ایا وکیل می تواند به جای موکل رضایت دهد؟

حضور وکیل بجای موکل در دادگاه امکان پذیر است؟

ممکن است در طول زندگی بعضی از اشخاص در موقعیت های ویژه ای با مواردی مواجه گردند که برای آن لازم باشد به دادگاه یا دادسرا مراجعه نمایند. ولی جز در مسائلی که قاضی دادگاه حضور شخص متهم یا حضور فرد را ضروری می داند؛ شخص حق دارد از وکیل دادگستری جهت حضور به جای خود بهره ببرد و توضیحات و روند پرونده را به وکیل واگذار کند. همچنین در موضوعاتی نیز حضور بهترین وکیل کیفری در کرج علاوه بر حضور متهم ضروری می باشد. چرا که این موارد جرایم مهمی می باشند که مستلزم بهره مندی از وکیل است. حامد امیری تصمیم دارد در ادامه به امکان حضور وکیل به جای موکل در دادگاه و موارد استثناء آن بپردازد. پس حتما تا پایان این مطلب با ما همراه باشید و با درج نظرات خود ما را خوشحال نمایید.

آیا وکیل می تواند بجای متهم در دادگاه حضور یابد؟

 این امر در اکثر موارد امکان پذیر خواهد بود؛ جز آنکه دادگاه حضور فرد را ضروری تشخیص دهد که در این شرایط حتما شخص متهم باید در دادگاه حضور به عمل آورد. اما حضور وکیل هم بلامانع بوده که این امر دارای استثنائاتی است که در ادامه بررسی خواهیم کرد. با در نظر گرفتن جایز بودن مراجعه وکیل به جای متهم در اکثر موارد می توانید روند پرونده را به وکیل متخصص کیفری و حقوقی اصفهان بسپارید.

در خصوص حضور وکیل به جای موکل در دادگاه یا دادسرای کیفری همچنین شرایط و موارد حضور وکیل به جای موکل وکیل اصفهان می گوید:

چنانچه موکل در دادگاه احضار گردد، حضور وی به دادگاه الزامی خواهد بود و بر اساس ماده 178 موظف می باشد در موعد مقرر در دادگاه حضور یابد و در صورتی که نتواند حاضر شود، می بایست دلیل محکمه پسند از خود اعلام نماید.

در ماده مذکور مواردی که تحت عنوان عذر موجه از متهم جهت حضور نیافتن در دادگاه مورد قبول است پیش بینی شده است. مواردی اعم از:

فوت همسر یا یکی از اقوام درجه یک تا درجه سه، بیماری سخت متهم یا والدین و همسر و فرزندان وی، نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه و

طبق ماده 179 قانون مجازات اسلامی در صورت غیبت متهم بدون عذر موجه یا بدون اعلام عذر، بازپرس می تواند حکم جلب و بازداشت متهم را بدهد.

در برخی از پرونده های کیفری مشاهده می شود که متهم فرار می کند و در هیچ مرحله ای از مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه حضور نمی یابد.

در این موارد طبق قانون، با اعلام وقت رسیدگی به پرونده و ذکر نوع اتهام وارده در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی، دادگاه اقدام به صدور رای غیابی می کند اما پس از صدور رای، حق دفاع برای متهم محفوظ بوده و حق دارد درخواست واخواهی داشته باشد.

حضور موکل در دادگاه الزامی است؟

در صورتی که مقام قضایی متهم را احضار کرده باشد؛ باید بگوییم حضور متهم الزامی خواهد بود؛ در غیر این حالت یعنی چنانچه حضور پیدا نکند امکان دستگیری او وجود دارد و همچنین احضاریه آن هم به شخص اعلام می گردد. با این حال چنانچه شخص عذر موجهی داشته باشد حق دارد حضور پیدا نکند.

چه مواردی عذر موجه محسوب می شوند؟

چنانچه الزامی جهت حضور متهم پرونده  کیفری از سوی قاضی دادگاه مطرح نشده باشد، وی قادر است از حضور وکیل به جای متهم در دادگاه کیفری بهره ببرد و خود در دادگاه حضور پیدا نکند. ولی چنانچه به هر علتی قاضی دادگاه حضور متهم در دادگاه را الزامی بداند، کی ملزم است در دادگاه حضور یابد. ولی بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر، قاضی عدم حضور متهم پرونده را موجه تشخیص می  دهد.

موارد عذر موجه:

 • چنانچه شخص در حبس یا توقیف باشد.
  • چنانچه همسر و اعضای خانواده یا اقوام درجه یک تا سه از طبقه دوم فوت کنند.
  • چنانچه شخص متهم یا همسر یا فرزندان یا والدین متهم به بیماری مبتلا شوند و باعث شود که متهم نتواند در دادگاه حضور پیدا کند.
  • چنانچه احضاریه دادگاه به دست متهم نرسد یا با تاخیر برسد.
  • چنانچه اتفاقات طبیعی اعم از سیل و زلزله و… اتفاق بیوفتد.
  • چنانچه شخص مبتلا به بیماری مزمن یا واگیردار شود.
  • و یا موارد دیگری که به تشخیص قاضی و باز پرس موجه تشخیص داده شوند.

لازم به ذکر است که متهم حق دارد یک مرتبه پیش از تشکیل دادگاه با باز پرس صحبت کند و علت حاضر نشدن خود را در دادگاهی که قرار است تشکیل شود توضیح دهد.

چنانچه بازپرس دلیل وی را منطقی بداند، جلسه دادگاه تا سه روز به تعویق خواهد افتاد و به متهم فرصت داده می شود.

چنانچه شخص، عذر موجهی جهت حاضر نشدن داشته باشد مانند موارد فوق یا بیماری و کهولت سن، بر اساس ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری شخص بازپرس قادر است نزد وی رفته و سوالات خود را مطرح نماید.

حضور وکیل در دادگاه کیفری به جای متهم

امور کیفری دارای دو بخش است دادسرا و دادگاه. وظیفه دادسرا اعمال تحقیقات و در صورت احراز، ارجاع نتایج تحقیقات به دادگاه می باشد.

به طور معمول در دادسرا اغلب شخص متهم احضار می گردد. ولی در دادگاه کیفری عموما امکان استفاده از وکیل به جای متهم وجود دارد.

با این حال در امور حقوقی در تمامی موارد جز در موارد جزئی، متهم امکان سپردن تمامی کارها به وکیل را خواهد داشت. در دادگاه کیفری نیز بیان شد که وکیل امکان حضور به جای متهم در اکثر اوقات وجود داشته، جز موقعی که قاضی حضور متهم را الزامی بداند.

اگر متهم در دادگاه حاضر نشود، دادگاه رسیدگی می کند؟

حامد امیری وکیل کیفری و حقوقی می گوید: در اغلب موارد چنانچه متهم حضور نیابد ولی وکیل داشته باشد، رسیدگی دادگاه ادامه خواهد یافت. ولی آیا اگر حضور متهم الزامی بوده و وی حاضر نشود، بدون حضور او رسیدگی صورت می گیرد؟

در ماده 350 که به ماده 302 ارجاع داده شده است، جرائمی نام برده شده که در صرت وقوع، حضور متهم اجباری خواهد بود. ولی این موجب نمی گردد که اگر او متواری باشد دادگاه به موصوع رسیدگی نکند.

حضور متهم در جرمهایی با مجازاتهای زیر، الزامی می  باشد:

 • در جرایمی مانند قصاص و اعدام که باعث سلب حیات می شود.
  • در جرائمی که مجازات آن حبس ابد است.
  • در جرایمی که باعث قطع عضو یا جنایاتی که بیشتر از نصف دیه کامل دارند، می شود.
  • در جرایم درجه یک و دو و سه می بایست شخص متهم حتما حضور پیدا کند. وکیل نیز حق حضور خواهد داشت اما صرف حضور تنها وکیل پذیرفته نیست.

در چه مواردی متهم و وکیل باید با هم حاضر شوند؟

طبق موارد ماده 302 قانن مجازات اسلامی که شرح داده شد، حضور متهم الزامی بوده و باید وکیل نیز الزاما در کنار وی باشد و چنانچه شخص متهم وکیل انتخاب نکند دادگاه برای او انتخاب می نماید.

پس در جرایم با مجازاتهای زیر، حضور وکیل در کنار متهم الزامی است:

 • سلب حیات
  • حبس ابد
  • قطع عضو و جنایت با دیه بیشتر از نصف
  • جرم درجه سه و بالاتر یعنی یک و دو و سه.

حاضر نشدن شاکی در دادگاه کیفری

به صورت کلی حضور شاکی (خواهان) در دادگاه الزامی می  باشد. ولی چنانچه به هر علتی نمی خواهد و یا قادر به حضور در دادگاه نیست، حق دارد وکیل معرفی نماید و همچنین این امکان را دارد که حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت عدم حضور شاکی (که خود شاکی پرونده است) در دادگاه لایحه دفاعیه به اقوام درجه یک خود که به آنها وکالت داده است ارسال کند.

وکیل دعاوی کیفری

اغلب اشخاصی که گرفتار شکایات و پرونده های کیفری می باشند، بر این گمان اند که با انتخاب وکیل و پرداخت حق الوکاله و معرفی وکیل به دادگاه قادر خواهند بود کلیه تکالیف خود را در این حوزه به وکیل بسپارند و دیگر لزومی به حضور آنها در مراحل رسیدگی نیست. از سوی دیگر هم، شخصی که متهم یک پرونده شناخته شده عمدتا تمایلی به حضور در دادگاه ندارد و تا جای ممکن از حضور در مراحل دادرسی امتناع می نماید و وکیل خود را جهت حضور در دادگاه معرفی میکند.

ولی متهمان دعاوی کیفری می بایست بدانند که با وجود انتخاب وکیل، در موارد مقرر قانونی و در مواردی که قاضی تشخیص دهد می بایست خود در دادگاه حضور یابد و صرفا حضور وکیل کافی نمی باشد.

در مواردی که متهم به عللی نمی خواهند و یا قادر نیست در دادگاه حاضر شود و حق دارند وکیل خود را به نیابت از خودشان به دادگاه بفرستند، بهتر است با توجه به اهمیت دعاوی کیفری، از یک وکیل متخصص و باتجربه در امور کیفری بهره مند گردند تا در پیگیری پرونده موفق شوند و توضیحات و دفاعیات لازم جهت دفاع از حقوق موکل خود را به خوبی ارائه نماید.

جهت پیشبرد پرونده و حصول نتیجه مطلوب، می بایست قادر باشد با به کارگیری علم حقوقی و مهارت خود، مشکل موکل را به بهترین صورت ممکن، بر طرف نماید.

نتیجه گیری

در دادگاه های کیفری و دادسرا این امکان وجود دارد که به جای متهم، وکیل او حضور پیدا کند، وجود دارد؛ جز در مواردی که مقام قضایی حضور متهم را ضروری تشخیص دهد که این مورد در احضاریه ذکر می گردد. همچنین این امکان نیز در دادگاه وجود دارد البته جز در مورد جرایم سنگین که بیان شد حضور هم متهم و هم حضور وکیل در کنار متهم الزامی خواهد بود.

منبع:

وکیلچی

LegalZoom

دکمه بازگشت به بالا