آموزش

مقالات آزمون اسپیکینگ آیلتس

 

در مقاله آزمون اسپیکینگ آیلتس شما با بخش های مختلف آزمون اسپیکینگ آشنا شدید. در آن مقاله، معیارهای سنجش آزمون اسپیکینگ معرفی شد. در مقاله روانی و انسجام در گفتار نیز به روش های افزایش نمره در آزمون اسپیکینگ اشاره کردیم. در این مقاله، ما به یکی دیگر از مهارت های افزایش نمره، با عنوان دامنه لغات (lexical Resources) می پردازیم. به کارگیری این مهارت نیز موجب بالا رفتن نمره آزمون اسپیکینگ و همچنین رایتینگ آیلتس می شود.

دامنه لغت Lexical Resources چیست؟

Lexical Resources یا دامنه واژگان با این مهارت ها تعریف می شود:

 • توانایی بکارگیری لغاتی که مرتبط با موضوعی خاص باشند؛
 • توانایی پارافریز کردن یا استفاده از کلمات هم معنی؛
 • بکارگیری صحیح کلمات در عبارات (collocations)
 • بکارگیری کلمات مترادف آکادمیک تر به جای استفاده از کلمات رایج؛ برای مثال بکارگیری کلمات هم معنی برای واژه های رایجی چون good، bad، very، important
synonyms

common word

fine, useful, adequate, skillful, …

good

awful, terrible, disgusting, dreadful, …

bad

extremely, greatly, absolutely, quite …

very
significant, essential, vital, crucial, … important

 

 • I am good at painting. → I am talented and skillful at painting.
 • This food is bad. → This food is disgusting.
 • It is very important. → It is absolutely important. / It is a crucial matter.

 

تحلیل نمره 4-6 و 7-9 با توجه به معیار دامنه لغات

اگر فرد دایره لغت کمی داشته باشد، در این صورت:

 • در گفتار خود از لغات محدودی استفاده می کند؛
 • کلمات مناسب را فقط در بخش 1 آزمون اسپیکینگ بکار می برد و در بخش 2 و 3 عملکرد خوبی ندارد؛
 • دقیقا همان کلمات بکار رفته در سوال را تکرار می کند؛
 • در ترکیب کلمات یا کالوکیشن ها دچار اشتباهات زیادی می شود؛

این ناکارآمدی در عملکرد، موجب کاهش نمره تا حد قابل توجهی می گردد.

در ویدیوی زیر فرد آزمون دهنده نمره 5 آیلتس را کسب کرده است. شما می توانید عدم بکارگیری دامنه لغت گسترده را در گفتار او مشاهده کنید.

 

برای کسب نمره بالاتر، فرد باید:

 • از دامنه لغات بیشتری استفاده کند؛
 • در مورد موضوعات انتزاعی به خوبی صحبت کند و از کلمات مناسب استفاده نماید؛
 • از کلمات مختلف استفاده کرده و جمله ها را پارافریز کند؛
 • از ترکیب کلمات در عبارات یا کالوکیشن ها به درستی استفاده کند،

اکنون، ویدیوی دوم را مشاهده کنید. این ویدیو مربوط به نمره 8 آیلتس می باشد که فرد آزمون دهنده دامنه لغت بسیار گسترده ای را بکار می برد.

 

با مقایسه این دو ویدیو، تفاوت های بکارگیری دامنه لغات را به خوبی متوجه خواهید شد.

چطور با پارافریز ساختار جمله را تغییر دهیم؟

پارافریز کردن مهارت تغییر دادن ساختار جمله با جایگزین کردن کلمات می باشد. به طوری که بدون تغییر معنا، جمله به شیوه ای متفاوت بیان شود.

برای پارافریز کردن می توانید:

 • از کلمات هم معنی استفاده کنید؛
 • نوع کلمه را تغییر دهید (اسم، فعل، صفت، قید)؛
 • ترتیب کلمات بکار رفته را تغییر دهید؛

برای مثال برای پاسخ به این سوال، می توانید جمله را به شیوه های مختلف پارافریز کنید:

Is a bicycle a good means of transport?

 • بکارگیری کلمات هم معنا:

Yes, sure. Riding a bike is a healthy way of coming and going.

 • تغییر نوع کلمه:

Yes, sure. Cycling is a fine mode of transportation.

 • تغییر ترتیب بکارگیری کلمات:

Yes, sure. A good means of transport is a bicycle.

ترکیب کلمات یا کالوکیشن ها در انگلیسی به چه عبارت هایی اشاره دارند؟

کالوکیشن ها، به ترکیب دو یا چند کلمه می گویند که همراه با هم به کار می روند و به معنای خاصی اشاره دارند. برای مثال:

take a nap, do homework, make a deal, …

برای افزایش دامنه لغات با استفاده از کالوکیشن ها، باید:

 • کلمات را به صورت عبارت بیاموزید نه صرفا یک کلمه؛
 • گروه کلمات را به صورت موضوعی بیاموزید؛
 • آنها را در جمله بکار برید تا استفاده از آنها را به خوبی یاد بگیرید.

کتاب English Collocation In Use از مجموعه کتاب های کمبریج، در دو سطح متوسط و پیشرفته در بازار موجود می باشد. این دو جلد کتاب، از بهترین کتاب های موجود در زمینه یادگیری کالوکیشن ها می باشند. محتوای این دو کتاب بر اساس موضوع دسته بندی شده اند. مطالعه این کتاب ها برای یادگیری و بکارگیری کالوکیشن ها در گفتار و نوشتار توصیه می شود.

 

در این مقاله، ما به موضوع دامنه لغات پرداختیم. افزایش دامنه لغت، برای استفاده در گفتار و نوشتار به افزایش نمره اسپیکینگ و رایتینگ شما کمک خواهد کرد. بکارگیری واژه های هم معنا، پارافریز کردن و استفاده از کالوکیشن ها موجب افزایش دامنه لغت شما خواهد شد.

اطلاعات کافی در حوزه آیلتس ندارید؟ نیازمند تمرین بیشتر و نظارت بر روند پیشرفت تان می باشید؟ با تیم آموزشی مدرسه انگلیسی سارا تماس بگیرید. ما در کنارتان خواهیم بود.


در مقاله های قبل، بخش اول و بخش دوم اسپیکینگ آیلتس معرفی شد. در این مقاله ما به آخرین بخش آزمون اسپیکینک، یعنی بخش سوم می پردازیم؛ در ادامه، با ساختار، زمان بندی و به کارگیری مهارت ها در این بخش آزمون اسپیکینگ آیلتس آشنا می شویم.

مدت زمان بخش سوم اسپیکینگ آزمون آیلتس

این بخش حدودا 3 تا 5 دقیقه طول می کشد. مدت زمانی کوتاه که باید بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشید.

نوع سوالات بخش سوم

در این بخش، 4 تا 6 سوال پرسیده می شود. موضوع این سوالات مرتبط  به موضوع سوالات بخش دوم می باشد. با این تفاوت که سوالات انتزاعی تری عنوان می شود. داوطلب بایستی به تجزیه و تحلیل بپردازد و پاسخ هایی ارائه دهد که نشان دهنده تفکری عمیق می باشد.

مقایسه سوالات بخش سوم اسپیکینگ آیلتس با دو بخش دیگر

سوالات بخش اول، سوالاتی مملوس بوده و بر اساس تجربیات فرد و زندگی شخصی وی می باشند. در این بخش، بررسی میزان روانی کلام شما مورد هدف خواهد بود؛ در بخش دوم، پاسخ سوالات، توصیف موضوعاتی نه چندان انتزاعی را شامل می شود. در این بخش، دامنه لغات شما اهمیت زیادی دارد. اما در بخش سوم، علاوه بر تسلط بر لغات آکادمیک و بکارگیری گرامر متنوع، شما باید توانایی تفکر عمیق و ارائه پاسخ هایی تحلیلی را نیز داشته باشید.

البته این نکته را مد نظر داشته باشید، در این آزمون ایده های شما مورد سنجش نخواهد بود. بلکه توانایی زبانی شما برای بیان آنچه درعمق تفکرتان وجود دارد و نیز نحوه سازمان دهی ایده هایتان اهمیت دارند.

برای درک بهتر بخش سوم، ویدیوی زیر را ببینید. نمره داوطلب در این آزمون 8 می باشد.

 

چطور می توانید ایده هایتان را برای پاسخ گویی سازمان دهی کنید؟

برای پاسخ دهی به هرکدام از سوالاتی که در بخش سوم پرسیده می شود، باید ذهنی آماده داشته باشید و پاسخ کامل و معناداری ارائه دهید. توجه داشته باشید، اگر زیاد صحبت کنید، نقاط ضعفتان در گرامر، تلفظ و … دیده خواهد شد؛ اگر کم صحبت کنید، شاید نتوانید پاسخ کاملی ارائه دهید. بنابراین، پیشنهاد ما به شما بکارگیری حداکثر 3 تا 4 جمله برای هر سوال می باشد.

برای سازمان دهی این 3 تا 4 جمله پیشنهاد می کنیم در وهله اول پاسخ مستقیمی به سوال ارائه دهید. سپس، برای پاسخ خود، توضیح بیشتری ارائه دهید. در ادامه، می توانید مثالی مرتبط را به پاسخ تان اضافه کنید. در نهایت، می توانید بگویید اگر شرایط به این صورتی که فکر می کنید نباشد، چه اتفاقی می افتد. بدین منظور می توانید از if  یا عبارت without this استفاده کنید.

به نحوه استفاده از این چهار مرحله در پاسخ زیر دقت کنید:

Examiner: Do you think it’s better to have aims for the future, or is it best to take each day as it comes?

Test taker: I think it’s best to have a good idea of what you want to do with your life, especially in terms of studies and career. Having aims allows you to plan what you need to do today and tomorrow in order to achieve longer-term objectives. For example, if you want to become a doctor, you need to choose the right subjects at school, get the right exam results, and work hard at university. Without a clear aim, it would be impossible to take necessary steps towards a career in medicine, or any other profession.

 

نکات قابل توجه و توصیه ها برای بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

 • در بخش اول و بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس، این امکان وجود ندارد که از ممتحن در مورد سوالِ پرسیده شده، توضیحی بخواهید. اما در بخش سوم، اگر متوجه سوال نشدید یا معنی واژه ای را نمی دانستید، می توانید برای درک موضوع از ممتحن کمک بگیرید. برای مثال می توانید عنوان کنید:

Test taker: I couldn’t get it. Would you please clarify what you mean?

این نکته را درنظر داشته باشید که پرسیدن مکرر این سوال نشان دهنده این امر خواهد بود که مهارت شنیداری شما مطلوب نبوده و نتوانسته اید مطلب را به خوبی متوجه شوید. در نتیجه، تأثیر منفی بر نمره شما خواهد داشت.

 • استفاده از لغات مرتبط به موضوع و ساختارهای گرامری متنوع در این بخش بسیار اهمیت دارد. سعی کنید در سازمان دهی ایده ها از کلمات و ساختار گرامری صحیح هوشمندانه استفاده کنید.

به این نمونه سوال و پیشنهاد ما برای پاسخ دهی به آن توجه کنید:

Examiner: How has communication changed over the past 50 years?

در این سوال، به کار گیری صحیح گرامر “زمان” در جملات اهمیت دارد. برای این سوال شما می توانید از ساختار used to استفاده کنید و نحوه ارتباطات در گذشته را توضیح دهید. در ادامه، نحوه ارتباطات در حال حاضر را با استفاده از ساختارهای گرامری زمان حال کامل (have+pp) و حال ساده مورد بحث قرار دهید:

Back in 50 years, people used to have face-to-face communication. In some situations, they used to send letters. The internet, however, has altered everything including communication. Nowadays, people no longer send paper letters. Email and social networks has made it quite easy to interact with people far from you. If this advancement didn’t exist, communication would be unimaginably laborious for the present generation.

 • به خاطر داشته باشید، در این بخش انسجام و سازمان دهی ایده هایتان، کلید موفقیت شما می باشد. از مدل چهار بخشی که در بالا پیشنهاد شد، استفاده کنید: 1) پاسخ مستقیم، 2) توضیح بیشتر، 3) مثال و 4) توضیح شرایط غیر از شرایط توضیح داده شده با استفاده از ساختار if یا without this و … (به جمله آخر دو مثال بالا دقت کنید.)

 

در این مقاله، بخش سوم آزمون اسپیکینگ معرفی شد. در این بخش، مسیر پرسش ها به گونه ای پیش می رود که برای پاسخ دهی نیاز به تفکر عمیق، ارائه ایده و تحلیل دارید. بکارگیری صحیح لغات، گرامر و مهم تر از همه داشتن انسجام و سازمان دهی ایده ها در کسب نمره بالا بسیار تعیین کننده می باشند.

 

از این مقاله چه نکته جدیدی یاد گرفتید؟ در کامنت برای ما بنویسید.


 بیشتر: 

بخش اول آزمون اسپیکینگ

بخش اول اسپیکینگ آیلتس

 

بخش دوم آزمون اسپیکینگ

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.
دکمه بازگشت به بالا