برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

نحوه گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر

آیا شما هم سؤالاتی در خصوص نحوه گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر دارید.با توجه به اینکه در قانون اسلام مهریه جزو حقوق قانونی زن است و مرد متعهد به پرداخت آن می باشد و این حقوق با داشتن شرایط خاصی که دارد ساقط نمی شود و اگر مرد به هر دلیلی نتواند این حق را ادا کند زن می تواند نسبت به مطالبه مهریه از سهم الارث شوهر اقدام کند.

اما بعضی سؤالات و موضوعات در این خصوص مطرح می شود که آیا این روش ربطی به در قید حیات بودن شوهر و یا فوت او دارد یا نه؟ و یا اینکه پدر شوهر موظف است که اگر فرزند خود در قید حیاط باشد مهریه عروس خود  را پرداخت کند؟ قطعاً سؤالات کاربران در این خصوص زیاد است و نکات ریز و مبهم زیادی در خلال این بحث وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

 گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر

گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر در سراسر کشور راه کارهای لازم در این خصوص را به طور دقیق در اختیار زوجه قرار می دهند. همانطور که می دانید هر یک از زوجین پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می برند. اما در خصوص فوت شوهر یا پدر شوهر و درخواست پرداخت مهریه از سهمی که به عنوان ارثیه به شوهر می رسد ابهامات خاصی وجود ندارد.

اما اگر همسر و پدر همسر در قید حیات باشند زن نمی تواند درخواست مهریه خود را از اموال پدر شوهر داشته باشد چون پدر شوهر تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد و حتی اگر شوهر فقیر هم باشد باز نمی توان مهریه را از پدر شوهر طلب کرد مگر در صورتی که در زمان عقد تعهد پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد.

اما اگر شوهر فوت کند و ارثی از خود بر جای گذاشته باشد زن می تواند ابتدا از اموال به جا مانده از شوهر مهریه را مطالبه کند و مهریه که طلب ممتاز محسوب می شود بر دیگر ورثه ها اولویت دارد و اگر شوهر مالی بر جای نگذاشته باشد پدر شوهر و یا سایر وراث تکلیفی برای پرداخت مهریه بر عهده ندارند و بر طبق قانون وراث تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ما ترک است ندارد.

نحوه توسط بانوان

طلب مهریه در مواردی از سهم الارث شوهر ممکن است که اگر پدر شوهر فوت کند و شوهر از او ارث ببرد زن می تواند از ارثیه مقداری را که جوابگوی مهریه وی باشد را تقاضا کند و دادگاه موظف به وصول آن می باشد.

نحوه مطالبه مهریه از سهم الارث شوهر

گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر در چندین صورت ممکن امکان پذیر است. اگر پدر همسر و یا هر فرد دیگری که شوهر از او ارث ببرد در قید حیات نباشد و شوهر مال مشخصی به ارث ببرد زن می تواند مهریه خود را از سهم الارث همسر مطالبه کند. زن اگر از دادگاه درخواست توقیف اموال به ارث رسیده را داشته باشد تمامی اموال تا زمان وصول مهریه متوقف می شود و تا زمانی که مهریه پرداخت نشود مال آزاد نمی شود.

اما در بعضی موارد ممکن است پدر شوهر ضمانت پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد و در سند ازدواج و در زمان عقد پرداخت مهریه را تعهد کرده باشد. در این صورت اگر پدر فوت کند زن می تواند اموال پدر شوهر را توقیف کند و از آن اموال مهریه خود  را وصول کند این نحوه وصول به دلیل تعهد پدر شوهر در پرداخت به عنوان یک بدهی تلقی می شود و دادگاه فرد را ملزم به پرداخت می کند.

نحوه توقیف سهم الارث شوهر برای مهریه

اگر زن بخواهد درخواست گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر را داشته باشد باید دادخواستی در این خصوص تنظیم کند و این دادخواست تأمین اموال را به دادگاه خانواده ارائه دهد. روند قانونی این روش ممکن است مدتی زمان ببرد. دادگاه اموال مربوطه سهم الارث را تا سپری شدن روند قانونی توقیف می کند و تا زمانی که این روند طی نشود و اموال از طریق مزایده به فروش نرسد و مهریه پرداخت نشود این اموال آزاد نمی شود.

روند وصول مهریه از سهم الارث می تواند به روش دیگری نیز پرداخت شود و آن این است که اگر زن فوت کرده باشد فرزندان و دیگر وارثان او می توانند این درخواست مطالبه مهریه را تنظیم کنند و این حق را بگیرند.

 نحوه توقیف سهم الارث شوهر برای مهریه

در دادگاه های حقوقی همیشه بحث پرداخت مهریه از سهم الارث شوهر بسیار داغ می باشد و موانع و دلایلی برای پرداخت این حقوق وجود دارد.  حقوق دانان روابط زوجین را به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می کنند که حقوق مالی مربوط به زن و غیر مالی مربوط به شوهر است و مرد به جز ارث حق مالی دیگری بر همسر خود ندارد و زوجه حق برداشت مهریه از ارث زوج را دارد و پس از کسر مقدار مهریه بقیه اموال در بین ورثه تقسیم می شود.

شرایط پرداخت مهریه از سهم الارث شوهر به چه صورت است؟

شاید برای بیشتر زنان این سؤال پیش بیایید که آیا در صورت فوت شوهر حق گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر بر سایر بدهی های شوهر ارجحیت دارد یا خیر و یا اینکه دارای شرایط خاصی است؟

نحوه مطابق قانون جدید

با توجه به اینکه پرداخت مهریه توسط شوهر بر هر حق دیگری تقدم دارد و شوهر و دادگاه نمی تواند اولویت های دیگری بر این حق در نظر بگیرند ، پس اگر شوهر در قید حیات باشد و سهم الارثی از پدر خود دریافت کند زن می تواند ابتدا مهریه خود را بگیرد و اگر شوهر فوت کند و پدر شوهر در قید حیات باشد و ارثی برای پسر متوفی خود تعین کرده باشد می تواند از آن مال درخواست مهریه کند.

پرداخت مهریه از سهم الارث شوهر

امروزه مراجعینی که درخواست گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر را دارند می توانند از طریق انواع خدمات مشاوره را به صورت حضوری، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین دریافت کنند. موضوع مهریه یکی از مهم ترین دعاوی در  دادگاه ها می باشد و حوزه های مختلفی را شامل می شود.

در خصوص اینکه چگونه زوجه می تواند مهریه خود را از سهم الارث شوهر دریافت کند توضیح دادیم ولی برای اینکه از زیر و بم های این موضوع و نحوه ی اجرایی آن بیشتر آشنا شویم بهتر است به مشاور حقوقی پرداخت مهریه از سهم الارث شوهر مراجعه کنیم.

سرپرست معاونت دادگستری تهران گفت: قانونگذار ضوابط معینی را برای مطالبه مهریه در نظر گرفته است و در این زمینه تا حدود زیادی شرایط به نفع زنان می باشد. به لحاظ قانونی و شرعی مهریه حق زن می باشد و هر زمان که تمایل داشت می تواند آن را به اجرا بگذارد.

در زمان عقد ازدواج مهریه به صورت توافقی بین زن و شوهر تعیین شده و مرد مکلف به پرداخت آن به میزان تعیین شده می باشد.

مهریه می تواند به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد که در زمان ثبت ازدواج در محضر نوع آن مشخص می شود. مهریه عندالمطالبه یعنی هر زمان که زوجه تقاضای مهریه کند باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت آن اقدام شود اما شرایط در مهریه عندالاستطاعه متفاوت است و پرداخت مهریه با توجه به استطاعات و توانایی مالی مرد صورت می گیرد.

زوجه به روش های گوناگونی می تواند مهریه را مطالبه کند که در وهله اول بهتر است به صورت مسالمت آمیز این موضوع را با همسر خود مطرح کند. چنانچه بنا به دلایل مختلفی زوج از استنکاف کند، زوجه باید وصول مهریه را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

در حال حاضر برای به اجرا گذاشتن مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه شود و در صورت عدم نتیجه مورد نظر می توان به دادگاه مراجعه کرد. در صورتی که مرد تحت هر شرایطی اقدام به پرداخت مهریه نکند، ابتدا اموال و دارایی وی توقیف می شود و سپس وصول مهریه از این طریق صورت می گیرد.

شرایط رابطه توارث در ازدواج موقت و دائم با یکدیگر متفاوت است. در ازدواج دائم زن و شوهر از هم ارث می برند اما در نکاح موقت رابطه توارث بین زوجین وجود ندارد. به بیان دیگر در ازدواج موقت زن و مرد از هم ارث نمی برند.

زن می تواند بعد از فوت شوهر خود مهریه را از سهم الارث وی مطالبه کند. در صورتی که سهم الارث شوهر تعیین نشده باشد یا در مواردی نادر از هیچ سهمی به عنوان ارث برخوردار نباشد، امکان تادیه مهریه از این طریق وجود ندارد. در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در خصوص شرایط مهریه از سهم الارث و مواردی از این قبیل خواهیم داد.

درباره مهریه از سهم الارث

همانطور که گفته شد، در نکاح دائم زوجین از یکدیگر ارث می برند و رابطه توارث بین آن ها وجود دارد. بدین صورت که اگر زوج فوت کند، سهم الارث او نیز به زوجه می رسد. چنانچه زوجین فرزندی نداشته باشند، تمام سهم الارث به زن می رسد.

مهریه از سهم الارث زمانی مطرح می شود که امکان مطالبه آن از طریق ارثیه شوهر وجود دارد.

در صورتی که شوهر فوت کند و اموالی از خود به عنوان ارث به جای گذاشته باشد، زوجه به لحاظ قانونی این اختیار را دارد تا مهریه را از سهم الارث همسر خود تادیه کند.

در مورد فوت شوهر یا پدر شوهر و درخواست پرداخت مهریه از سهمی که به عنوان ارثیه به شوهر می رسد ابهامات خاصی وجود ندارد. در واقع اگر شوهر و حتی پدر شوهر در قید حیات باشند، زوجه نمی تواند داشته باشد.

مهریه زن از ارثیه شوهر جزو طلب ممتاز محسوب می شود، بدین معنا که بر دیگر ورثه ها اولویت دارد.

چنانچه شوهر فوت کند و اموالی بر جای نگذاشته باشد، سایر وراث وظیفه ای بابت پرداخت مهریه ندارند و زوجه نمی تواند برای مطالبه مهریه به آن ها رجوع کند.

حتی در این شرایط پدر شوهر نیز ملزم به پرداخت مهریه نمی باشد. زیرا به لحاظ قانونی وراث تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ما ترک است را ندارند. در واقع دیون و طلبی که مازاد بر ارثیه باشد، وراث وظیفه قانونی برای وصول آن ندارند.

مشاوره های حقوقی وکیل آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد مطالبه مهریه از سهم الارث و سایر مسائل مرتبط را کسب کرد.

 

دکمه بازگشت به بالا