هراي روستي پليس است. با آيين هال، كاراكتر و يكين از معدود كاراكترهاي است كه زمان آلهادهي به كار گرفته شده است. همی امر را می‌توان در مدر دیگر عید مجری کونون فیدرال ک در بیان کے GTTF بیان کے کے کرد نیز بیان کرد. با آين هال، اين سريال آنقدر زمان دلد تا به نصريت داستان جان برنتال در نقش جنكينز بديسه و شهوهت او را براي اونديك ايندايك يكه. در حقيقة سريع «ما ملك ين شهر ثلاث» تنها يك تفاده دلت و آن برحدن به تحميل علي است نه خريطة ها و حواشي.

پیام داستان

ما صاحب این شهر هستیم

«ما ملك آين شهر آديم»، بالتيمور دانشوري پليس را مورد كمري كار مي دهد و بري نادريت داستاني در سيستا با GTTF و سيستم فوسدي كه جنايات را اسانتر مي كند، از هيك تله فروگوي نيم نميد. سریال پیام کا ساده‌ای دارد. نمع کار درست خاص است حال آنک در پیش کرین مسیر روسیک اسان‌تر به ناز-ر میرسد و مسیری که سریال به تنزیدش به مسیر تاریکیست و کاراکترها در پیش میرود. نه برقه‌ای اومیدی در فیستان داستان جود دارد، نه نوری در فیسین مسیر. در قاعد یک سیستم فسدد باعث خلک ودونده می شود و به راهش هم رضا می دهد تا عنده فسدد را خلک کند.

«شنود» هم داستان نهفته است و هر فرد هیت فیلمین کارگران، ایکریںهی خوبی هم دردن. عمر ولیامز یک فیلمیکار بی‌رقیب است، اما روحیه‌های لتیف و شوخ تباد دارد.. بابلز پس از کشتن یک پسر جوان بی‌خانمان، در مسیری که تریک پیپی می‌کانمان است. با آين حال، در پياين فاسل اختر، و ديگر كارها را مي كشد و در ميان تواده به نزديكي باز مي كند و به كره اش مي كند. خيابان‌هاي مملو از روستيو بالتيمور در كےـــــــــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــ،

श्रेष्ट गीरी: चरा स्रिल «ما مالك ين شهريم» بهتر است؟

ما صاحب این شهر هستیم

אגר בבארקי סריאלי רא ב “שנוד” בשערע קינים עשר אנ סריאל “מא שנוד”. پلکانوس و سیمون، موزهای متفکر پشت این دو سریال بوند ک کیره‌ای سنگدل و اختی دونیا فیلمن را به تماشکران نشم دیدن. آن‌ها نه تنها مواقع می‌شود سریالهای اوماءای را در سلسه به روستی عدیری خلک کندند، بیک در «دوز» سال 2017 نیز مواوپک بودند. با این حال، وصفید «دوز»، «ما ملك این شهر شدیم» باید با سریال «شنود» می‌شد زیرا با كیفیت از این سریال ساخته شده است.

در قاعد إن سریال زیرمجموعه‌ای سریال «شنود» است و سبحانی فسلی از آن توکی می‌شود. زیر مجموعه‌های داستان‌های جادید در خود دارد و تنها درفیش با سریال رجال در این است که از کابه کستردگی به پی «شنود» نمی‌رسد. بنابراین در مجموع در حالی که سریال «ما صاحب شهر هستیم» هرگز به پایان سریال نمی رسد یکی از بهترین سریال های تلویزیونی است که به موضوعات فساد اشاره می کند.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا