هنر و سینما

10 فیلم اکشن برتر برد پیت که حتما باید تماشا کنید

برد پیت با بازی در فیلم «قطار سریسی السیر» به برد کیمنا کیم و ولین نکش رائل خود را باد از سه سالیفا کرد. با این حال پیت مدت ها است که دیر در جنر اکشن، در نقش بازیگر رجال زهر نهدینه و از این منزر می توان «قطار شرید السیر» را فیلمی دانست که و را در میدان به بیدان است.

این فیلم مسته شده که ما کند و کاو در فیلمهای اکشن بهیں در بازیگر بمنکسی است. فیلم های اکشنی که در آن ها به یفای نکش می رسد به کاکا کاکی می رود. از فیلم‌های حماسی در سلسه با زامبی‌ها मुद्वार “जंग जानी जेड”

شاید مخاطبان کدام یک از کارهای او را دوست داشته باشند و برخی دیگر را نپسندند، اما نمرات راتن تومیتوز فیلم‌های اکشن پیت، راه خوبی برای ارزیابی این موضوع هستند که یک فیلم‌ها می‌توانند بهتر باشند. در واقع امتیاز راتن تومیتوز به ما نشان می‌دهد که چرا برخی از فیلم‌های اکشن برد پیت را دوست دارند و به آن‌ها نمره‌های بالایی داده‌اند و چرا برخی از تریلرهای جنایی مانند «باشگاه مبارزه» و «ماشین جنگی»، واجد شرایط این رقابت هستند.

10. تروی (تروی)

برد پیت

 • کارگردان: ولفگانگ پترسون
 • بازیگران: اريك بانا، بريان كاكس، شان بين
 • تاریخ انتشار: 2004
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.3 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 53 از 100

فیلم «تروآ» یکی از برد پیت در عرینی بازیگری به حسب می‌اید، زیرا و در این فیلم نکش اشیل جنگل را یفا کرد. داستان فیلم در تول جنگ تروا فوکس می‌افتد و اشیل را نشم می‌دهد که فورگا خود را به فورگا ولیعهد تروا، هکتور ابدای می‌کند. تروآ یک کیں کریں بریک بہود، کیں نقدهای کے و نقیضی را از جنب مرکتیکان کودگو کرد.

انتقاد‌های مهمی که از این فیلم وجود داشت، این بود که فیلم‌ها توانستند ارتباط عاطفی بسیار مناسبی را در بین کاراکترها به وجود آورند و در واقع رابطه بین بازیگران آنچنان قوی نبودند. अमा जाने जेनर अक्ष्ण आजा सहेनहााय खनर از جنگ و زمانه کرکره کارے داشت. کود پیت در سکانسهای کوکهای ک از نزر ترکویی کیں نوبدند، درگ شده بود، اما بینندگان سینه جنگیدن و کاراکتر و را در این فیلم به شکت پاندیدند.

9. قطار گلوله

برد پیت

 • کارگردان: دیوید لیچ
 • بازیگران: اندرو کوجی، مایکل شانون، لیدی گاگا
 • تاریخ انتشار: 2022
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.5 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 54 از 100

فيلم «قطار السريع السير» پس از سالها برد پيت را به جنر اكشن به جنر اكشن به جنر اكشن به جنر اكشن فيلم به جنهر اكشن به جنهر اكشن به جنر اكشن به فيلم را مي دهد. واقعاً این فیلم چالشهای زیادی را برای را به راه درزراکتن به من تنن می کنند که به آمادگی آمیزی نیاز دارد.

در فيلم «قطار سريع السير» ما ليدي باغ را عرض المزيد كه در قطري با قطر قطر قطره شده است كه هر يك در تلحة ستحد تا عتيني را بكشند. این فیلم به دلیل بدلکاری و فیلم پر آدرنالینش به شکت مد رستبر کار گرپ اما سریکت کیدی را در سیلسه ب مدت زمان تورکاش کنگو کرد.

8. آقا و خانم اسمیت

برد پیت

 • کارگردان: داگ لیمان
 • بازیگران: अंजलिना जुली، आदम बरोदी، करी वाषिंगत
 • تاریخ انتشار: 2005
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 6.5 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 60 از 100

انگلینا ژولی در بارد پیت بره مددها YEKI AZ تاست داندنی ترنیر زوژای هالوود بخ ساعتپوم می‌آمگیدند در این فیلم «آگا در خانه این‌سمیت» نقطه‌ای که می‌تواند چنین لیشا و آچانچای шد. این فیلم به داستان نارتید دو قاطل متاهل از دو جناهه می‌دهد که می‌تواند از دیلت باقی کتلان دیسین می‌ـــــــــــــــــــــر را به قطل کند.

فیلم «آقا و خانوم اسمیت» به دلیل کرکی فوک‌تدردهایی بین جولی و پیت و آذید سنتاک جنارهای اکشن و کمدی کندی نقدهای پستیف را کیدو کند کند. این فیلم کے کے سےے کے درد کے کوت کوکت کے کے کے را نشم میدهد و لهن کنده فیلم هم بر کمہیت آن کہ است است. با آیین هال، برکی از کریکین فیلم «آقا و خانوم اسمیت» را به دیلی زیاده روی در برکی از ساخنه ها مرد سریک دید که ناماقول هم نیست.

7. بازی جاسوسی

برد پیت

 • کارگردان: تونی اسکات
 • بازیگران: رابرت ردفورد، کاترین مک کورماک، بندیکت وانگ
 • تاریخ انتشار: 2001
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 66 از 100

«جاسوس بازی» یکی از فیلم‌های جنهر اکشن برد پیت است که به شکت دست کم کرده و در بین کارها و غم شده است. در آن فيلم رابرت ردفور هم نقش عفريني ميكاند. و و پیت نکس دو مامور سیا را یفا می کند و کاراکتر ردفور تاله می کند تا پیت را از دست مزدوران ازاد کند. فيلم «جاسوس بازي» فيلمي كملا اكشن است كه از ساخن‌هاي كومه‌اي بي‌نزيري بهري‌ميبرد و تشاهن آن براي كنر اكشن خالی از لتفو بود.

मृषान बह आन में अक काँ काँ के फिलेम कहा शान के के के के अक के लिए के के लिए के के लिए लिए लिए लिए लिए در آن فیلم ردفور و پیت کایند سیلاس‌های فوک‌تدرد را با هم کتککند و دینامیک بین آن‌ها کامیت فیلم را سد بارب کرده است.

6. Z جنگ جهانی

برد پیت

 • کارگردان: مارک فورستر
 • بازیگران: متیو فاکس، مری آنوس، دیوید مورس
 • تاریخ انتشار: 2013
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 67 از 100

برد پیت در ترجمه فیلم «جنگ جانهی زد» ک در مدر زامبیها در نکش بازپرس روزین مله تعدید بود، جری لین به یفای نکش ک در تل است تا تاریبی را بریا پریں زید کاشف یک. इन फिलेम के बह अधिक बेखा गुदा दर बाक उफिस बुदार शुद सुद व नाशर पुशिष मरज म wo मरद र केंड केंड केंड केंड केंड केंड.

فیلم «جنگ جانهی زد» به دیلی فیلم-بدری نفس گیر و ساهنی های کومه با زامبی ها کهمه جا را ویران کرد به فیلمی دیگین کردی کردی. پیت هم به کاتر بازی در جانری ک بریش جدید بود به شکت، مرد ستایش کار کریپ، زیرا این بازیگر کاینده بود جنار اکشن را ب جنر اکشنی در هم آمیزد و فیلمی کیںیبهفرد را ایکا را ایکند.

5. مگامایند

برد پیت

 • کارگردان: ताम मक गर्थ
 • بازیگران: ویل فرل، تینا فی، جونا هیل
 • تاریخ انتشار: 2010
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.3 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 72 از 100

برد پیت با فیلم «مگ مایند» که رحدی تناف از جنار ابرکرمانی است که وارد دونیا عنیم ها شود. پیت سداپیشگی ابرکرمانی به نام مترو من را بر که داشت. ابرقهرمانی که قدرت های کید درد و در متروسیتی، فرد محبوبی به رساب می‌اید. «Maga Maynd» نامزدی به نام «Maga Maynd» نامگذاری شده است.

فیلم «مغا مایند» به دیلی سداپیشگی بی‌نزیر پیت که لهنی کمدی داشت به شکت مدی ستایش کار کریپ، زیرا و کا کی به مترو من را ک نصیعی کمدی سوپرمن به رسب میامد به کامید به توبر من را. در كل «مغا مايند» يك فيلم اكشن و ابرقهرماني نيست زيرا از جود تمي كمدي نيز مي‌برد.

4. کشتن آنها به نرمی

برد پیت

 • کارگردان: اندرو دومینیک
 • بازیگران: ریکارد جنکینز، بن مندلسون، سم شپـرد
 • تاریخ انتشار: 2012
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 6.2 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 74 از 100

در فیلم «کشتار با لطافت» صحنه های اکشن کاندان کندی، جود داده، اما این فیلم آنقدر اکشن و کتیری است که می توانم در لیست فیلم های اکشن پیت جای داد. «کشتار با لتافت» به ایفای نقششان به اینکشان است که برد پیت و جیمز گاندولفینی.

آن دو قلاطر در کولاه‌بردار است که کیز گران بهایی را به سروبت بردند. کیزی که مدلود به این دو قاطل است. کشتار با لطافت به دلیل تعریف بر کراکتر ‌فردزی و برنای‌ی کاراکترهایی کاهرمن کے از عزمی کوشونت ابایی به دیلی به شکت مرد ستایش کار کریپ. اما در كل علمها بين كاراكترها كند زياد نيست و به كند سكانس كنگر ميشود

3. خشم

برد پیت

 • کارگردان: دیوید آیر
 • بازیگران: جیسون آیزاکس، مایکل پانیا، کایل سالر
 • تاریخ انتشار: 2014
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 7.5 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 76 از 100

فیلم جنگی «خشم» به ناریت داستانی در سلسه با فیلم های پیانی جنگ جهانی دوم و حول محور YEKI از خدمه تانکهای امریکین در آست که در علمان بری نجات جان خود را می کند. پیت در نکس سرگروهبان دان کولیر به یفای نکش می‌دیا يكي از خدمه‌ي تانك كه وستفيك‌ي هيدايت الباقي سوردين را بر درده دارد. این فیلم که هندی از جنارهای اکشن جنگی و تراجدی است به کامسیت هر که تمام تر، افول این هاکامین را به توبر می‌کشد.

فیلم «خشم» به کاتر به توبرد کشونت کوشونت، آن هم به شیوکای ناب و کیمی به شکت مد ستایش کار کریپ و کین به کھیلہی خلک ساهنهای کملا کاکی کراین توجہ مردو و مردیکین را جلب کرد. پیت نیز به دیلی بازی دراماتیک و خلک فیلمی پدرانه برای سوییر سوردین مرد ست کارش گرپ و در کل فیلم «خشم» هم به دیلی بازی داستانی بی‌نزیر هم بازی کھیلیبه‌فرد کاکسکش کاین امتزیا راتن تومیتوز را کاسب کند.

2. شهر غمشدة (شهر گمشده)

برد پیت

 • کارگردان: अरोन नी ، आदाम नी
 • بازیگران: संद्रा बोलाक، चिनिंग तीतोम، पत्ती हस
 • تاریخ انتشار: 2022
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 6.1 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 79 از 100

برد پیت در فیلم «شهر غمشده» که خیشتر به شرکت سندر بولاک و کننیگ تیتوم در نکش لورتا و الن برید نکش ممنکل را بر عهده داشت. در دو كاراكتر در جزيره به دام پيدايند و سعي ميكنند از دست مردو اين جزيري فرار كند. .

کراکتر برد پیت به کودیک‌ای کمدی و گلبش نقدهای پی‌پیٹ را کیدی کرد کرد زیرا و کید نکز یک مزدور را ب زرافت بی‌نزیری یفا کند. فیلم «شهر غمشدة» هم به پاکتر ساهنی‌های تناف و هم به دیلی مبارکه اکشن شغبه اورش کاین هس کوبی را در عندین کند و امتزیا راتن تومیتوز را کبی را کسب کند.

1. حرامزاده های بی شکوه (حرامزاده های بی شکوه)

برد پیت

 • کارگردان: کوئنتین تارانتینو
 • بازیگران: کریستوف والتس، میخائل فاسبندر، آلی رااث
 • تاریخ انتشار: 2009
 • امتیاز IMDb برای فیلمبرداری: 8.3 از 10
 • امتیاز گوجه فرنگی راتن: 89 از 100

یکی از محیج‌ترین فیلم‌های برد پیت ک از جود ساهنه‌های اکشنی‌نزیری بهرامی‌برد، فیلم «حرام‌زادهای کلانتی» در لیست ما رونتی اول را به خود اختصاص داده است. این فیلم به نادریت داستان درهم تنیده‌ای می‌دیا است که داستان را در خود جای داده و در کل هول ماور کتل آدولف هیتلر ترایں دارد. حرامزادهای کلانتی به کاتر تناف تاریک، کریبتهی گلبه و ساهنه کیتریش به شکته مرد تحسین کار کریپت.

کوشونت در جای جای این فیلم می شود و کشونتی که برد پیت به یفای نکشش راینی، آلدو راین، تیمی بری خود دست و پا کرده تا دوشمانش را نابود کند. در الی داستانی که فیلم به نردیش می‌دادی انسانهای خوب را از اینسان‌های بد می‌سازد و کانان‌های اکین را خلک می‌نماید که رنگ اول را در کارنامة کاری پیت به خود اختیاد داد.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا