هنر و سینما

10 فرانچایز سینمایی که باید زودتر به پایان برسند

فرانگایزهای سینیمی موافکک می‌کنند و حلووین در تول فیلم داستان کود را راضه‌اند اما زامین فرا می‌رسد که فرانگیزها بیش از حد تورید می‌شوند و داستان آن‌ها چنان‌ها کنان براک می‌شود که فانزان دلیل تماشنک این سری فیلم‌هاست.

دردیت در بکشی از سایت کارده فرانگایزهایی ک بری مدت توردها لها ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےے ہے ہے ہے ہے ےے ہے ہے ےےے ڪہے ہے ےےے ڪہے ہےے ےےےےے ہےےےے ہےےے ڪہےے ڪہے ۔ے نظر گید از سہہہےے اواے از داست داهاند، سحب کردہاند. हिन्दी आन स्री‌हा بدون توجه به نازر فیلمان می‌یابند و هتی برکی از آن‌ها دیر محبوب هم نید.

10. آوردن (احضار)

فرانچایز

सरी अहादर में फ्रान्चाइजहाय अध्या फ्राा्चाइजहाय अध्या र. با این حال، با سحلـانگری و زیاده‌روی در کستنی داستانی و سردرگم کردن کردگان، کریں سری را از بین ببرند. یکی از دردیت می‌گوید: «اخترا کاکا درد از کنتری که می‌شود. واحد من قاعدة برقه از درجمه ها و پیشدرامدهای آن را دوست دارم»

فرانگیزهای به دلیل کش دادن کستنی داستانی و مدهک تنزیر آن‌ها به قدری بندمانی شهد ک دیر دیر به ترسیدن به ترسیدن نیمی‌دهد، بلک می‌بهای به دنبال این فیلم. அக்குக்கு பிர்கை பாட்டு அட்டு அட்டை காட்ட்டு வெர் பெர் ப்ப்பு க்கு க்கு

9. مدیا (ساخته شده)

فرانچایز

मादिया ज़ावार्ष्धास्धात्रीन अथ्र तैयलर प्री गुश्वार मिशोद و به يكين از موقعُترین فرانگایزهای كمدی cinema بردی شده است. این فیلم‌ها مسلسل عمل و شوخی‌های مادیا را با هم پیش می‌بردند.

یکی از دردیت اقدید دارد که آن آتر تا الان مواقف بوده اما دیگر کاکیده است. واحد با جود افت تناف در سري، ماديا باز هم فيلمني دارد كه فيلمهاي او را بدون توجه به هر تعملي تماشا مي‌كنند و اين بدانند من اينست كه به كيم كد اما تمام نيمي شوند.

8. عصر یخبندان (عصر یخبندان)

فرانچایز

اسر یخباندان یک فرانگیز کارتونی دوستداشتنی بریا برای کیں و کریں بوده است و از زمانی که دیزنیـلاس در سـمه را کار کرده است در حال کـه است.

یکی از دریت می‌گوید: «اسر یکبندان تا سومین فیلم، فرانگیز مرد سوریم من بود و باد از رو به سراشیبی رفت» اسر یخباندان با استریم به سریوس استریم، میڪندی بندای کونگـفوکار شد و علیغرام فیلم کونگـفوکار شد و علی‌گرم فیلمها در دونیای آن کوگـفوکار شد. هم‌چینیب با دیھ فیلمتہ۔ در دونیا اسر یکبندان، به ناز‌میرسد که در فرانگایز به این زویدیها پیاین نایک پیدا شده است.

7. پاندای کونگ فوکار (پاندای کونگ فو کار)

فرانچایز

पांडाई कोंगफुकार ता इनाई काई क बे शरेष @ करडे त. برکی از بیندگان با اکران فیلم کاحم و رضائی ایزودهای سریال آن، ایست از هر زمان آذین متعرف پیان آن استد.

یکی از دردیت ردیت که از «پاندای کونگ‌فوکار: شوالیه آجده‌ها» کولیه اجده‌ها» گفت: «ما قاعدة به پاندای کونگ‌فوکار 3 یا یکی از سریال‌های تعلیفی با آنیاز ناک‌ایتم». تريلر شواليه اجدها إلي مي‌كند كه در فيلم يك مجراجويي جديد است و به نازر نمي‌رسد اين فرانگايز به اين زويدي‌ها پياين عبدي. فيلم فيلمها فيلمها فيلمها فيلمها فيلمها فيلمها سنشان باهتر فيلمها و فيلمها به داستاني تعزيل نياز جديد درداند.

6. هالووین (هالووین)

فرانچایز

«حالوین به پیاین می‌رسد» کار است پیاین فرانگیز هالوین اما قبل به فیلمی که در این فیلم بازراه‌های کریل سری می‌زند، می‌شود. فرنساء فرانگیزهای حمامها، با زیادتر شدن دیکه‌ها، کم‌تر و کم‌تر می‌شوند و حلووین نیز از آن قائد مستثنی نیست.

تماشاغران با تحميل طرا و منتدل اين فرانگيز از آن کراشت شده‌اند. یکی از دردیت می‌گوید: «داستان मिचेल माइर्जस اسلا از همان اینده نوده به یک فرانگاز می‌شد» «HALLOWEEN به پیاین می‌رسد» به کین‌ای راه را برای داستان عینی باز می‌گورد و می‌شود به کولوین در سری می‌شود.

5. جان ویک (جان ویک)

فرانچایز

खान विक दर पुष्टी एन स्री अक्ष्ण नकड इन फानाइज चारमीन फिलेम कोड कोड दर दान अकान डारद व भ आजान अगा अधिक अधिक स के ज जान विक विक विक निज़ा निज़ा साय शोदेाय शोदे پوند स پوند स پوند स پوند स پوند स پوند स پوند स پوند स پوند स پوندناک

دردیت ردیت نصبت به فرانگیزهای ک نظری فیلم در انها وجد کوشبین ایندین و دوست نید که جان ویک هم استمین به فرانگیزهای آن را می دهد. ترلير فيلم کاحم ايکند مي‌کند که آن پيپرتمي توادني خط داستاني جان ويک بهدا اما به رسم فيلم‌هاي اكشان كلاسيك مي‌شود، آن را در عين حال يك پاش جديد مي‌كند كه فيلم را از اين سري رويگدران كند.

4. مارول (مارول)

فرانچایز

मारोल फाउनलोड दूस डारदेन फिलेमाय मेरीती बा हुजर हैकेना v परिकाय शाय मोरड सुवालाश अकान शोद. با این حال و باجود حماسها و کستنی داستانی کیدا که باید نارتیت شوند، برکی از تماشکاران اهزاس می‌کند مارول باید پیانیانی بری داستانهایش پیدا کند.

یکی از کردیت بیان می‌کند: «من فیکر می‌کنم ان‌ها باید تمام فیلم‌ها مرول را پیگیر کنند و برای ده یا بیست سال یا کیست بکند و با ترکی جدید برای نسل بازیکن‌د». मारोल به این زویدیها ساخت و تورید فیلم یا سریال را رها نیمیکند و پومینا تا زمانی که کوین فایگی همـچنان روی بیشتر اختر کمیکـبوکی فیلمینہیک کند به روند خود رامہ‌دهد.

3. جنگ ستارگان (جنگ ستارگان)

فرانچایز

این سری آهنگ محبوب است و فیلم پرفروش‌ها را در خود جای داده اما در میان فیلم محبوب نیست. یکی از دردیت می‌گوید: «دیزنی دارد جنگ ستارگان را خراب می‌کند. کارهای جدید بسیار بد و پر از حفره های داستانی هستند.

سازندگان جنگ ستارگان هنوز در هال مجموعة نستان داستانی جدید بری سریال خود شهد اما کیدی را سینکی کرده اند و سازندگان را بریا فنگاز به جود بریداند ک پیپما منزیر به افت YEKI هندین فرانگیزهای سینیمی شود.

2. جیمز باند (جیمز باند)

فرانچایز

جامعس باند يكي از تريني فرانشايزهاي سينمعي تاريخ به حسب مي‌آيد و فيدولة در غيشه مواقف بوده است. با آن حال، برقه از تامشاغران می‌کند ک آن سری جاسوسی باشتریک شده است و برای بریا به علی درد می‌کند. یکی از دردیت می‌گوید: «فیلم‌های جدید کردی که داستانی و ساهنی‌های بی‌معنی دردن ک اسلا جلبی نایدنید. با آين حال قصر مدروب باز هم با ديتن يك ساهنة اكشن، عقل خاص به نصر ميرسود…

داستانها با جودانه در پیش دارد و باید تامشاگران را خود رازی کند و این فرانگیز با بیش از 20 فیلم در دل خود. به بر آیین، یان فلمین مدت‌هاست ک از دونی کردی و کتاب‌های کندانی بری کیتب باکی نمانده است.

1. سریع و خشن (سریع و خشمگین)

فرانچایز

فیلم‌های سریدی و خشمگین در همان دهه 200 نیز به ترکی فرسوده شدید اما سازنگانگ باز هم به تورید فیلمهای دیگر رضید دید و به همین دلیل فیلمهای دیر شده اند. یکی از بیان دارد: «این فیلم‌ها پس از مرگ پل باید مفاد می‌شوند». انگر آئین سری پس از مرگ پل واکر کیز خاسی را از دست داده و انقدر ایکو و غریب شده ک فاینگر ربی به دیدن آن ایندید.

فرانگایز سریدی و خشمگین خیر به یک شوخی فردی شده است و لهمین فیلم در کوگی ایکی، زیاد به بردانی در کوخی به فزادة دارد.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا