برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق می گیرد؟

در طلاق توافقی هم ، زوجه حق مهریه دارد ؛ با این حال ، تعیین مهریه در طلاق توافقی ، به این صورت است که زوجین با توافق همدیگر می توانند میزان مهریه زن را مشخص کرده و توافق کنند که مرد ، با پرداخت چه میزان از مهریه ، حاضر به طلاق دادن زوجه است . نحوه مطالبه مهریه ، به این صورت است که متن توافقنامه به انضمام دادخواست طلاق ، به دادگاه ارائه شود .

برای مشاوره مهریه در طلاق توافقی

زمانی که هر یک از زوجین بخواهند از دیگری جدا شوند ، می توانند به سه روش این امر را عملی نمایند . در حالت اول ، مرد درخواست طلاق کرده و در حالت دوم ، زن متقاضی طلاق از همسر است . اما گاهی هم هر دوی ایشان متقاضی جدایی هستند که به آن ، طلاق توافقی گفته می شود .

اما گاهی این سوال نیز مطرح می شود که اگر زن ، بخواهد با شوهر خود به توافق رسیده و از وی جدا شود ، آیا می تواند مهریه خود را هم مطالبه کند یا خیر ؟ پاسخ به این سوال ، از این جهت مهم است که در طلاق توافقی ، معمولا زوجه ، در قبال بخشیدن مقداری از مهریه خود ، شوهر را راضی به طلاق یا جدا شدن می کند . به همین دلیل ، آشنایی با نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی ، به طرفین این امکان را می دهد که حقوق قانونی خود را به نحو بهتری استیفا کنند .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که آیا در طلاق توافقی به زن مهریه تعلق می گیرد یا خیر و در ادامه نیز ، نحوه تعیین مهریه در طلاق توافقی و نحوه مطالبه آن از طریق قانونی را توضیح خواهیم داد .

آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد

در کنار طلاق به درخواست مرد و ، نوعی طلاق نیز وجود دارد که در آن ، هر دوی زوجین ، متقاضی جدا شدن از هم هستند و پس از اینکه در خصوص برخی از امور مربوط به زندگی زناشویی از قبیل مهریه زن ، حضانت فرزندان و مواردی از این قبیل به توافق رسیدند ، یک توافقنامه طلاق تنظیم کرده و با ارائه آن به دادگاه ، درخواست جدایی می کنند .

اما یکی از سوالات مهمی که در خصوص طلاق توافقی مطرح می شود ، این است که آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق می گیرد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، نحوه تعیین و مطالبه آن چگونه است ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا ، به محض اینکه عقد نکاح میان زن و مردی به صورت صحیح واقع شد ، مرد مکلف به پرداخت تمام به زوجه می شود و این موضوع ، ارتباطی به طلاق ندارد ؛ به همین دلیل است که زن ، حتی در دوران عقد نیز ، بی آنکه قصد طلاق داشته باشد ، می تواند مهر خود را مطالبه کند .

به عبارت دیگر ، اقتضای مالکیت مهریه توسط زن ، آن است که چه در طول زندگی مشترک و چه در طی فرایند طلاق ، زن بتواند حقوق قانونی خود را مطالبه کند . به همین دلیل ، به این سوال که آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق می گیرد یا خیر ، باید پاسخ مثبت داد و گفت که حتی در طلاق توافقی نیز ، زن استحقاق مهریه داشته و به زن مهریه تعلق می گیرد ؛ منتها ممکن است که میزان آن ، بنا به توافق طرفین ، کمتر شده و یا اینکه تمام آن بخشیده شود که در ادامه ، نحوه تعیین میزان آن را شرح خواهیم داد .

نحوه تعیین مهریه در طلاق توافقی

در قسمت قبل ، توضیح دادیم که طلاق توافقی سبب از بین رفتن حق مهریه زن نشده و زوجه ، همچنان می تواند مهریه خود را مطالبه نماید . اما افرادی که قصد طلاق توافقی و دریافت از دادگاه را دارند ، ممکن است این سوال را مطرح کنند که نحوه تعیین مهریه زن در طلاق توافقی به چه صورت است ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که یکی از مهم ترین موضوعاتی که زوجین باید در خصوص آن توافق کرده و در توافقنامه طلاق توافقی آن را درج کنند ، مهریه زن می باشد . به عبارت دیگر ، در این نوع طلاق ، خود زوجین هستند که می بایست تعیین کنند که به زوجه ، چه میزان مهریه ای تعلق می گیرد و قاضی دادگاه ، همان توافقی که طرفین انجام داده اند را در گواهی عدم سازش درج می کند . لذا تعیین مهریه ، صرفا با خود طرفین است ، نه قاضی دادگاه .

اما نکته مهمی که در خصوص نحوه تعیین مهریه زن در طلاق توافقی وجود دارد ، این است که معمولا زن ، برای اینکه شوهر خود را راضی به طلاق کند ، میزانی از مهریه خود را به مرد می بخشد که از قید زوجیت وی رها شود . طلاق توافقی از لحاظ حقوقی ، می تواند به صورت باشد .

طلاق خلع ، به طلاقی گفته می شود که زن ، به قدری از شوهر خود تنفر دارد که با پرداخت مالی به شوهر ، او را راضی به طلاق گرفتن می کند . در این حالت ، برای رضایت دادن شوهر ، زوجه باید مهریه خود را به میزانی تعیین کند که شوهر ، حاضر به طلاق دادن شود ؛ حتی ممکن است بذل مهریه از طرف زن ، به اندازه کل مهریه باشد و به همین دلیل است که برخی می گویند در طلاق توافقی ، مهریه به زن تعلق نمیگیرد . هر چند ممکن است مرد ، صرفا با بخشیدن مقداری از مهریه هم حاضر به طلاق دادن زن بشود و یا اینکه علاوه بر بخشش مهر ، مال دیگری هم مطالبه کند .

اما طلاق مبارات ، به طلاقی گفته می شود که هم زن و هم شوهر ، از هم بیزار هستند و قصد جدا شدن دارند . در چنین حالتی ، باز هم زوجه ، باید میزانی از مهریه تعیین شده خود را به شوهر ببخشد تا وی را طلاق بدهد ؛ منتها با این تفاوت که فدیه یا مالی که در طلاق مبارات ، زن به شوهر می بخشد تا وی را راضی به طلاق کند ، نمی تواند بیشتر از مهریه زن باشد ؛ لکن می تواند معادل مهریه یا کمتر از آن باشد ؛ چرا که کراهت یا بیزاری ، از جانب هر دو طرف می باشد .

نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی

در قسمت های قبل ، توضیح دادیم که بر اساس قانون ، حتی اگر زن و مردی بخواهند با طلاق توافقی از هم جدا شوند ، باز هم مهریه به زن تعلق می گیرد ؛ منتها به این خاطر که زوجه ، باید ضمن تنظیم  ، مالی را به شوهر ببخشد تا وی را راضی به طلاق دادن کند ، ممکن است زوجه ، عملا تمامی مهریه خود را به عنوان فدیه ببخشد ( اصطلاحا می گویند مهرم حلال و جانم آزاد ) .

اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، این است که نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی به چه صورت است ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که مطالبه مهریه طلاق توافقی ، به این صورت است که زوجین قبل از هر اقدام ، یک متن توافقنامه طلاق تنظیم کرده و در آن ، کلیه توافقات خود در خصوص حضانت فرزندان ، نفقه آنها ، اجرت المثل ، نحله و مهریه زن را بر روی آن مکتوب کرده و به امضا می رسانند که این توافقنامه طلاق توافقی ، می بایست به همراه دادخواست طلاق توافقی ، به دادگاه ارائه شود .

به این منظور ، زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، می توانند متن دادخواست طلاق توافقی و متن توافقنامه خود را به دادگاه ارائه نموده و از قبیل شرکت در جلسات مشاوره را انجام داده و متنظر صدور حکم طلاق بمانند . قاضی ، بر اساس همان توافقی که میان زوجین انجام شده ، گواهی عدم سازش صادر کرده و مرد ، مکلف به پرداخت همان میزان مهریه تعیین شده در توافقنامه می شود ؛ مگر اینکه زوجه تمامی مهر خود را بذل کرده باشد .

حال اگر پس از انجام طلاق توافقی ، شوهر از پرداخت مهریه توافق شده خودداری کند ، دو حالت متصور است : اولین حالت ، زمانی است که زوجه برای مهریه خود ، اقدام به دریافت چک از شوهر خود نموده است که در این فرض ، زوجه می تواند با مراجعه به یکی از مراجع اجرای ثبت و یا دادگاه حقوقی ، برای اجرای چک خود و مطالبه وجه آن اقدام نماید .

در حالت دوم ، در صورتی که زن بابت دریافت مهریه خود چک نگرفته باشد ، وی می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، اقدام به ثبت ، به میزان مقرر در گواهی عدم امکان سازش خود نموده و پس از صدور حکم قطعی ، مهریه خود را از طریق توقیف اموال شوهر در مرحله اجرای رای ، دریافت کند .

نکته مهمی که در مورد نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی وجود دارد ، این است که گاهی زوجه ، برای گرفتن طلاق توافقی ، تمام یا بخش زیادی از مهریه خود را بذل می کند ؛ لکن از لحاظ حقوقی ، می تواند اقدام به رجوع از مهریه بخشیده شده نماید . به این شرط که زوجه ، در عده طلاق باشد . البته ، اگر زن اقدام به رجوع از بخشش مهر نماید ، طلاق توافقی ، تبدیل به طلاق رجعی شده و مرد نیز ، متقابلا می تواند در مدت عده ، به زن رجوع نموده و با وی زندگی کند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل پایه یک دادگستری در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی ما نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مهریه در طلاق توافقی پاسخ دهند .

دکمه بازگشت به بالا