نحوه رجوع در طلاق خلعی

طلاق خلع یکی از انواع طلاق است که به دلیل کراهت زن از همسر خود و با بخشش مالی به وی صورت می گیرد . این نوع طلاق ، به لحاظ عرفی تحت عنوان ” مهرم حلال ، جانم آزاد ” شناخته شده است . اما با توجه به بخشش مالی که از سوی زن به مرد صورت می گیرد ، سوال مهمی در خصوص این قسم از طلاق ممکن است به ذهن برسد و آن این است که آیا در طلاق خلع نیز مرد می تواند به همسر خود رجوع کند ؟ آیا امکان رجوع در طلاق خلع وجود دارد ؟ رجوع پس از طلاق خلع چگونه است ؟

 

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی ، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به وی می دهد ، طلاق بگیرد ؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد ” .

بنابراین ، اگر زن به گونه ای از همسر خود کراهت داشته باشد که حاضر شود با بخشیدن مالی به او از زوجیت وی رها شود ، شرایط تحقق طلاق خلع فراهم شده است . بهترین وکیل دادگستری در تهران فردی است که علاوه بر دانش، تجربه کافی در حرفه وکالت داشته و بتواند با مهارت بالایی پرونده را پیگیری نماید. تجربه در کنار دانش حقوقی موجب می شود تا وکیل با آگاهی از مراحل قانونی و پیش بینی هایی که به واسطه تجربه چندین ساله خود کسب کرده است بهترین دفاع را در دادگاه ارائه کند.

طلاق خلع بائن

یکی از تقسیم بندی هایی که از انواع طلاق در قانون مدنی ملاحظه می شود ، تقسیم طلاق به طلاق رجعی و بائن است . در طلاق های رجعی ، مرد می تواند در طول مدت عده طلاق به همسر خود رجوآیا درباره خلعی چیزی شنیده اید؟ در قانون مدنی برای از جهات گوناگون، انواع و اقسام مختلفی در نظر گرفته شده است. طلاق خلع یا طلاق خلعی نوعی محسوب می شود که خود زیرمجموعه قسمی دیگر از طلاق به نام طلاق بائن است. در ادامه این مطلب از مجله دکتر بهشتیان به بررسی طلاق خلعی و شرایط آن می پردازیم.

خلع در لغت به معنای «جدا کردن و کندن» است و از آنجا که در طلاق میان زن و مرد اتفاق می افتد، برخی مواقع این جدایی با داشتن شرایط خاصی، طلاق خلع نامیده می شود. مطالعه این مطلب از دپارتمان مشاوره حقوقی مجله دکتر بهشتیان به شما کمک خواهد کرد تا اطلاعات ارزشمندی در مورد این نوع طلاق کسب کنید.

طلاق خلعی چیست؟

طلاق خلعی یک نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است. درباره این نوع طلاق چنین بیان کرده است: «در طلاق خلع زن به دلیل نفرتی که از شوهر دارد حاضر است در مقابل مالی که به شوهر می دهد از او طلاق بگیرد، میزان این مال می تواند عین ، معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد.»

عِوَض یا فدیه و رجوع به ما بذل

مالی که زن در طلاق خلعی به شوهر می دهد عِوَض یا فدیه نامیده می شود. زن در مدت عده می تواند از بخشش مالی که به شوهرش داده منصرف شود و عِوَض را طلب کند. در واقع او حق رجوع به عِوَض را دارد که در اصطلاح به این عمل «رجوع به ما بذل» گفته می شود. در این صورت شوهر نیز حق رجوع و بازگشت به زن را دارد. اگر زن رجوع به مابذل کند و برای دریافت مهریه اش درخواست ارائه نماید، طلاق بائن خلعی به طلاق رجعی تبدیل می شود.

طلاق بائن خلع

همان طور که در بالا گفته شد طلاق خلعی زیرمجموعه طلاق بائن است و طلاق بائن به این معناست که پس از طلاق، مرد حق بازگشت به سوی زن و آغاز زندگی مشترک دوباره با او را ندارد؛ مگر این که زن در مدت عده پشیمان شود و مالی را که به مرد داده، پس بگیرد. در این حالت مرد حق رجوع به همسر و ادامه زندگی مشترک با او را خواهد داشت.

تفاوت طلاق بائن خلع با طلاق بائن مبارات

طلاق خلع و طلاق مبارات هر دو از بائن محسوب می شوند. در طلاق بائن خلعی فقط زن از شوهر خود کراهت و نفرت دارد، ولی در طلاق مبارات نفرت و بی علاقگی از سوی هر دو طرف است. به علاوه در طلاق مبارات فدیه یا مالی که زن به شوهر خود می پردازد نباید از میزان مهریه بیشتر باشد، در صورتی که در طلاق خلع این مال می تواند بیشتر از مبلغ مهریه باشد.

مدت عده

طبق مدت زمان عده در طلاق خلع سه طُهر یعنی سه دوره پاک شدن از عادت  ماهیانه است و در مورد زنانی که به دلیل بیماری یا علل دیگر جز یائسگی، عادت  ماهیانه منظمی ندارند یا عادت  ماهیانه نمی شوند، سه ماه است. برای زن یائسه مدت عده وجود ندارد. در مورد بانوان باردار، مدت عده طلاق خلع تا پایان حاملگی است. بهتر است بدانید که به زن در طلاق بائن خلعی در مدت عده تعلق نمی گیرد.

مراحل

برای ارائه خلع، زن می بایست ابتدا طرح دعوی نماید و برای این کار باید مراحلی طی شود:

 • ثبت نام در سامانه ثنا
 • مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه دادخواست طلاق همراه با ذکر موضوع کراهت و نفرت زن از شوهر در فرم دادخواست
 • حضور در دادگاه و بیان دلایل نفرت و بی علاقگی به شوهر
 • بخشش مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن.
  • البته در صورت پذیرش دلایل نفرت از سوی قاضی و رضایت و توافق همسر به دریافت مال تعیین شده
 • صدور گواهی عدم امکان سازش
 • اعتبار دادنامه صادر شده برای اجرای صیغه طلاق تا سه ماه پس از قطعیت حکم

زوجین برای تسریع در روند کار خود، در صورت تمایل می توانند از وکیل برای طی مراحل طلاق بائن خلعی استفاده نمایند.

هزینه طلاق خلعی

پرداخت هزینه هر نوع طلاقی بر عهده طرفی است که درخواست طلاق را ثبت کرده باشد. از آن جا که در طلاق بائن خلعی نفرت و کراهت زن از شوهر موجب این امر شده و در حقیقت زن خواهان طلاق است. بنابراین او باید هزینه های طلاق را پرداخت نماید. هزینه های طلاق می توانند شامل هزینه تنظیم و ثبت درخواست، هزینه جلسات مشاوره قبل از طلاق، هزینه دادرسی و هزینه دفتر ازدواج و طلاق برای خواندن صیغه طلاق باشند. در صورت گرفتن وکیل، هزینه های آن نیز باید در نظر گرفته شود.

سؤالات متداول

 • آیا در طلاق خلع امکان بازگشت زوجین وجود دارد؟

در طلاق خلعی که یک نوع طلاق بائن محسوب می شود، مرد حق بازگشت به سوی زن و آغاز زندگی مشترک دوباره با او را ندارد. مگر این که زن در مدت عده پشیمان شود و مالی را که به مرد داده، پس بگیرد. در این حالت مرد حق رجوع به همسر و ادامه زندگی مشترک با او را خواهد داشت.

 • بر اساس قانون مدت عده طلاق بائن خلعی چقدر است؟

طبق مدت زمان عده در طلاق خلع سه طُهر یعنی سه دوره پاک شدن از عادت  ماهیانه است و در مورد زنانی که به دلیل بیماری یا علل دیگر جز یائسگی، چرخه قاعدگی منظمی ندارند یا عادت  ماهیانه نمی شوند، سه ماه است. برای زن یائسه مدت عده وجود ندارد. در مورد بانوان باردار، مدت عده طلاق خلع تا پایان حاملگی است.

 • برای تحقق طلاق بائن خلعی وجود چه شرایطی الزامی است؟

تنفر و کراهت زوجه نسبت به زوج خود، به گونه ای که ادامه زندگی با او دشوار باشد و موجب کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و قانونی گردد.

دادن مالی از سوی زن به شوهر که میزان این مال می تواند عین مهریه، معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد.

 • پرداخت هزینه ها در طلاق خلعی بر عهده مرد است یا زن؟

پرداخت هزینه ها بر عهده زن است. پرداخت هزینه هر نوع طلاقی بر عهده طرفی است که درخواست طلاق را داده باشد. از آن جا که در طلاق بائن خلعی نفرت و کراهت زن از شوهر موجب این امر شده و در حقیقت زن خواهان طلاق است، بنابراین او باید هزینه های طلاق را پرداخت نماید.

 • آیا در طلاق بائن خلعی در زمان عده به زن نفقه تعلق می گیرد؟

خیر. در این نوع طلاق زن حق برخورداری از نفقه را به هیچ عنوان ندارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

ع کرده و مجددا با او زندگی کند . اما در طلاق بائن ، برای مرد چنین حقی وجود نخواهد داشت . با توجه به این تقسیم بندی ، به موجب ماده 1145 قانون مدنی ، طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن می باشد و علی القاعده مرد نمی تواند در طول عده طلاق خلع به زن رجوع نماید . اما رجوع از طلاق خلع در یک صورت امکان پذیر است که در ادامه قصد داریم به بررسی آن بپردازیم . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق رجعی و طلاق بائن کلیک کنید .

دکمه بازگشت به بالا