هنر و سینما

10 قهرمان انیمیشن‌‎های دیزنی و نواقص اخلاقی‌شان؛ از سفیدبرفی تا پیتر پن

شمایل قرامه انیمیزی دیزنی به‌شعود در دوره‌های رنسانس در استادی به خوبی و ماسومیت معروف است. این قاهرمن‌ از شرکہ‌خانم‌ قوی و الحم‌بکش, شرکہ‌ مربین و زیبارو تا حیوینی دوستداشتنی‌ به قلب هر دیزنی‌ رمسہ می‌کند. آن‌ها در تقبل میان خیر و شرکر مزازر پاکی‌اند. اما حقيقة اين است كه به جودة وحدة موبائلة در كلمة ها، بيكيهاشان دست به ختراها و بكساً عقمة غيراخلاقي مي‌زند كه از سوي سازندگان بي‌اهميت جلوه داده مي‌شود. در قاعد، دیزنی با توبر بی‌گناهِ در حکتی که از آن‌ها به تعالیم می‌گود، به‌گون‌ای کشم تعلیک را به روی خطریشن می‌بندد.

अधिया इना परभाष है खुबुब खुबुबान के गाजी देशिकेटा परभाष ، या देशिजाती के नाउर अचा जाई जाई भाष भाष डाष डाष پوند. مثلاً سفیدبرفی که وارد خانه کوتوله‌ها می‌شود یا علاءالدین برای رکسین به محبوبش دروگ می‌گوید. درست است که انسان جايز الخطاست و به تور قطع مي‌شود، مي‌توانم از کارت‌هاي نسخی‌ای کارتونی‌اش کشم پوشيدم. मुष आन؟ اما إلی شما تعالیقة قاهرمن های ديزنی و پيكسار از اين منزر را بداندیشانه و منتفینگرانه اما دیگر این دیكینیت و ختاهای عالیك امروز دیر كیده نیست. به همین کاتر این تعلیم ده کاهرمان انیمیزیهای دیزنی و پیکسار را که هر کند محبوب ولی ناکاملاند، می کند.

10. سفيدبرفي در «سفيدبرفي و هفت كوتوله» خانه كوتوله ها را ساحب مي كند.

ُسفیدبرفی، کاهرمان انیمیزی های دیزنی ناکامل

ملکه ای بدجنس از روی حسادت کسد کشتن سفیدبرفی را دارد. دختر جوان از روستا فرار می‌کند و هنامین جلنی و را به كلبه‌ای مبله اما خلی از سكنه می‌برند. فوزیه‌ی اوریکی‌ی سفیدبرفی می‌کند که آنجا محل زندگی بنداینی یتیم است، با این حال، خانه را تمزیز کرد و به مکان نقل مکان می‌کند.
کوتولهای سفیدبرفی را در خانه پیدا می کنند و به شرت نزافت می دهند و می پزند و پختوپز در نبود آن ها، ساکن خانه شوند. متاصفانه در قاهرمان انیمیزی های دیزنی نه تنها خانه شهوه را تصاحب می کند، بک یک کاهرمن کامہہ ادیدی و کسلکندیہ همست. سفیدبرفی به‌نون علین شاینگ خانم پیپرین انیمیس بلند دیزنی تاریخ‌سازی می‌کند، اما شرکتی درهد.

9. अच्चार «सिंदरला» به زودی

پسر شاه در

سیندرلا و پسر شاه (یا شاشنكی كیترین) را در مجلس ركس می‌كنند و تمام شب را با هم می‌كنند، می‌رقسند و نجه‌های عاشقان‌ها را می‌كنند و بدل می‌كنند. ای اما عبح رنوز بهتهههههههههتوادنیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت
با آئین وصاف مردی است که بگویم مردی‌ ک شیره‌ی معشوق خود را به‌ختر ندید، مرد ایدآلی نیست. अवारावाँ पराष है है है सिंदरला बेह‌ बेह‌ाद धारद व व कुश र ुवीارکت पाम साम वासीटी वासीटी अका अका अका बेा बेा बेा बेा बेा वा वा वा वा वाव अगर इन गारमें आगाणी इजनी बह माशुके है खोड तुजे तथारी मी‌करड ، विदाई पाषाखानम चानान शाचाना निमी‌श.

8. Ariel, the hero of Disney animations, in “The Little Mermaid” به کاتر ایریک از کود.

اریل «مثلاً» کهامان انیمیشن хай дезни накамал

अरिल प्री मुद्या कुचकी دوست دارد از زیر اب به روی زمین و در کند عشک اریک، شاشنک ‏ای دوپا، و روی دراز می کشد و در زیر می بیند. . अरील खाक शान साल दरड अमा फिका मि‌कंद है भाष विजाा ورز. همین خیال واهی می‌دیں و با پدرش که اسفایی است و به یک ینسان است، می‌شود و أریل را به سمت جدودگر دریا، ارسلا، سوق می‌دهد تا جادویی کند و به دو پا دیں تا با آن استگی به دونیا اینسان‌های روی زمین بیوند. أريل سعدة سعدة دارد و جديد ميــــــرد ك در آزاي گردين صدا به و يك جفت پا ديد.

بدودن اريل از سائة هذا براي دست برين اشك يك مرد، پيام بدي به دختربكه ها مي‌دهد. نها ممنها ممن اساست آونها را ررد به که بدی که بردند و بیان واید خود چشنند یا خودشنند یا خمچون آریل چیزگرند. متاصفانه این فیلم به‌غرم به‌روگ و موبای بالی آن، در جمیعی امروزی دیگر امروزی دیر کیں نیمی‌شود و اریل آن کاهرمان بــــــقی نیست ک دیزنی سعی کنید در توبر کاکه آن را داشته باشید.

7. وودی در «داستان اسباب‌بازی» به اسباب‌بازی جدید هسادت می‌کند.

وودی

ولزراهمن اولین محصول مشترک پیکسار و دیزنی است که یکی از موفق ترین انیمیشن های همه زمان ها است و برخی از محبوب ترین شخصیت های کارتونی به طرفداران انیمیشن و دیزنی/پیکسار ارائه می شود. குக்கு பிர்க்குத்தியு பியுக்க்கு. با آن هال، در قسمت اول، وودی مغلوب حسادت خود می شود و این سلاما را به کشمتی امرکت نمی کند می شود. اسباب‌بازی جدید اندی با نام بازلایت‌یر به‌سرعت محبوب می‌شود و در بازلایت‌یر به‌سرعت محبوب می‌شود و در معانی حرکت می‌دهد.

وودی شاهده در کرکس توجه اندی، پسربکه‌ی صحب اسباب‌بازی‌ها کارد درد و با ورود باز که یک ادم استیایی است، نمی‌توند تقصیم شود این توکی را تمرب کند. در إلى تحمل مى‌كنند كه را كمد مى‌كنند تا منى بازى اندى با و مى‌شود، اما تعربناً و را از پنجره به بيرون پرت مى‌كنند. در رماء، این دو باید با هم تعلیم یافته و در هم دوست شوند، اما حسادت ب‌دلیل وودی در بی‌دلیل وودی در بی‌دلیل کار، دوس تدون این شرکت را دوستک می‌کند.

6. علاء الدین، قاهرمن انیزینیها دیزنی، کاردهی هویت خود دروگ میگیوید.

علائِدین، کاهرمان انیزینیهای دیزنی ناکامل

علاء الدين يكي از دوست‌داشتني‌ترين شاشنك‌هاي ديزني است، و ميربان و دلسوز است و همه‌ي دوني را به پاي ياسمن بريزيد. اما با انسان خوبي است در عرض المزيد سلاسه ها هويت خود را به شاينائخانم دروغ مي گويد. علاء الدين از غول كراغ جادو مي باعر كه به يك شاينگ بردي تا شيستي خوستگاري از ياسمن بهده كند. گلب ار آنک یاسمین یک انسان فقیر و اصیل را به شاهزاده‌ای تعلیفی می‌دهد. ياسمين تعليق در سلما مي‌شود و با اندون خاصه از و مي‌پرسد كه ايا مي‌توادن به مرد مرد مدور اسلام‌اش تيمد كند يا نه. با جودة‌ آنک علاءالدین تابیت می‌کند که انسان خوبی است و شایستگی توجه یاسمین را دارد، فریبکاری اوریکی و نگلی‌کندی است.

5. मार्लिनِ «در جستوجوي نمو» بدجنس است و با و خودبزورجـبينانه ميـكند.

مارلین «شوخی و جوی نمو»

अध्या नमो रा बह दाम मी‌एंडासडासडास्ड و و و راندن به پدر و مادری که می داند و می کند، می کند و می کند و می کند و می کند، می کند و می کند. Марлин дер тул месир ба حتی эшна мейшод. دوری ماهي محربان و بامزه است که از کاکھہ میںہیہ کوتامہمدت رنگ میبرد. در إلی با تعبیر حرفها و سولیت برای مرلین را اغانو می کند.
بدیهی است که دوری قادر به بهدوس ستوستو خود نیست و این سلما بدجنسی مرلین را استرون می‌کند. मार्लिन डायम अध्याद मी‌शोद و کشم خود را بر سر دوری خلی می کند و می کند و می کند و می کند و می کند و می کند. می‌دانیم که مارلین بریا بریاین فردنش تحت فشار است و شاشر کادی کار می‌کند اما بدرفتاری با سریع‌ترین کاست کمک به و را دارد هم پرفتنی نیست.

4. مریدا «دلیر» با ناظاگهی مدرش را مسموم می‌کند

مریدا در

मरिदा गार्मान कार्णाम “दली غریب”. این کامهران انیمیزی های دیزنی و پیکسار در مجموعة الحمابکش و فوکــدرد است، اما با عاطفه کورکورانه به جودگر کیک مسمومی را به مدرش ملکه علینور می دهد، بی آنک بداند این تلسم که آلینوره ای می دهد.
جادوگر به مریدا میگ این کیک فقط را عوض می کند که مص یزی دننده را به خرس تیدیل تیدید به او نمیگوید. اما آئین شرکه خانم نامتعارف طلای دیزنی و پیکسار نیت بدی دهرید و کہ می‌بااره مدرش بی‌پرواینه‌ای و می‌توادین دامین داینی به ملکه بزند. अधाँ दर दर बाजी दास दास महान मियान मियान मراق मादाद मादाز

3. لایتین مککوین در «ماشینها» رادیاتور صبرینز را به دست می آورد.

لایتنینگ مک کوئین در «ماشین ها»

استارة‌ی انیمیس «ماشین‌ها» یک ماشین مشاهدة اینده‌دار به نام لیتنین مککوین است که در مسیر مکیکین گم می‌شود و در شهر رایداتور اسپرینز در مسیر 66 کار دارد و شهر زیدا و شولینی می‌رسد. لايتين قربطي خودخوه و متكبر دارد و بهتافهاي ناشايست از و سر ميزند و آين را بارها در بھشهاي جادي از فيلم تابيت ميكنند. इन माषिन मुक्ष्ट के है फिलेम रा में ज़रण गुष्या व तमस्चर सक्षनन شهر است هتی با متر که به شکت مشتکت دوستی با اوست, بها کریں با اوست. بها بر آیین، بهتافهای خودخواهانه لیتنین من دیں او با کلانتر می شود. البته، او تا فیلم به فیلم به کریبان و دلسوزتری بردالمی‌شود، اما بخش جهان از فیلم را با غستاخی و غورو اسپری می‌کند و فکر می‌کند از همه‌ بهتر است.

2. “Amazing woman” در “شگفتہانگیزها” در آتر براین میانسالی گودیاش را به هرکتی میندازد.

آقای شگفت انگیز در

باب پار و سباءش هلن ابرقهرمانان کے با جرم و فیلمند در شهر خیالی انیمیس «شگفتہانگیزها» باند. अमा है जिन؟ அக்க்குக்க்குக்கு க்குக்குக்கு க்குக்க்கு குக்குக்கு க்க்குர் கிய்குர்.
هلن به جستوجوی شوهر گمشده‌اش می‌رود و استنگرش انجازیر همیر و می‌روند. سندروم، شرور قصه از راه می‌رسد و امرکہ همی‌شان را تا پای مرگ می‌برد. برحان میانسالی باب، خودکوی و نیاز به ایهای مجددید دوران شکوه، بارها سبحانه و استاین و را به حرکت می‌ندزد. کرمیا و دیکیند و هتی در همین هاد هم رکشـبرانگیزند.

1. پیتر پن، کاهرمن انیمیس‌های دیزنی، برای خرید تنایک کود امکای ادمربایی می‌کند.

پیتر پن

پیتر پن با وندی دارلینگ و برادارانش می کند و آن ها را می کند تا با و به نورلند بازیگوردین. در نورلند همه جوان میـماند و وندی نکش مدر پسران گمشده را بر دونه میـگرد. प्रियान मेरिया, आजने व दजदान मेरिया जाक्ट चंड अमेल अच्चारी इन सर्मेजन राजालूड ब्राय बर्य में आस्त व हमिन अं‌हा रा به دوستی ابدی با پیتر ترکی می‌کند.

وندی به یاد مادرش اواز می‌خواند و همه‌ی بھه‌ها در استریا مدر و گادیه گریه می‌کند. در علی، پیتر درکلین دارلینگ را با دریکی کوش از زمان اسپری شده در جزیری جادویی، به خانه برمی‌گدرند. این قاهرمان انیمیزی های دیزنی به شکل دوستی جادویی و کوشـچزران نشم داهمی شود اما بیگی انزیلکران میداند که و خبیثر و مکارتر میداند، کرا که برای پر کردن کود ادمـربایی می کند.

منبع: cbr

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا