هنر و سینما

10 شخصیت اصلی سریال «مردگان متحرک» و بزرگ‌ترین غم‌هایشان

سریال «مردگان تانیمیک» (The Walking Dead)، یکی از محبوب‌ترین سریال‌های تلینفیهی نزد هواداران است که از سال 2010 میلادی، تسوری تنکیسی AMC می‌شود. این سریال که پر از ایکھیں کے کے و در عین حال تراجیک است، کاینده در بیننده بیننده حک کند; अध्यारी के गुब्ले ब कश्म، امروز

این سریال زمانی بریک می‌شود که فصل YAZIDHEM سریال «مردگان تیمینک» هنوز در حال حاضر است. تا فسل یازدهم عرض المزیدهم از مرج فرار کند. با آين هال، هما علي كه هنوز زيندا منده اند، جمبه هاي مهلكي را به وسيله اوكور و استماديني كه شكل مي دهند، در زينديشان تحمل مي كنند؛ جمبيه هاي ك قران به بهانه اشك هاي پايشان دوباره مي شود. 10 تراجدی در تصریک، بھش میں میں از داستان و تعلیم خریدتها را تشرین می‌دند.

Warning: در حرکت رضائی تبدل لو بردان داستان سریال جود دارد.

10- نیگان و مرگ لوسیل

سریال «مردگان متحرک».

جفري دين مورغان در سرائة صفل ششم به به تورد سريال «مردگان تنيميك» مي شود تا نكش نيگان، رحبر شرور گروه منجي را جودورين دوربين بازي كند. پس از آنتاش دو فسل از جنگ‌های کجی‌ها به سایر جمید هینسی در داستان به راه کهده می‌شود، به خوبی تماشه می‌کند ک پوستینی نیگان سکتب کوردا، زندگی می‌کند و از کزر یک سال تاله می‌کند تا به رستگاری. از تفسیر دیگر، تعلیم در داستان درسی می‌شود که در فیلمی بد است و شرور در همان بد آخرالزمان، سباءش لوسیل را از دست می‌دهد.

نیگان زمانی سبائنش را به‌وسیته‌ای به زامبی از دست می‌دهد و داستان سریال نهدی بود. அக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்க்குக்கு آذا به‌وسیته‌ی تعلیم در سیلاس‌ شرح می‌شود که کرا نیگان، اسم کوب بیسبال خاصش را لوسیل کیں و آن را در تمام مدت با کنشه همل می‌کند. در حقيقة، در کوب بيسبال لامعة و تناه کيزي است که نيگان را از ياد و خاطره‌اي لوسيل جدا نمي‌کند.

9- מישון ו מרג אנדרה

سریال «مردگان متحرک».

מישון בא באזי דאנאי גורירא، ישון אז שים האים מהבוב סריאל “מרדןשי מרדןשי מרדןמיקומונ میشون با شمشیر سامورایی‌ و شیره و زاهر پر ابهتش، کند ریست به صور عدن سریال خاص‌تر به نزر می‌رسد. در هلی‌كه می‌شون كیده‌هفت سال در دونیا سریال زین‌مردان، آن فیلمی را كه بیكشیده بود از دست می‌داد، اما مدیدی بود از كی كه می‌شون بیخبر بود.

מישון אז משחח רושד שפרישתי, יקין אז משחשין קירשתיה דר סריאל “מרדגן מניקר” אסט קה בקשי אז אינ אופשער רא באיד מדיון پیشـزمینه‌ی داستانی ین کاراکتر دانست. در داستان تول نادریت سریال «مردگان تنیمیک»، بیننده نگرانی می‌شود که می‌توان در اخترالزمان، پسربچه‌ای کوکی را از دست می‌دهد. در حقيقة إين تراجدي قمبي تا ميشون به تحميل و به همور دو زامبي شد، دل به كوه و ساهرة بزند تا خدية يك جديدي دير بري زيندة بيابدة. .

8-ساشا ویلیامز و مرگ تایریس

سریال «مردگان متحرک».

ساشا ویلایماز، черный бод кех твесь сника Мартин-грин для друбины бех для часть шед. و یکی از فیلمهای محمول سریال «مردگان تنیمیک» از فسل سوم تا فیسل هفتم به شماره می‌رود. در سه سالِ المزیدِ مجراجویی ساشا، و به همور برادارش تایریس (چاد کولمن) در دونیا سریال به گرزان زیدن می‌رداخت تا آینک در کے تایریس کیلی نابه‌هنگام در تسرید داستانی فصل پنجم می‌میرد.

מרג תאיריס בה מרג עדה אַי דיגר מעד בת גרין עבור שד תא סאשאשאבאעאשאב سیلسه ای ساشا ب فیلتی ابراهام در علیسدریا شد تا ساشا یک بار دیگر استکی ب با عربام کا کند کند. هر کند، آن سلسه هم در کیه به یک تراجدی به بردید می‌شود.

7- رزیتا اسپینوزا و مرگ ابراهام

سریال «مردگان متحرک».

رزیتا اسپینوزا با هنرمنایی کرستین سراتوس کاینده به YEKI دیگر از سریال تدون محمول در سریاه فصل سوم بردید که تا فصل YAZIDHEM، روشد جادی را از از کامہ موبایت پیدا کرد کرد. زمانی که رزیتا در ترایره فیلم کامه به بیننده می‌شود، داستان‌های آنتریک کریں برامون این شرکت را می‌دهد. یکی از داستان‌ها، از دست دادن ابراهام فورد با بازی میکل کادلیتز است.

با جودة اینكه در زمان قلادة ابراهام، سلسه عتفی میان رزیتا و و خیلی وقت پیش تمام شده بود، رزیتا و ابراهام مجراهای جادید را با كرداه هتی پیش از استقرامی فاسل كاحم كرده بود. هر قد هم که سلساهی انها، یک سلساهی که آشفته به نصر می‌رسید، رزیتا جولبش از ته قلبش ابراهام را دوست داشت و پس از مرگ ابراهام، رزیتا به یکباره از درون نابود شد. با تمام آئین تفاسیر، رزیتا پس از کند سال می‌توادنی یک فرد دیگر را بری دوست دانگ پیدا کند.

6- אזיקיל و מרג הנירי

سریال «مردگان متحرک».

امرافه پس از داستانی خت داستانی گروه منجی،خریبت یزیکیل (خریپیتون) هم در داستانی می‌شود. برکی از تعلیم های یزیکیل به تویت رحبر گروه کینگدام را نمی توانم به تور کامل بفهمم. با این حال، پس از برکردن یک فردن به همیر کارول، یزیکیل اسلا و ابدا ابدای از دست دادن کیں و بی‌رحمانه‌ای یک بوک نوبود.

با این که هنری از نسبت خونی هیچ کورینی با این دو خریدت نهدید، هنری (مت لینتز) در هر روست فردن ازیکیل و کارول کرول می‌شد. از دست دادن هنيري قمبي شد تا اين زوج هم از جدايي جدا شوند و هر كادام به تعليق در سوگ فردز از دست فرده‌شان عزاداري كند. با اینكه آزیكیل به شركت تلہ كرد تا لہیں هنری پس از مرگش اومسید شمرده شود، گم خاسی در آزیكیل هس می‌شود كه به آن رحدیه قبل سمرده نیست.

5- کارل گرایمز و مرگ لوری

سریال «مردگان متحرک».

کارل گرایمز به مدت هشت فصل، یکی از خریدهای رجال سریال «مردگان تنیمیک» به شماره می‌رفت. و کسی بود ک تیزر می‌رفت ک به یکی از لهای بازمندها در پیاین سریال بردید شود. अधरीन गमी कह कारल बा आन दस दस w पन नरम मि‌कंद ، के टेज बेरग मादरश दान है हैरीय है हंग तोलडे तोलडे सुद सुदरष जोडिथ जोडिथ बोड बोड बोड बोड बोड बोड बोड बोड बोड बोड सुद सुद हंग हंग हंग हंग پوند.

با إنـكه لوري شخصيتي از ديدن براي از هواداران سريال «مردگان تنيميك» يك كاراكتر به شكت ازرداني به نصر مي‌رسيد، مركش جاكك تراجدي عظيمي به فيس بري فردگانش كارل به حسب مي‌آيد. کارل به شرکت تحت تاصیر مرگ مدرش کار کریپ و تا کند فسل بیگرهای از خود نشم می دهد ک وصفید پیدرهی پدر و مدرش بری بھا بود. کارل بعدها، کمی پیش از فوکس نگواری ک کار بود برایش بیفتد، مرگ مدرش را به جودیث به‌وسیته‌ای نگارش یک نامه تعلیم می‌دهد.

4- سرود و مرگ سوفیا

سریال «مردگان متحرک».

کرول بازی بازی کامی بازی کے میلیسا مکبرید، از در کت داستانی هوزر دارد. كرول كرول يك بار بريا هذا پس از مرگ دكترش صوفيا در تريره استرامين فاسل‌هاي اورتيا كيست‌ها پيدا مي‌كنند. او که دکتر غمشده‌اش می‌کشت را درک می‌کند، در کیش او را در توالی هرشل به شکل زامبی پیدا می‌کند.

مرگ سوفیا جدا از شوكه كردان كارول، منتدی را هم به یكباره شوكه می كند. این کاکتی از ترفی می شود تا کارول زیندگی‌اش را پی مسیری وقف کند در کریں او، به یکی از همترین و ومفیدترین عزم کروہ ریک گریمز می‌شود. با تمام آين تفاسير، غم از دست دادن سوفيا درد جردة بريا ين كريبة ميسود مي‌شود ك كارول يك وك كے اين را كيں و هتي فيلسير كند.

3- دریل دیکسون و کاکت ریک

سریال «مردگان متحرک».

قطع به تعلیق یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های سریال «مردگان تیمانیک»، دریل دیکسون با بازی کریدای نورمن ریداس است. پس از جدا شدن ریک (اندرو لینکولن) از داستانی فصل نهم، دریل به کریل به خرید داستان می‌شود. دریل به نازر می‌رسد در تسدینش شده است که تا تعریف داستان باید زیدنا اما آن علم که دریل باید با گم از دست دادن عربانیانش کنار ایست، استمین کامه کامه‌انگی است. به فیس این‌که و باید با نوبود عزیزترین دوستش این ریک گریمز به نھوی کنار ایدس.

دریل برادر خونی‌اش مرل (مایکل روکر) را در همان دست از دست داد، اما کریل را می‌توان از دست دادن ریک گریمز دانست. با آن‌که سلسه‌ی دریل و ریک در اینده به شکته دست کوش جنگل بود، این دو به آک‌هیں کیدیه‌اند به دوستان کوبی بری می‌شوند. سلسائی رافاکت آنها تا حدی تحدید کرد که پس از جدا شدن ریک از داستان، تراجدی تراجدی تراجدی در داستان کردی زدان می‌شود.

2- مجی و مرگ گلن

سریال «مردگان متحرک».

مغی بازی لورن کوهن در ترایر استراین بایاین فاصل دوم می شود و به کلکتین می رسد از کیترین و محبوبترین فیلمترین سریال «مردگان تانیمیک» می شود. از ترفی صلاهی عاشقانه‌ای مگی با گلن (استیون ین) هم YEKI دیر از استکامینی بود که سریال شکت از آن کوششان آمد. پس از کند سالی که از توفافیه ین دو تن می‌گزد، می‌گوید به اجبار باید شید مرگ شوهرش به بی‌رحمانه‌ترین شکل مشک شود. گلن که کار بود به زودی شید تولد فردش بهده، به شکل مسک جلو اکشنی مگی در داستان کل می شود.

سلساي عاشقانه‌اي مگي و گلن، يكي از مولفه‌هاي كاكه خوب سريال در دوران بود و مرگ گلن، تحبهي به فاشتي فرستاني مي‌كند. मगी बरय गुदार इन व؟ در کیه هم بیننده به خوبی‌می‌بیند ک مگی به تبیل رحبر گرو هیلتاپ ایک می‌شود. هر کند، مگی هیک‌وقت به آن کریت برنمی‌کود یا همان مگیِ اخزید برنمی‌گردند.

1- ریک گریمز و مرگ کارل

سریال «مردگان متحرک».

بخس جادی از داستان نردیت در سریال «مردگان تانیمیک» تا نه فصل روی دوش ریک گرایمز سنگی می‌کند. ریک به تعریف رحبر گروه با کاکتـهای جادی از دوست و آشنایانش عاید می‌شود اما هیچ گمی به گم از دست دادن فردن دوستداشتنی‌اش عنی کارل نوبود.

از عرض المزيد به نصر مي‌رسيد كه ريك كره به جنگ براي بكا در دونيا اخرالزماني مي‌ديا. پسر ریک، ریک کیز کیز این کیز در زینگاش بود و وکی که کارل از خت داستانی دیلت می شود، ریک ریک کے گم زیدنگاش را باید تمرب کند. از ترفی دیگر، مرگ کارل کوگی تا پدرش در یک کوگا به پیش‌بینی، پدرش را به گوره منجی دید تا یک یتحد قوی‌تری بین دو کرو از انسان‌ها شکل کرد.

منبع: Screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا