هدر

  • لوازم خانگی
    کاهش تولید زباله خانگی

    چگونه قبل از تولید زباله مقدار آن را کم کنیم؟

    با افزایش زندگی و شهرها، انسان تأثیرات مخرب تری بر محیط زیست می گذارد و به سیستم ها و موجودات اکولوژیکی آسیب می رساند. تا آن زمان همه باید سعی کنند تا حد امکان از محیط زیست خود محافظت کنند تا آسیبی به آن وارد نشود. کاهش رد پای انسان بر محیط زیست و زمین کاری است که باید جدی گرفته شود. یکی از مهمترین اقداماتی که می توان انجام داد کاهش زباله های خانگی است. این یکی از مهمترین اصول پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است. به روشی ساده که می توانید هر روز دنبال کنید، دنیا به مکانی تمیزتر برای زندگی تبدیل می شود و دیگر زباله ای وجود نخواهد داشت. پس بهتر است قبل از دفع زباله یاد بگیرید که چگونه زباله را کاهش دهید. کاهش زباله به چه معناست؟ حتما در مورد کاهش زباله، استفاده مجدد و بازیافت شنیده اید. این سه قانون مهم از محیط زیست محافظت می کنند و اولین قانون این است که کاهش تولید زباله مهم ترین است. اگر ضایعات کوچکتر باشد، دو مرحله دیگر لازم نیست. اگر زباله باقی بماند یا کاهش یابد، دیگر نیازی به استفاده یا بازیافت آن ندارید. داشتن عادات خوب که باعث کاهش ضایعات …

دکمه بازگشت به بالا