قطار – تعلیم دادن

  • لوازم خانگی
    نمایشگاه نوآوری‌های حمل و نقل سال ۲۰۱۶ در برلین برگزار شد

    نمایشگاه نوآوری‌های حمل و نقل سال 2016 در برلین برگزار شد

    InnoTrans 2016 این نمایشگاه از 20 سپتامبر تا 23 اکتبر 1995 در برلین برگزار شد. این نمایشگاه که هر دو سال یک بار در پایتخت آلمان برگزار می شود، محصولات و نوآوری های جدید در صنعت حمل و نقل را با تمرکز بر حمل و نقل ریلی ارائه می دهد. زیمنس وی با شرکت در این نمایشگاه محصولات و ایده های جدید خود را به نمایش گذاشت. موضوع امسال زیمنس “تجدید نظر در حمل و نقل” با تمرکز اصلی بر نوآوری های دیجیتال در صنعت حمل و نقل بود. طبق آمارهای رسمی تا سال 2050 حدود 70 درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. در نتیجه ، ما نیاز فزاینده ای به توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی در مناطق شهری می بینیم. زیرساخت هایی که باعث تسریع، تسهیل و کاهش هزینه جابجایی افراد در شهرها می شود. زیمنس با شرکت در Intranet 2016 ایده ها و محصولات جدیدی را معرفی کرد که می تواند آینده روشن حمل و نقل شهری را در دهه های آینده رقم بزند. محصولات جدید زیمنس به طور کلی بر نوآوری دیجیتال متمرکز هستند و این شرکت به دنبال ایجاد انقلابی در صنعت حمل و نقل از طریق دیجیتالی شدن و زیرساخت …

دکمه بازگشت به بالا