هنر و سینمابرترین های کسب وکار ایرانی

 16 داستان کوتاه اخلاقی خوب برای بچه ها

یکی از رایج‌ ترین توصیه‌های والدینی که شنیده‌ام و خوانده‌ام این است که چقدر مهم است که یک روال قبل از خواب را ایجاد و حفظ کنیم. بسیاری از کارشناسان و همچنین والدین توصیه می کنند که هر چه زودتر شروع برا کودکان قصه بگویید تا به ایجاد ارتباط بین یک روتین و به خواب رفتن کمک کنید. خوشبختانه کتاب‌های زیادی وجود دارد که به تشریح داستان های مناسب کودکان کمک می‌ کند قصه کودکانه باعث رشد خلاقیت فرزندانتان می شود.

قصه کودکانه چوپان دروغگو

یک بار، پسری بود که از تماشای گوسفندان روستایی که در دامنه تپه چرا می کردند، خسته شد. او برای سرگرمی خود آواز خواند: «گرگ! گرگ! گرگ در تعقیب گوسفندان است!»

وقتی اهالی روستا صدای گریه را شنیدند، دوان دوان از تپه بالا آمدند تا گرگ را دور کنند. اما وقتی رسیدند، گرگی ندیدند. پسر با دیدن چهره های خشمگین آنها سرگرم شد.

روستاییان هشدار دادند: “گرگ فریاد مکن، پسر، وقتی گرگ نیست!” آنها با عصبانیت از تپه برگشتند.

بعداً پسر چوپان بار دیگر فریاد زد: «گرگ! گرگ! گرگ در تعقیب گوسفندان است!» برای سرگرمی، او به این نگاه کرد که روستاییان با دویدن از تپه بالا آمدند تا گرگ را بترسانند.

چون دیدند گرگی وجود ندارد، با قاطعیت گفتند: «فریاد ترسیده خود را برای زمانی که واقعاً گرگ وجود دارد، حفظ کنید! وقتی گرگ نیست، «گرگ» گریه نکن!» اما پسر به سخنان آنها پوزخند زد در حالی که آنها یک بار دیگر با غر زدن از تپه راه می رفتند.

بعداً، پسر یک گرگ واقعی را دید که دزدکی دور گله او می چرخد. مضطرب روی پاهایش پرید و با صدای بلندی که می توانست فریاد زد: «گرگ! گرگ!» اما روستاییان فکر کردند که او دوباره آنها را فریب می دهد و به همین دلیل برای کمک نیامدند.

هنگام غروب، روستاییان به دنبال پسری رفتند که با گوسفندانشان برنگشته بود. وقتی از تپه بالا رفتند، او را در حال گریه یافتند.

«اینجا واقعاً یک گرگ بود! گله رفت! من فریاد زدم: “گرگ!” اما تو نیامدی.» او ناله کرد.

پیرمردی برای دلداری پسر رفت. در حالی که بازویش را دور او می گرفت، گفت: «هیچکس دروغگو را باور نمی کند، حتی اگر راست می گوید!»

قصه کودکانه زنی با طلا و جواهرات

روزی پادشاهی به نام میداس بود که برای یک ساتیر کار خیری کرد. و سپس دیونیسوس، خدای شراب، آرزوی او را برآورده کرد.

برای آرزویش، میداس از او خواست که به هر چیزی که دست بزند به طلا تبدیل شود. علی‌رغم تلاش‌های دیونیزوس برای جلوگیری از آن، میداس اصرار کرد که این یک آرزو فوق‌العاده است، و بنابراین، آن را برآورده کرد.

میداس که در مورد قدرت های تازه به دست آورده اش هیجان زده بود، شروع به دست زدن به انواع چیزها کرد و هر مورد را به طلای خالص تبدیل کرد.

اما به زودی، میداس گرسنه شد. همانطور که او یک تکه غذا را برداشت، متوجه شد که نمی تواند آن را بخورد. در دستش به طلا تبدیل شده بود.

میداس گرسنه ناله کرد: «من از گرسنگی خواهم مرد! شاید این آرزوی عالی هم نبود!»

دختر محبوب میداس با دیدن ناراحتی او، برای دلداری او دستانش را دور او انداخت و او نیز به طلا تبدیل شد. میداس فریاد زد: «لمس طلایی هیچ نعمتی نیست.

قصه کودکانه روباه و انگور

روزی روباهی که برای جست‌وجوی غذا به شدت گرسنه شد. او بالا و پایین را جستجو کرد، اما چیزی پیدا نکرد که بتواند بخورد.

سرانجام در حالی که شکمش می لرزید، به طور تصادفی به دیوار یک کشاورز برخورد کرد. در بالای دیوار، او بزرگترین و آبدارترین انگوری را که تا به حال دیده بود دید. آنها رنگ پررنگ و ارغوانی داشتند و به روباه می گفتند که آماده خوردن هستند.

روباه برای رسیدن به انگور مجبور شد در هوا بپرد. همانطور که می پرید، دهانش را باز کرد تا انگورها را بگیرد، اما از دست رفت. روباه دوباره تلاش کرد اما باز هم از دست داد.

او چند بار دیگر تلاش کرد اما همچنان شکست می خورد.

بالاخره روباه تصمیم گرفت که وقت تسلیم شدن و رفتن به خانه است. در حالی که او دور می شد، زمزمه کرد: “مطمئنم که انگور ترش بود.”

قصه شنل قرمزی

روزی روزگاری دختر کوچولوی مهربانی بود که همه او را دوست می داشتند شنل قرمزی قصه ما خیلی مادربزگش را دوست می داشت. در یکی از روزها مادر بزرگ او یک شنل مخمل قرمز به او داد، که آنقدر به او می آمد که هرگز چیز دیگری نمی پوشید. و مردم روستا اسم او را شنل قرمزی می نامیدند.

یک روز مادر شنل قرمزی به او گفت: “کلاه قرمزی بیا، اینجا یک تکه کیک و یک بطری آبمیوه است، آنها را پیش مادربزرگت ببر، او مریض و ضعیف است. قبل از اینکه هوا تاریک بشود حرکت کن. در طول مسیر از راه اصلی خارج نشو و به راه های فرعی نرو.

کلاه قرمزی به مادرش گفت: من خیلی مراقبش خواهم بود و آنها را بدون اسیب دیدگی به دست مادربزرگ خواهم رساند

برای خواند ادامه قصه شنل قرمزی می توانید بر روی لینک کلیک کنید.

قصه کودکانه رز قرمز

روزی روزگاری در صحرای دور گل سرخی بود که به ظاهر زیبایش افتخار می کرد. تنها شکایت او رشد در کنار یک کاکتوس زشت بود.

هر روز رز زیبا به قیافه‌اش به کاکتوس توهین و تمسخر می‌کرد، در حالی که کاکتوس ساکت می‌ماند. همه گیاهان دیگر در نزدیکی سعی کردند رز را حس کنند، اما او بیش از حد تحت تأثیر قیافه‌های خودش بود.

یک تابستان سوزان، صحرا خشک شد و آبی برای گیاهان باقی نماند. گل رز به سرعت شروع به پژمرده شدن کرد. گلبرگ های زیبایش خشک شد و رنگ شاداب خود را از دست داد.

به کاکتوس نگاه کرد، گنجشکی را دید که منقار خود را در کاکتوس فرو کرده تا کمی آب بنوشد. رز با اینکه شرمنده بود از کاکتوس پرسید که آیا می تواند کمی آب بخورد؟ کاکتوس مهربان به راحتی موافقت کرد و به هر دوی آنها در تابستان سخت، به عنوان دوست، کمک کرد.

قصه کودکانه خدمتکار شیر و سطل

یک روز، مولی دوشیر سطل هایش را پر از شیر کرده بود. کار او دوشیدن گاوها بود و سپس شیر را برای فروش به بازار می آورد. مولی دوست داشت به این فکر کند که پولش را برای چه چیزی خرج کند.

در حالی که سطل ها را با شیر پر می کرد و به بازار می رفت، دوباره به همه چیزهایی که می خواست بخرد فکر کرد. وقتی در جاده راه می رفت، به فکر خرید یک کیک و یک سبد پر از توت فرنگی تازه افتاد.

کمی جلوتر از جاده، مرغی را دید. او فکر کرد: «با پولی که از امروز می‌گیرم، می‌خواهم از خودم یک مرغ بخرم. آن مرغ تخم می گذارد، آن وقت من می توانم شیر و تخم مرغ بفروشم و پول بیشتری بگیرم!»

او ادامه داد: “با پول بیشتر، می توانم یک لباس شیک بخرم و همه شیرفروشان را حسادت کنم.” مولی از شدت هیجان شروع به جست و خیز کرد و شیر سطل هایش را فراموش کرد. به زودی، شیر شروع به ریختن روی لبه ها کرد و مولی را پوشاند.

مولی خیس شده با خود گفت: «اوه نه! من هرگز پول کافی برای خرید یک مرغ را نخواهم داشت.» با سطل های خالی اش به خانه رفت.

“اوه خدای من! چه اتفاقی برایت افتاده است؟» مادر مولی پرسید.

او پاسخ داد: “من آنقدر مشغول رویاپردازی در مورد همه چیزهایی بودم که می خواستم بخرم که سطل ها را فراموش کردم.”

“اوه، مولی، عزیز من. چند بار باید بگویم جوجه هایت را تا زمانی که از تخم بیرون بیایند حساب نکن؟

قصه کودکانه جغد پیر عاقل

جغدی پیری بود که روی درخت بلوط زندگی می کرد. او هر روز حوادثی را که در اطرافش رخ می داد را مشاهده می کرد.

دیروز او شاهد بود که پسر جوانی به پیرمردی کمک می کند تا سبد سنگینی را حمل کند. امروز دختر جوانی را دید که سر مادرش فریاد می زد. هر چه بیشتر می دید کمتر حرف می زد.

هر چه روزها می گذشت کمتر صحبت می کرد اما بیشتر می شنید. جغد پیر شنید که مردم صحبت می کردند و داستان می گفتند.

او شنید زنی که می گفت فیل از روی حصار پرید. او شنید که مردی می گفت که هرگز اشتباه نکرده است.

جغد پیر دیده و شنیده بود که چه بر سر مردم آمده بود. عده ای بودند که بهتر شدند، عده ای بدتر شدند. اما جغد پیر روی درخت هر روز عاقل تر شده بود.

قصه کودکانه تخم طلایی

روزی روزگاری کشاورز غازی داشت که هر روز یک تخم طلا می گذاشت. تخم مرغ به اندازه کافی پول کشاورز و همسرش را برای تامین نیازهای روزانه خود فراهم می کرد. کشاورز و همسرش برای مدت طولانی به شادی ادامه دادند.

اما یک روز کشاورز با خود فکر کرد: «چرا باید فقط یک تخم مرغ در روز مصرف کنیم؟ چرا نمی توانیم یکباره همه آنها را برداریم و پول زیادی به دست آوریم؟» کشاورز ایده خود را به همسرش گفت و او با احمقانه موافقت کرد.

سپس، روز بعد، هنگامی که غاز تخم طلایی خود را می گذاشت، کشاورز با یک چاقوی تیز سریع عمل کرد. او غاز را کشت و شکمش را باز کرد، به این امید که تمام تخم های طلایی اش را پیدا کند. اما وقتی شکم را باز کرد، تنها چیزی که پیدا کرد روده و خون بود.

کشاورز به سرعت متوجه اشتباه احمقانه خود شد و بر سر منابع از دست رفته اش گریه کرد. با گذشت روزها، کشاورز و همسرش فقیرتر و فقیرتر شدند. چقدر احمق و احمق بودند.

برای خواند قصه کوتاه کودکانه بیشتر کلیک کنید.

قصه کودکانه کشاورز و چاه

روزی کشاورز به دنبال منبع آب برای مزرعه خود بود که از همسایه خود چاهی خرید. همسایه اما حیله گر بود. روز بعد، وقتی کشاورز برای کشیدن آب از چاه خود آمد، همسایه اجازه نداد که او آب ببرد.

وقتی کشاورز علت را پرسید، همسایه پاسخ داد: «من چاه را به تو فروختم، نه آب را» و رفت. کشاورز مضطرب نزد امپراتور رفت تا عدالت را طلب کند. او توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است.

امپراتور بیربال، یکی از نه نفر و خردمندترین درباریان خود را فرا خواند. بیربال از همسایه پرسید: «چرا نمی گذاری کشاورز از چاه آب بردارد؟ آیا چاه را به کشاورز فروختی؟»

همسایه پاسخ داد: «بیربال، من چاه را به کشاورز فروختم اما آب داخل آن را نه. او حق ندارد از چاه آب بکشد.»

بیربال گفت: «ببین، چون چاه را فروختی، حق نداری آب را در چاه کشاورز نگه داری. یا به کشاورز اجاره می دهید یا فوراً آن را بیرون می آورید.» همسایه که متوجه شد نقشه اش شکست خورده عذرخواهی کرد و به خانه رفت.

قصه کودکانه فیل و زرافه

یک فیل تنها در جنگل قدم می زد و به دنبال دوستان می گشت. او به زودی یک میمون را دید و از او پرسید: “میمون می توانیم با هم دوست باشیم؟”

میمون به سرعت پاسخ داد: “تو بزرگ هستی و نمی توانی مانند من روی درختان تاب بخوری، بنابراین من نمی توانم دوست تو باشم.”

فیل که شکست خورده بود به جستجو ادامه داد که به طور تصادفی با یک خرگوش برخورد کرد. او از او پرسید: “می‌توانیم با هم دوست باشیم، خرگوش؟”

خرگوش به فیل نگاه کرد و پاسخ داد: «تو آنقدر بزرگ هستی که نمی‌توانی در لانه من جا کنی. تو نمی‌توانی دوست من باشی.»

سپس، فیل ادامه داد تا اینکه با قورباغه ای روبرو شد. او پرسید: “قورباغه دوست من خواهی شد؟”

قورباغه پاسخ داد: تو خیلی بزرگ و سنگینی. تو نمیتونی مثل من بپری متاسفم، اما تو نمی‌توانی دوست من باشی.»

فیل همچنان از حیواناتی که در راه ملاقات می کرد می پرسید، اما همیشه همان پاسخ را دریافت می کرد. روز بعد، فیل تمام حیوانات جنگل را دید که از ترس می دویدند. او یک خرس را متوقف کرد تا بپرسد چه اتفاقی می افتد و به او گفتند که ببر به همه حیوانات کوچک حمله می کند.

فیل می خواست حیوانات دیگر را نجات دهد، پس نزد ببر رفت و گفت: «خواهش می کنم، آقا، دوستان مرا تنها بگذارید. آنها را نخورید.»

ببر گوش نکرد. او فقط به فیل گفت که به کار خودش فکر کند.

فیل که راه دیگری ندید، ببر را لگد کرد و او را ترساند. با شنیدن داستان شجاع، حیوانات دیگر موافقت کردند، “شما به اندازه کافی برای دوست ما هستید.”

برای خواندن داستان حیوانات بر روی لینک کلیک کنید

قصه کودکانه درخت سوزن

یک بار دو برادر بودند که در حاشیه جنگل زندگی می کردند. برادر بزرگتر همیشه نسبت به برادر کوچکترش نامهربان بود. برادر بزرگتر همه غذاها را گرفت و همه لباسهای خوب را ربود.

برادر بزرگتر در جستجوی هیزم به جنگل می رفت تا در بازار بفروشد. همانطور که در جنگل قدم می زد، شاخه های هر درخت را قطع کرد تا اینکه به درختی جادویی رسید.

درخت قبل از اینکه شاخه هایش را خرد کند او را متوقف کرد و گفت: “آه، آقای مهربان، لطفاً شاخه های من را رها کنید.” اگر از من بگذری، سیب های طلایی به تو می دهم.

برادر بزرگتر موافقت کرد اما از تعداد سیبی که درخت به او داد ناامید بود.

برادر که از طمع غلبه کرده بود تهدید کرد که اگر سیب های بیشتری به او ندهد، کل درخت را قطع خواهد کرد. اما درخت به جای اینکه سیب بیشتری بدهد، صدها سوزن ریز به او دوش داد. برادر با غروب خورشید از شدت درد گریه می کرد روی زمین.

به زودی برادر کوچکتر نگران شد و به جستجوی برادر بزرگتر خود رفت. جست‌وجو کرد تا اینکه او را در حالی که صدها سوزن روی بدنش دردناک بود، در تنه درخت یافت.

به سمت او شتافت و با عشق شروع به برداشتن هر سوزن با زحمت کرد. وقتی سوزن ها بیرون ریختند، برادر بزرگتر به خاطر رفتار بد با برادر کوچکترش عذرخواهی کرد. درخت جادویی تغییر را در قلب برادر بزرگتر مشاهده کرد و تمام سیب های طلایی را که می توانستند به آنها نیاز داشتند هدیه داد.

قصه کودکانه یک لیوان شیر

روزی پسر فقیری بود که روزهایش را خانه به خانه می رفت و روزنامه می فروخت تا خرج مدرسه را بدهد. یک روز وقتی مسیر خود را طی می کرد، احساس ضعف و ضعف کرد. پسر بیچاره از گرسنگی مرده بود، پس تصمیم گرفت وقتی به خانه همسایه آمد، غذا بخواهد.

پسر بیچاره تقاضای غذا کرد اما هر بار از او رد شد تا اینکه به درب دختری رسید. او یک لیوان آب خواست، اما دختر با دیدن حال بدش با یک لیوان شیر برگشت. پسر پرسید که چقدر بابت شیر ​​به او بدهکار است، اما او از پرداخت آن خودداری کرد.

سالها بعد، دختری که اکنون یک زن بالغ شده بود، بیمار شد. او از این دکتر به آن دکتر رفت، اما هیچ کس نتوانست او را درمان کند. بالاخره نزد بهترین دکتر شهر رفت.

دکتر ماه ها را صرف معالجه او کرد تا اینکه سرانجام درمان شد. علیرغم خوشحالی، می ترسید که توان پرداخت صورت حساب را نداشته باشد. اما وقتی بیمارستان صورتحساب را به او داد، روی آن نوشته شده بود: «پرداخت کامل، با یک لیوان شیر».

قصه کودکانه ملخ و موچه

یک روز روشن پاییزی، خانواده ای از مورچه ها مشغول کار در زیر آفتاب گرم بودند. آنها در حال خشک کردن غلاتی بودند که در تابستان ذخیره کرده بودند که یک ملخ گرسنه آمد. ملخ با کمانچه زیر بغلش، متواضعانه التماس کرد که لقمه ای بخورد.

“چی!” مورچه ها فریاد زدند: “آیا برای زمستان غذا ذخیره نکرده اید؟ تو تمام تابستان چه کار می کردی؟»

ملخ ناله کرد: “من قبل از زمستان وقت نداشتم هیچ غذایی ذخیره کنم.” من آنقدر مشغول ساختن موسیقی بودم که تابستان گذشت.»

مورچه ها به سادگی شانه هایشان را بالا انداختند و گفتند: «در حال ساختن موسیقی بودی؟ خیلی خوب، حالا برقص!» مورچه ها سپس به ملخ پشت کردند و به کار خود بازگشتند.

قصه کودکانه دسته چوب

روزی روزگاری پیرمردی بود که با سه پسرش در روستایی زندگی می کرد. با اینکه سه پسرش زحمتکش بودند، اما همیشه با هم دعوا می کردند. پیرمرد سعی کرد آنها را متحد کند اما موفق نشد.

ماه ها گذشت و پیرمرد بیمار شد. او از پسرانش خواست که متحد بمانند، اما آنها نتوانستند به او گوش دهند. در آن لحظه، پیرمرد تصمیم گرفت به آنها درسی بدهد – اختلافات خود را فراموش کنند و با هم متحد شوند.

پیرمرد پسرانش را احضار کرد، سپس به آنها گفت: “من برای شما یک دسته چوب تهیه می کنم. هر چوب را از هم جدا کنید و سپس هر کدام را به دو قسمت تقسیم کنید. کسی که اول تمام شود بیشتر از بقیه پاداش می گیرد.»

و بنابراین، پسران موافقت کردند. پیرمرد هر کدام یک دسته از ده چوب به آنها داد و سپس از پسران خواست که هر چوب را تکه تکه کنند. پسران در عرض چند دقیقه چوب ها را شکستند، سپس دوباره بین خود نزاع کردند.

پیرمرد گفت: «پسران عزیزم، بازی هنوز تمام نشده است. حالا یک بسته چوب دیگر به شما می دهم. فقط این بار، شما باید آنها را به صورت یک بسته، نه جداگانه، با هم بشکنید.”

پسران به راحتی موافقت کردند و سپس سعی کردند بسته را بشکنند. با وجود اینکه تمام تلاش خود را کردند، نتوانستند چوب ها را بشکنند. پسران از شکست خود به پدرشان گفتند.

پیرمرد گفت: «پسران عزیزم، ببینید! شکستن تک تک چوب ها به صورت جداگانه برای شما آسان بود، اما شکستن آنها در یک بسته، نمی توانستید انجام دهید. با متحد ماندن، هیچ کس نمی تواند به شما آسیب برساند. اگر به دعوا ادامه دهید، هر کسی می تواند به سرعت شما را شکست دهد.»

پیرمرد ادامه داد: از شما می خواهم که متحد بمانید. سپس، سه پسر فهمیدند که در وحدت قدرت وجود دارد و به پدرشان قول دادند که همه در کنار هم بمانند.

قصه کودکانه خرس و دو دوست

یک روز دو دوست در جنگل قدم می زدند. آنها می دانستند که جنگل مکان خطرناکی است و ممکن است هر اتفاقی بیفتد. پس قول دادند که در صورت بروز خطر به یکدیگر نزدیک بمانند.

ناگهان خرس بزرگی به آنها نزدیک شد. یکی از دوستان به سرعت از درخت نزدیک بالا رفت و دوست دیگر را پشت سر گذاشت.

دوست دیگر صعود را بلد نبود و در عوض از عقل سلیم پیروی کرد. روی زمین دراز کشید و همان جا ماند، نفس نفس نمی زد و وانمود می کرد که مرده است.

خرس به دوستی که روی زمین افتاده بود نزدیک شد. حیوان قبل از اینکه به آرامی دوباره سرگردان شود شروع به بوییدن گوش خود کرد زیرا خرس ها هرگز به کسانی که مرده اند دست نمی زنند.

به زودی دوستی که در درخت پنهان شده بود پایین آمد. از دوستش پرسید: دوست عزیز، خرس چه رازی را با تو زمزمه کرد؟ دوست پاسخ داد: “خرس به من توصیه کرد که هرگز یک دوست دروغین را باور نکنم.”

قصه کودکانه خسیس و پولش

روزی یک بخیل پیر بود که در خانه ای با باغ زندگی می کرد. پیر بخیل تمام سکه های طلای خود را زیر سنگ های باغش پنهان می کرد.

بخیل هر شب قبل از اینکه بخوابد به باغش می رفت تا سکه هایش را بشمارد. او هر روز به همین روال ادامه داد، اما هرگز یک سکه طلا خرج نکرد.

یک روز دزدی پیر بخیل را دید که سکه هایش را پنهان کرده بود. هنگامی که پیر بخیل به خانه خود بازگشت، دزد به مخفیگاه رفت و تمام طلاها را برداشت.

روز بعد، هنگامی که پیرمرد برای شمردن سکه های خود بیرون آمد، متوجه شد که سکه ها از بین رفته است و با صدای بلند شروع به زاری کرد. همسایه اش صدای گریه ها را شنید و دوان دوان آمد و پرسید چه اتفاقی افتاده است. وقتی متوجه شد چه اتفاقی افتاده است، همسایه پرسید: “چرا پول را در خانه خود ذخیره نکردید، جایی که مطمئن بودید؟”

همسایه ادامه داد: “داشتن آن در داخل خانه دسترسی به آن را در مواقعی که نیاز به خرید دارید آسان تر می کند.” “چیزی بخر؟” بخیل جواب داد: هرگز طلاهایم را خرج نمی کردم.

همسایه با شنیدن این سخن، سنگی را برداشت و پرتاب کرد. سپس گفت: «اگر چنین است، سنگ را نجات دهید. به اندازه طلایی که از دست دادی بی ارزش است.»

داستان های اخلاقی چگونه برای کودکان مفید است

داستان های اخلاقی مزایای متعددی را برای کودکان در هر سنی ارائه می کنند. آنها برای درگیر کردن تخیل کودک شما کار می کنند، سرگرم کننده هستند و می توانند باعث لبخند زدن کودک شما شوند. داستان های اخلاقی کوتاه به خوبی در جلب توجه فرزند شما موثر است و او را در طول داستان متمرکز نگه می دارد.

با این حال، بهترین داستان های اخلاقی نیز حقیقتی را به فرزند شما می آموزد. بچه‌ها، به‌ویژه کوچک‌ترها، عاشق تکرار هستند، و با داستان‌های اخلاقی، تمام موضوع همین است. هر چه بیشتر همان داستان های اخلاقی را بخوانید، فرزندتان بیشتر با داستان و درس اخلاق آشنا می شود.

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.
دکمه بازگشت به بالا