قرارداد ساخت استخر

بسیاری از فعالیت هایی که امروزه در فضای کسب و کار با آن مواجهیم از طریق قرارداد پیمانکاری مدیریت می شوند. از جمله قرارداد پیمانکاری اجرای استخر

قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست؟

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

حال ساخت و ساز یک ساختمان را در نظر بگیرید که از ابتدا تا انتها چه مراحلی را قرار است طی کند: پیمانکاری تخریب، گودبرداری ساحتمان، بتن ریزی، مقاوم سازی ساختمان، اجرای اسکلت بتنی، قالب بندی ساختمان، محوطه سازی ساختمان، اجرای داربست جهت اجرای نمای پروژه و ….

اینها تمام مواردی هستند که برای اغلب ساخت وسازها به قرارداد پیمانکاری نیاز پیدا می کنند.

قرارداد پیمانکاری ساختمان بین ارکان یک پروژه یعنی کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار منعقد می شود. این قرارداد شامل مجموعه اسناد و مدارکی است که در موافقت  نامه درج می گردد و دربرگیرنده سندی است که مشخصات اصلی قرارداد پیمانکاری یا پیمان (مانند مشخصات دو طرف قرارداد، موضوع پیمانکاری، مبلغ و مدت زمان پیمان و شرایط فورس ماژور در آن ذکر می  شود).

در قرارداد پیمانکاری ساختمان، پیمانکار به عنوان نماینده کارفرما در مدیریت و اجرای پروژه در نظر گرفته می شود. وظایف و مسئولیت های پیمانکار اعم از تهیه نقشه ها و دریافت مجوزهای ساخت، تهیه مصالح و ماشین آلات و…. همچنین حفظ امنیت تمامی پرسنل کارگاهی است.

مهم ترین ارکان نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان:

برای تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است.

یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی توان کنترل لازم بر پیمانکار برای پیشبرد کار را تامین کرد.

امید است با راهنمایی های فوق و همچنین مقالات متعدد قبلی  که در وبسایت در خصوص ماهیت کارهای پروژه ای و پیمانکاری و کارگری و کارفرمایی منتشر شده است توانسته باشید قرارداد پیمانکاری اجرای استخر مورد نظر خود را تنظیم کنید.

لیکن اگر دانش حقوقی کافی در این زمینه را ندارید میتوانید نمونه فایل ورد و قابل ویرایش قرارداد پیمانکاری اجرای استخر را از طریق لینک زیر خریداری و سپس دانلود نمایید.

قرارداد پیمانکاری اجرای استخر تنظیم شده توسط تیم حقوقی کار – تامین با صرف زمان زیاد مهم ترین مفاد نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان که باید مد نظر کارفرمایان محترم باشد را مد نظر قرار داده است:

 1. مشخصات طرفین قرارداد (مشخصات کارفرما و مشخصات پیمانکار)
 2. موضوع قرارداد پیمانکاری ساختمان با مصالح و محل انجام آن
 3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه
 4. هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی)
 5. شرایط پرداخت
 6. اسناد و مدارک پیمان
 7. مدت انجام موضوع قرارداد پیمانکاری ساختمان با مصالح یا بدون مصالح
 8. ضمانت اجرای دیرکرد طرفین در انجام پروژه
 9. ترتیبات نظارت بر عملکرد پیمانکار
 10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه
 11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار
 12. تعهدات پیمانکار
 13. تعهدات کارفرما
 14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار
 15. دستگاه نظارت
 16. مالیات پروژه
 17. موارد فسخ قرارداد
 18. جریمه تاخیر در اجرا
 19. حوادث ناشی از کار پرسنل پیمانکار

اختشاید شما نیز با این موضوع مواجه شده باشید که اشخاص برای ساخت استخر در باغ، ویلا، منزل و …قرارداد پیمانکاری ساخت استخر را با پیمانکاران متبحر و متخصص منعقد می سازند.

قرارداد پیمانکاری ساخت استخر در حقیقت یک است که در آن ساخت و احداث استخر به پیمانکار سپرده می شود.

انواع قرارداد پیمانکاری کدام است؟

1- قرارداد پیمانکاری مقطوع

2- قرارداد پیمانکاری امانی

3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد

مفاد قرارداد پیمانکاری ساخت استخر

ماده 1-مشخصات طرفین در قرارداد

ماده 2-موضوع قرارداد

ماده 3- تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکاری ساخت استخر

مده 4-مدت قرارداد

ماده 5-محل ساخت استخر

ماده 6-مشخصات فنی استخر مورد نظر

ماده 7-مبلغ قرارداد قرارداد

ماده 8-نحوه پرداخت مبالغ

ماده 9-تعهدات پیمانکار در قرارداد

ماده 10-تعهدات کارفرما درقرارداد

ماده 11-اسناد و مدارک قرارداد

ماده 12-موارد فسخ قرارداد

ماده 13-نسخ قرارداد پیمانکاری ساخت استخر

بخاطر داشته باشید که اگر شما نیز در پی انعقاد قرارداد فوق هستید، می توانید با ثبت ، قراردادی مختص خودتان و با در نظر گرفتن جمیع شرایط داشته باشید.

نکات حقوقی قرارداد پیمانکاری ساخت استخر

نکته 1-در قرارداد پیمانکاری ساخت استخر همچو سایر قراردادها، کارفرما موظف است که مبلغ انجام کار را در موعد مقرر به پیمانکار پرداخت نماید.

نکته 2-پیمانکار باید برای حفظ اسرار و منافع مادی و معنوی موضوع قرارداد مذکور ، با نظر مستقیم کارفرما نسبت به گزینش پرسنل خویش اهتمام ورزد.

نکته 3-پیمانکار باید که پیش از نصب تجهیزات کارگاه، آن ها را به تأیید کارفرما/ برساند و گواهی های مربوطه را دریافت نماید.

نکته 4-پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پیامد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، سستی و بی مبالاتی، نقض قرارداد و …مسئول است.

نکته 5-پیمانکار در مقابل هر گونه قصور، بی مبالاتی، بی توجهی به نکات ایمنی از سوی پرسنل خویش نیز در مقابل کارفرما مسئول است.

نکته 6-در صورت نیاز، پیمانکار باید که در غیاب خویش، فردی متخصص و مسئول را (به عنوان نماینده خود و مدیر پروژه) تعیین نماید.

نکته 7-پیمانکار باید مطابق با مدت زمان های مشخص شده، نقشه ها، اطلاعات فنی و دستورالعمل های مربوط به کل کارها را طبق برنامه زمانبندی جهت بررسی در اختیار کارفرما قرار دهد.

نکته 8-پیمانکار نسبت به حراست از اطلاعات و اسناد مربوطه که در اختیار ایشان قرار می گیرد، مسئول است و ملزم است تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار ایشان گذاشته می شود را فاش ننماید.

نکته 9- کارفرما ملزم است تا کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

نکته 10- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد.

در صورت اثبات واگذاری، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.

نکته 11-پیمانکار باید که برنحوه انجام کار توسط کارکنان خود نظارت لازم و کافی را داشته باشد و آموزش های ایمنی لازم رابه آنان ارائه بدهد.

نکته 12- پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار کارگران را در اختیار آنان قرار دهد.

همچنین پیمانکار باید کاربرد آن وسایل را به کارگران آموزش دهد.

نکته 13- پیمانکار می بایست ماشین آلات و ابزار کار مناسب با نوع کار را به صورت استاندارد و سالم در اختیار کارکنان خود قرار دهد.

به یاد داشته باشید که مسئولیت بروز حوادث درصورت عمل غیر ایمن کارکنان وپرسنل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد.

نکته 14-یکی از مهم ترین نکاتی که باید در قرارداد پیمانکاری ساخت استخر ذکر گردد آن است که درصورت وجود چندین پیمانکار در کارگاه یا محل پروژه، مسئولیت هماهنگی بین آنان (جهت پیشگیری از بروز حوادث بدلیل همزمانی کارآنان) برعهده کارفرما می باشد.

قرارداد ساخت استخر از نگاه قانون

قرارداد ساخت استخر با توجه به قانون مدنی و ماده 190 و 10 این قانون تنظیم می شود. قانون مدنی در این دو ماده به این مساله تاکید دارد که اگر شرایط صحت قرارداد مانند قصد و رضایت داشتن، اهلیت طرفین، مشروعیت و معین بودن موضوع قرارداد تایید شده باشد، یا رعایت قانون تنظیم هر قراردادی صحیح و معتبر است. از طرف دیگر نامعین بودن قرارداد پیمانکاری موجب شده است که محدودیتی برای تنظیم آن وجود نداشته باشد. شروط و قواعد خاصی را برای پیمانکاری در نظر نگرفته است و تنها مساله دارای اهمیت، رعایت قانون است.

هرچند نامعین بودن قرارداد پیمانکاری موجب شده است که طرفین بتوانند بدون محدودیت درباره محتوای قرارداد با یکدیگر توافق کنند، اما همین مساله ممکن است موجب اختلافات و بروز مشکل شود. به همین دلیل بسیار پیشنهاد می شود که پیش از تنظیم قرارداد از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید. مشاوره حقوقی با پیمانکار ساخت استخر باعث می شود که با آگاهی و دانش بیشتری برای تنظیم قرارداد حاضر شوید. آگاهی شما در زمینه بخش های محتلف قرارداد باعث می شود که به شروط و وظایف تعیین شده با دقت بیشتری توجه کنید و با ریسک کمتری قرارداد ساخت استخر را امضا کنید.

 

https://berke.ir/قرارداد-ساخت-استخر/منبع:

 

دکمه بازگشت به بالا