برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

مجازات جعل امضا همسر

وکیل متخصص جعل سند ازدواج

سند ازدواج یا قباله ازدواج به دلیل آنکه توسط سردفترِ دفتر ازدواج تنظیم می شود و در حدود صلاحیت وی و طبق مقررات قانونیست در نتیجه سند رسمی محسوب می گردد. در نتیجه جرم جعل سند ازدواج، جعل در اسناد رسمی می باشد.

قانون جعل سند ازدواج در ایران

جعل در قانون ایران و به صورت کلی به دو صورت انجام می پذیرد.

یک نوع جعل به صورت رفتار مادی با افعالی مثل ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن است.

علاوه بر این  تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری  بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب محقق می شود. که به آن جعل مادی می گویند.

نوع دیگر جعل، جعل مفادی یا معنوی است که طبق آن، موضوع یا مضمون یک نوشته یا سند تغییر یافته یا گفته و نوشته ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین  تحریف شود یا امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند.

جعل مادی و معنوی سند ازدواج

در مورد اشخاص عادی معمولا جعل به صورت مادی و در مورد سردفتران دفاتر ازدواج یا کارمندان ادارات ثبت اسناد و احوال جعل، جرم جعل سند ازدواج اغلب به صورت جعل مفادی یا معنوی رخ می دهد.

فرض کنید زوج یا زوجه مهریه را 110 عدد سکه ذکر می کنند ولی سردفتر ازدواج در اثر تبانی با یکی از طرفین مهریه مذکور را کمتر یا بیشتر ثبت می کند. این امر در حقیقت تحریف واقعیت بوده که در سند یا قباله ازدواج ثبت می شود.

عملا به صورت فیزیکی سردفتر فعل مجرمانه ای انجام نمی دهد لیکن همین قلب حقیقت و تحریف آن جرم جعل معنوی یا مفادی تلقی می گردد.

مثال دیگر: بسیاری از خانم ها شرط می کنند که مرد می بایست ازدواج اولش باشد و پیش از این نکاحی منعقد نکرده باشد.

حال اگر ازدواج اول بودن مرد یا زن شرط شود و سردفتر بدون توجه به این شرط آن را مورد تحریف قرار دهد این نیز نمونه ای از جعل معنوی است.

اگر مردی برای اینکه در پرداخت مهریه، مبلغ کمتری را بپردازد تعداد 110 عدد سکه مهریه را با خراشیدن 0 تبدیل به 11 عدد سکه کند، جرم جعل مادی محقق می شود.

پرسش و پاسخ در مورد جعل سند ازدواج

اگر در مورد جعل سند ازدواج سوالی دارید ، میتونید از طریق این قسمت سوال خودتون رو مطرح کنید و جواب کارشناسی توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص جعل دریافت کنید.

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت ازدواج موقت ضروری نبود ولی با تصویب این قانون و ماده 21 آن که مقرر می دارد:

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد.

هنگامی که ثبت ازدواج موقت لازم باشد می بایست این نکاح در دفاتر ازدواج ثبت گردد و طبق توضیحاتی که پیش از این ارائه شد، در صورت جعل در این مورد، جعل در اسناد رسمی خواهد بود.

اما در صورتی که ازدواج موقت احتیاج به ثبت رسمی نداشته باشد، جعل در صیغه نامه جعل در اسناد عادی تلقی می گردد.

به هر ترتیب جرم جعل سند ازدواج در هر دو صیغه نامه رسمی و عادی انجام می پذیرد و صرفا مجازات آن دارای تفاوت خواهد بود که در ادامه به آن ذیل مجازات جعل سند ازدواج اشاره خواهد شد.

مجازات جعل سند ازدواج در دو تقسیم بندی کلی به جعل در سند رسمی و سند عادی و جعل مفادی(معنوی) و مادی تقسیم می شود. بنابراین مجازات آن 3 حالت خواهد داشت:

الف) اگر جعل مادی توسط اشخاص عادی و در صیغه نامه عادی(سند عادی) رخ دهد:

جاعل طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 25/000/000 تا 100/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

ب) اگر جعل مادی توسط اشخاص عادی و در صیغه نامه رسمی( صادره از دفاتر ازدواج) انجام شود:

فرد جاعل طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا 50/000/000 تا 250/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ج) اگر جعل مفادی(معنوی) توسط سردفتر یا سایر مقامات یا کارمندان مربوطه و طبیعتا در سند رسمی(قباله ازدواج) صورت پذیرد:

برای مشاوره مجازات جرم جعل چک در قانون

چک، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که در معاملات میان تجار و افراد عادی جامعه، مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان جایگزینی برای پول نقد یا تضمین اعتبار یک فرد، سبب تسهیل امور مربوط به معاملات و مواردی نظیر استخدام یک فرد توسط کارفرما می گردد.

علی رغم مزایای زیادی که استفاده از چک در پی دارد، دارندگان چک، ممکن است در معرض جرایمی چون جعل چک و استفاده از آن، جعل امضای چک و مواردی از این دست، قرار گیرند. به همین علت، قانون گذار، جرم جعل چک و مجازات جرایمی که ممکن است در خصوص این سند تجاری، تحقق یابند را پیش بینی کرده و بهتر است تمامی دارندگان دسته چک و افرادی که با این سند تجاری، سروکار دارند، از این جرایم و مجازات های آن، آگاه باشند.

لذا در مقاله حاضر، جرم جعل چک و استفاده از آن، قانون جعل چک و حکم جعل امضا در این سند بررسی شده و مجازات و حکم جرم جعل کردن دسته چک​ و استفاده از سند مجعول آن، بررسی شده است که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند متن مقاله را دنبال نمایند.

جرم جعل چک و استفاده از سند مجعول

جعل و استعمال سند مجعول با علم به جعل یا تزویر، در ماده 523 و صدر و تبصره 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی، مورد پیش بینی قرار گرفته و حکم جرم جعل کردن دسته چک​، در فروض مختلف، ذکر گردیده است. برای تعریف جرم جعل چک و استفاده از سند مجعول نیز باید به مواد مذکور مراجعه کرد.

در این راستا، ماده 523 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تعریف جرم جعل مقرر می دارد: “جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری  بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”

همچنین صدر و بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم استفاده از سند مجعول مقرر می دارد: “هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید…” مجازات می شود … “5 – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، نظیر برات  های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد  تعهدآور بانکی.”

بنابراین، مستفاد از ماده 523 قانون مجازات، در تعریف جرم جعل چک باید گفت، در شرایطی که فردی با قصد تقلب، اقدام به ساخت چک جعلی نموده یا اقدام به انجام اعمال فیزیکی ای چون خراشیدن، تراشیدن، محو کردن، سیاه کردن و قلم بردن در چک کند یا تاریخ تقدیم یا سررسید چک را عوض نماید، مرتکب جرم جعل چک شده و پس از اثبات اتهام جعل چک، به مجازات آن، محکوم خواهد شد.

همچنین، مستفاد از صدر و بند 5 ماده 525 قانون مجازات، در تعریف جرم استفاده از سند مجعول، اعم از چک یا سایر اسناد و مدارک باید گفت، هرکس با علم به جعلی یا تقلبی بودن چک یا هر سند دیگری، آن را استفاده نماید، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده و پس از اثبات اتهام، مجازات خواهد شد.

قانون جعل چک

برای بررسی ارکان، فروض و حالت های مختلف جرم جعل چک توسط همسر یا سایر افراد، همچنین، مجازات جرم جعل این سند تجاری یا جعل امضای آن، باید به قانونی که در خصوص جعل چک و استعمال چک مجعول، همچنین، مجازات حکم جرم جعل کردن دسته چک​، تعیین تکلیف می نماید، مراجعه کرد.

با این توضیح که موادی از قانون مجازات و برخی مواد قانون صدور چک، به جرم جعل چک و استفاده از این سند با علم به مجعول بودن، اختصاص یافته و ارکان تحقق این جرم و حکم مجازات آن را مورد پیش بینی قرار می دهد. بنابراین، می توان گفت، قانونی جداگانه تحت عنوان قانون جعل چک، تا زمان نگارش این مقاله که شهریور 1402 است، وجود نداشته و دو قانون مذکور قانون جعل چک، محسوب می گردند.

حکم جعل امضا در چک

یکی از جرایمی که نسبت به چک صورت می گیرد، جرم جعل امضا است که قانون گذار، جعل امضا در  و سایر اسناد را نیز همانند جرم جعل چک و استفاده از سند مجعول، جرم انگاری کرده و برای آن، مجازات تعیین نموده است.

حکم جعل امضا در چک توسط همسر شخص یا هر فرد غریبه و آشنای دیگری، یکسان بوده و رابطه سببی به واسطه نکاح، تاثیری در نوع و میزان مجازات فردی که در معرض اتهام جعل امضای چک بوده و این اتهام، در خصوص وی، اثبات می گردد، وجود ندارد.

حکم جعل امضا در چک توسط همسر یا هر غریبه و آشنای دیگری، حسب مورد، مواردی چون، حبس از یک تا ده سال، حبس از پنج تا  بیست سال، محرومیت 2 تا 6 ساله از گرفتن چک تضمین شده، در شرایطی که جعل امضای چک، نسبت به چک تضمین شده صورت گیرد می باشد که در زیر، مستندات آن، ارائه خواهد شد.

 

دکمه بازگشت به بالا