برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

دانلود کتاب اصول حسابداری 2 دکتر ایرج نوروش pdf

دانلود کتاب اصول حسابداری 2 دکتر ایرج نوروش pdf

اصول حسابداری 2 نوروش pdf ، کتاب حاضر با توجه به تعاریف و تصور بر این که رابطه ای با تجارت دارد با هدف انتقال مفاهیم به سایر دانشمندان و سایر علاقه مندان به تحریر در آمده است.

احکام کسب و کار محمد تقی امینی pdf ، این کتاب به بررسی و بررسی اخلاق و اصول اخلاقی و جنبه های آن در مدیریت جامعه و سازمان ها می پردازد. بنابراین مجموعه این کتاب جنبه آموزشی و اخلاقی دارد و به دانشجویان رشته های مدیریت و مدیران سازمان ها کمک می کند تا با مدیریت اخلاقی آشنا شوند.

 

دانلود pdf زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی ، این کتاب در دو زمینه اطلاعاتی را ارائه می دهد: اول اینکه وضعیت فعلی دانش روانشناسی را به این معنا ارائه می دهد که یافته های مهم در این زمینه را مرور می کند تا بتوانید با حقایق اثبات شده این رشته آشنا شوید. دوم، ماهیت تحقیق در روانشناسی را بررسی می کند، یعنی توضیح می دهد که چگونه یک روانشناس برنامه تحقیقاتی خاصی را برای ارائه شواهدی برای تأیید یا رد یک فرضیه آماده می کند. به این ترتیب، می دانید چه نوع شواهدی برای حمایت از هر ادعای جدید باید ارائه دهید.

دکمه بازگشت به بالا