وزن طبیعی جنین در هفته ها و ماه های مختلف بارداری

وزن طبیعی جنین در بارداری در هفته ها و ماه های مختلف بارداری چقدر است؟

اطلاع از وزن طبیعی جنین در بارداری به پزشک کمک خواهد کرد تا با کمک اطلاعاتی که از سونوگرافی مادران دریافت می کند و تطابق آنها با جدول در بارداری بررسی کند که آیا جنین در هفته های مختلف بارداری رشد مناسبی دارد؟ آیا علیرغم تمامی تفاوت های ژنتیکی، وزن جنین نسبت به سن بارداری او مناسب است؟ برای اطلاع از وزن طبیعی جنین در بارداری، جدول وزن جنین گرداوری شده در این مطلب را مشاهده کنید.

وزن طبیعی جنین در بارداری

به محض آنکه به باردار بودن خود پی بردید به منظور اطمینان از روند سالم باید به عادات غذایی، ورزش و سبک زندگی خود توجه ویژه ای داشته باشید. داشتن یک نوزاد سالم بزرگترین آرزوی هر مادری است و از سویی دیگر وزن جنین در بارداری به عنوان یک عامل تعیین کننده نقش بسیار مهمی را در سلامت نوزاد شما در هنگام تولد خواهد داشت.

وزن طبیعی جنین در بارداری چگونه محاسبه می شود؟

اغلب مادران باردار نخستین سونوگرافی خود را در انجام می دهند. متخصص سونوگرافی برای بررسی رشد و نمو جنین از روش های مختلف اندازه گیری استفاده می کند. بخش های مختلفی از بدن جنین که در هر بار مراجعه توسط متخصص سونوگرافی اندازه گیری می شود عبارتند از:

FL  طول استخوان ران

HC  اندازه دور سر

OFD  قطر اکسیپیتوفرونتال

BPD  اندازه بزرگترین قطر سر

HL  اندازه استخوان بازو

در ادامه رادیولوژیست بر اساس این پارامترهای سونوگرافیک میزان وزن جنین و را تعین می کند. علاوه بر آن تاریخ تقریبی زایمان نیز محاسبه خواهد شد. اگرچه برآورد تاریخ زایمان ممکن است از دقت چندانی برخوردار نباشد ولی به پزشک در پایش رشد جنین کمک بسیار موثری می کند.

وزن طبیعی جنین در هفته های مختلف بارداری چقدر است؟

میزان رشد هر جنین با جنین دیگر متفاوت است. بنابراین در نمودار زیر فقط یک تصویر کلی به صورت میانگین از تغییرات وزن جنین ارائه شده و بیانگر وزن قطعی جنین در طول هفته های بارداری نیست.

جدول وزن طبیعی جنین در بارداری

هفته بارداری متوسط وزن جنین به گرم
8 1
9 2
10 4
11 7
12 14
13 23
14 43
15 70
16 100
17 140
 وزن طبیعی جنین در هفته 18 بارداری 190
19 240
20 300
21 360
22 430
23 501
24 600
25 660
26 760
27 875
 وزن طبیعی جنین در هفته 28 بارداری 1005
 وزن نرمال جنین در هفته 29 بارداری 1153
 وزن نرمال جنین در هفته 30 بارداری 1319
 وزن طبیعی جنین در هفته 31 بارداری 1502
32 1702
 وزن طبیعی جنین در هفته 33 بارداری 1918
34 2146
35 2383
 وزن نرمال جنین در هفته 36 بارداری 2622
 وزن نرمال جنین در هفته 37 بارداری 2859
38 3083
39 3288
40 3462
41 3597
42 3685

می توانید اطلاعات درج شده در جدول وزن طبیعی جنین در بارداری را با یافته های سونوگرافی خودتان مقایسه کنید، اما همواره به یاد داشته باشید که این داده ها به شکل میانگین مطرح شده اند و کمتر بودن و یا بیشتر بودن شما نسبت به این جدول الزاما به معنای رشد بیش از حد و یا رشد نامناسب او نخواهد بود.

رشد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری

قلب جنین در پایان هفته چهارم ضربان نسبی دارد و خون را به همهٔ بخشهای جنین می رساند. در این زمان چشم، بینی و گوش بیرونی هنوز تشکیل نشده و دیده نمی شود. تشکیل دستگاه گوارش آغاز می شود و جوانه های کوچکی که در آینده دستها و پاها را تشکیل می دهند در این هنگام دیده می شوند. در این زمان اندازهٔ جنین 6 تا 10 میلیمتر می باشد. یعنی به اندازهٔ یک تخم سیب درختی.

جنین در پایان هفتهٔ هشتم وزن جنین در حدود یک گرم و طول قد او در حدود 2/5 سانتیمتر است. اندامها شروع به مشخص شدن کرده اند، بازو، آرنج، ساعد، دستها، ران، ساق پاها کم و بیش دیده می شوند. در این هنگام بخشی که قبلا به شکل دم دیده می شد، از بین می رود.

جنین در پایان هفتهٔ دوازدهم وزن جنین 30 گرم و طول قد او 7٫5 تا 9 سانتیمتر می باشد، اندامها کاملا تشکیل شده اند. بازوها، انگشتان، دستها و پاها کاملا مشخص شده و تشکیل بافتها آغاز می گردد.

گوش خارجی دیده می شود، چشم تقریبا کامل شده ولی پلکها هنوز بسته اند. ضربان قلب جنین را با وسایل مخصوص و دقیق فراصوتی تشخیص داد.

سه ماههٔ دوم دوران بارداری سه ماههٔ نخست دوران بارداری زمانی است که به طور انحصاری اندامهای جنین تشکیل می شوند، در صورتی که در سه ماهٔ دوم اندامهای پدیدآمده نمو کرده و به تدریج تکامل می یابند.

در پایان شش  ماهگی، طول قد جنین در حدود 27/5 تا 30 سانتیمتر وزن آن در حدود 600 تا 720 گرم می رسد.

 پوست بدن جنین در ماههای پنجم و ششم تقریبا رنگ قرمز دارد و در این زمان است که کم کم غدد چربی پوست، چربی تراوش کرده و با یاخته های مرده پوست تشکیل مادهٔ سفید رنگی (پنیری شکل) را می دهد که پوست جنین را می پوشاند و عمل نگهداری پوست را خواهد داشت در این هنگام پلکها از هم جدا شده و مژه های جنین نیز تشکیل گردیده اند.

در ششمین ماه دوران بارداری ، رحم مادر به اندازه ای بزرگ می شود که بخش بالایی آن را در بالای ناف او می توان لمس کرد در این زمان مادر حرکات جنین خود را حس می کند. ولی حرکاتی را که پیش از این زمان حس می کرده است بیشتر مربوط به حرکات دستگاه گوارش خود او بوده و مربوط به حرکات جنین نبوده است.

بیشتر در پایان پنجمین ماه بارداری است که مادر ممکن است وزن اضافه نماید و حتی در هر هفته در حدود 500 گرم بر وزنش افزوده شود. در این زمان است که او باید مواظب باشد که بیش از معمول اضافه نگردد.

سه ماههٔ پایانی دوران بارداری در خلال سه ماههٔ پایانی دوران بارداری وزن مادر نباید بیش از معمول زیاد شود. اضافه وزن مادر در همهٔ دوران بارداری نباید از 11 کیلوگرم بیشتر شود که 3/5 کیلوگرم آن خود جنین است.

در این دوران است که انقباضهای رحم زیادتر خواهد شد و این انقباضها معمولا بدون درد است و سبب می شود که رحم گشاد شود. تا جنین در حال رشد را در خود جا می دهد. در حدود 10 تا 14 روز پیش از زایمان سر جنین به سمت درون لگن چرخش پیدا می کند و این تغییر وضع سبب راحتی مادر می گردد زیرا دیگر رحم به پردهٔ دیافراگم و شش مادر فشار نخواهد آورد.

در این زمان گه گاه دردهایی مانند درد زایمان ولی نه چندان شدید احساس می شود. در سه ماه پایانی دوران بارداری، جنین از مادر خود، از راه جریان خون جفت، ماده ای به نام پادتن دریافت می دارد. که نوزاد را برای مدتی در برابر برخی از بیماریها مانند سرخک، سرخجه، مخملک، آنفلوانزا و حتی بیماریهای ویروسی مثل سرماخوردگی ایمن می کند.

اگر مادری در ماههای پایانی دوران بارداری برای برخی از بیماریها واکسینه شود، ایمنی نسبی در نوزاد بوجود آمد. پادتن نیز از راه آغوز و حتی از راه شیر مادر نیز به کودک می رسد. و این ایمنی نسبی در کودک وجود دارد تا زمانی که به کودک واکسن زده شود.

در زیر وزن جنین در هفته ای مختلف بارداری ذکر شده است اما  به یاد داشته باشید که این ارقام به صورت میانگین به دست آمده اند و ممکن است در جنین های مختلف و بارداری های مختلف، با هم تفاوت داشته باشند.

• هفته1:

شمارش هفته های حاملگی از روز اول آخرین پریود شروع می شود بنابراین در این هفته هنوز لقاح انجام نشده است

• هفته2:

هنوز لقاح انجام نشده است!!

• هفته3:

اسپرم و تخمک همدیگر را در لوله فالوپ ملاقات می کنند

در خانمهایی که پریود 28 روزه دارند تخمک گذاری روز 14 سیکل صورت می گیرد

قابل ذکر است که اسپرم یک کروموزومX و یک کروموزومY دارد در حالیکه تخمک دو کروموزومX دارد پس تعیین کننده جنسیت پدر است

• هفته 4:

توده سلولی در حال تقسیم به رحم می رود تا جایگاهی برای استقرار پیدا کند

• هفته5:

اندازه جنین در این هفته 5تا 7 میلیمتر است

توده سلولی به دو قسمت تقسیم شده قسمت جنینی وقسمت جفتی و پس از ان قسمت جنینی به سه لایه  تقسیم شده:

لایه خارجی :مغز, نخاع, پوست و مو را تشکیل میدهد

لایه میانی: قلب, سیستم گردش خون, استخوان, عضله, کلیه و سیستم تناسلی را تشکیل میدهد

لایه داخلی:روده ها کبد پانکراس و مثانه را می سازد

• هفته6:

اولین ضربان قلب جنین در این هفته است

اندازه جنین در این هفته 8 تا 10 میلیمتر است به اندازه ناخن انگشت کوچک است

• هفته7:

اندازه جنین در این هفته17 تا 20 میلیمتر است که در حد بزرگی ناخن شست است

• هفته8:

در این هفته جنین 2٫5 تا 3٫5 سانتی متر است

در این هفته جنین مانند  یک ماهی با سر بزرگ و بدنی کوچک است

• هفته 9:

سریعترین رشد در این هفته مربوط به اندامهای کودک است و رشد دستها بیشتر از پاها است انگشتان وناخن جنین در حال تکامل ست

انداره آن 44 تا 46 میلیمتر است

• هفته10:

رشد اندامها ادامه دارد و بهترین خبر در اینهفته این است که جنین از خطر ابتلا به ناهنجاریهای مادرزادی نجات پیدا میکند

اندازه جنین 50 تا 60 میلیمتر است

• هفته11:

اندازه جنین 65 تا 75 میلیمتر است

صورت جنین شباهت بیشتری به صورت همیشگی انسان پیدا می کند!!

• هفته 12:

اندازه جنین 85 میلیمتر و وزن او حدود 9 تا 12 گرم است

در این هفته بند ناف شروع به جریان انداختن خون بین لایه های جفتی  و جنین  می شود ومنبع تغذیه کودک از این هفته همین ارتباط خونی می باشد

تریمستر دوم

• هفته13

در این هفته تمام 20 دندان جنین در زیر لثه شکل می گیرد وزن جنین در این هفته 20 تا 25 گرم و قدش 10 سانتی متر است . همچنین در این هفته جنین شروع به بلع مایع آمنیوتیک می کند

• هفته14

در این هفته جنین شروع به تولید ادرار می کند که وارد مایع آمنیوتیک می شود و ضرری برای مادر و جنین ندارد

وزن جنین در این هفته65 تا 70 گرم می باشد و قدش حدود 12٫5 سانتی متر است

• هفته15

در این هفته جنین شروع به مکیدن انگشت شستش می کند .همچنین در این هفته کودک دارای ابرو و مژه می شود

مایع آمنیوتیک قادر به انتقال صوت به جنین بوده و کودک بوسیله آن می تواند صدای معده ضربان قلب و صدای شما را بشنود

وزن جنین در این هفته70 تا 75 گرم و قدش 13 تا 14 سانتی متر است

• هفته16

در این هفته ناخن جنین شروع به رشد کرده . جنین هر 45 تا 60 دقیقه ادرار می کند  جنسیت جنین در این هفته ممکن است با سونوگرافی مشخص شود

وزن جنین 80 گرم و قدش 14 تا16 سانتی متر است

• هفته17

از این هفته به بعد باید منتظر ثبت حرکات جنین باشید گاهی مثل نوک زدن پرنده ه قفس گاهی شبیه پرزدن پروانه زیر پوست خود حس می کنید. در حاملگی اول ممکن است تا هفته 20 این حرکات را متوجه نشوید

وزن کودک 100 تا 120 گرم و قدش 16 ساتی متر است

• هفته18

استخوانها شروع به استخوان سازی کرده اثر انگشت کودک تکامل یافته   و وزن او در این هفته 160 تا 180 گرم و قدش تا 20 سانتی متر است

• هفته19

جوانه دندانهای اصلی در پشت دندانهای شیری شروع به تکامل هستند موهای کرکی شکل بدن کودک را پوشانده وزنش در این هفته 200 تا 220گرم وقدش 20 تا 2 سانتی متر است

• هفته20

از این هفته به بعد کودک صدای شما را تشخیص می دهد وزن ان حدود 280 گرم و قدش 25 سانتی متر است توجه داشته باشید که قد به دو صورت اندازه گرفته می شود یکی قد کامل ویکی تا ناحیه باسن کودک بنابراین اگر تغییری در اندازه های مختلف دیدید بعلت متد اندازه گیری است

• هفته21

وزن جنین 370 گرم وقدش25 تا 26سانتی متر است

مهمترین اتفاق ساخت گلبولهای سفید در این هفته است

• هفته22

وزن کودک  400 تا 420 گرم و قدش 27 تا 28 سانتی متر است

حس لامسه اولین حسی است که در کودک به بلوغ می رسد وکودک در این هفته بخوبی می تواند صورت خود را لمس کند

• هفته23

گاه کودک ممکن است بدنبال بلعیدن مایع آمنیوتیک دچار سکسکه شود با لمس شکم و صدا حرکات جنین بیشتر می شود وزن جنین 500 تا 550 گرم و قدش28 تا29  سانتی متر است

• هفته24

مهمترین اقدام در این هفته تکامل چربی در زیر لایه پوست است

وزن جنین 600 گرم و قدش 30 سانتی متر است

• هفته25

در این هفته استخوانها محکم تر و سخت تر می شود و کودک هم بعلت رشد چربی زیر پوست فربه تر می شود

وزن در این هفته 700 گرم و قد حدود31 سانتی متر است

• هفته 26

وزن جنین 800 تا 850 گرم و قدش 32 سانتی  است

ریه های کودک با تولید شاخه های برونش شروع به تکامل می کند

  • هفته27

وزن جنین 900 گرم و قدش33 تا 34 سانتی متر است

در این هفته رنگ چشم کودک آبی یا آبی تیره می باشد

• هفته28

وزن ودک 1 کیلو گرم و قدش 35 سانتی متر است

ریه های کودک در این هفته به بلوغ کافی رسیده ولی اگر متولد شود نیاز به مراقبتهای خاص دارد

تریمستر سوم:

• هفته29:

کودک در این هفته تمام فضای رحم را اشغال می کند . رشد کودک از این هفته به بعد کمتر از یک سانتی متر در هفته است . از این هفته به بعد هفته ای 200 گرم به وزن کودک اضافه می شود

کودک روزانه نیم لیتر ادرار وارد مایع آمنیوتیک می کندو همچنین از این هفته شروع به تنظیم دمای بدن خویش می کند

وزن جنین حدود1200 گرم است

• هفته30:

در این هفته جنین بسیار هوشیار نسبت به محیط اطراف است و تاریکی ونور محیط بیرون را تشخیص می دهد

وزن جنین در این هفته 1400 گرم است وقدش 37 تا38 سانتی متر !

• هفته31:

ناخن کودک در این هفته به انتهای انگشت میرسد لایه چربی زیر پوست کاملتر شده وزن جنین هم حدود 1600 گرم است

از این هفته به بعد موهای کرکی و ورنیکس (ماده مومی شکل پوشانده بدن کودک) شروع به محو شدن می کنند

• هفته32:

در این هفته و هفته های آخر شنوایی کودک ارتباط کاملی با دنیای بیرون از رحم برقرار می کند.

در میان صداهای خارجی او به صدای مادر عادت کرده و پس از تولد با شنیدن صدای مادر, وی را تشخیص می دهد.

وزن کودک 1800 کرم و قدش 39 سانتی متر است

• هفته33:

از این هفته سورفاکتانت در ریه جنین شروع به ساخت می کند بنابراین اگر از این هفته به بعد کودک بدنیا بیاید مشکل کمتری از نظر تنفسی خواهد داشت، ولی حتما نیاز به دستگاه انکوباتور دارد زیرا چربی زیر پوستی هنوز کم است.

وزن جنین 2000 گرم وقدش 41 سانتی متر است

• هفته34:

پوست کودک کم کم به رنگ صورتی در می آید و ریه های کودک به بلوغ کامل می رسند

وزن کودک2200 و قدش 42٫5 سانتی متر است

• هفته35:

از این هفته تا هفته های آخر بارداری لایه چربی بیشتری زیر پوست کودک  بخصوص اطراف شانه اورا در بر می گیرد

از این هفته به بعد می توانید سوتین های مخصوص شیر دهی را تهیه کنید!!

وزن کودک حدود 2500 گرم است

• هفته36:

قد جنین 45 سانتی متر و وزنش 2700 گرم است

تمام اعضای کودک در این هفته به بلوغ می رسند

• هفته37:

از این هفته به بعد هر روز باید آماده باشید!! ساک بیمارستان را ببندید, تلفن های ضروری را در دسترس قرار دهید!

وزن کودک حدود 2900 گرم است

• هفته 38:

اگر فرزند شما پسر باشد در این هفته بیضه های او در داخل کیسه بیضه قرار می گیرد

وزن جنین 3100 گرم است

این زمان بهترین وقت برای نوشتن نامه به کودک خود است!!!

• هفته39:

روده های کودک در این هفته پر از مواد دفعی که مکونیوم نام دارد می باشداین مواد به رنگ سبز تیره و چسبناک است  در طی 2 هفته اول تولد, کودک ان را دفع می کند . گاهی در اثر فشار طی زایمان ممکن است این ماده دفع شود

وزن جنین در این هفته 3250 گرم است

• هفته40:

در زمان تولد پوست کودک ممکن است در ابتدا آبی رنگ باشد و یا قسمتهایی از بدنش هنوز از ورنیکس پوشیده باشد سر کودک در بدو تولد ممکن است شکل نامنظمی داشته باشد این وضعیت اغلب به علت عبور از کانال زایمانی است و بعد از این سر کودک در تمام مراحل زندگی اش شکل ثابتی دارد

وزن کودک در این هفته 3500 گرم و قدش حدود 50 سانتی متر است

البته توجه داشته باشید که وزن و قد تقریبی هستند و از نوزادی به نوزاد دیگر فرق می کند.

دکمه بازگشت به بالا